AGH
BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H English Version  
 
 
 

 

 

GEOLOGIA

 

Tom 37/4 (2011)

Strona redakcyjna
Spis treści
Wskazówki dla autorów

Jan BARMUTA & Kaja PIETSCH

APPLICATION OF SIMPLE SEISMIC MODELS FOR INTERPRETATION OF SMALL REEF OBJECTS UNDER CONDITIONS OF LOW RESOLUTION SEISMIC DATA AND INCOMPLETE BOREHOLE INFORMATION
Wykorzystanie prostych modelowań sejsmicznych do interpretacji małych obiektów rafowych w przypadku niskorozdzielczych danych sejsmicznych i ubogich danych otworowych
Geologia 37/4 (2011), 481-501   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1,2MB)

Dariusz BOTOR

MODELOWANIA 1-D PROCESÓW GENEROWANIA GAZU ZIEMNEGO W UTWORACH KARBOŃSKICH W GŁĘBOKIEJ CZĘŚCI POLSKIEGO BASENU CZERWONEGO SPĄGOWCA
One-dimensional modeling of gas generation processes in Carboniferous sediments from the deep part of Polish Rotliegend basin
Geologia 37/4 (2011), 503-516  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (6,0MB)

Barbara CZOPEK & Józef NOWAK

INTERPRETACJA ILOŚCIOWA PROFILOWAŃ GEOFIZYKI OTWOROWEJ W PRZYPADKU NISKIEJ JAKOŚCI PROFILOWAŃ I OGRANICZONEGO ZAKRESU METODYCZNEGO POMIARÓW
Quantitative interpretation of well logs for cases of low quality logs and limited measurement methods
Geologia 37/4 (2011), 517-535  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (882kB)

Tomisław GOŁĘBIOWSKI, Dariusz SALA & Tadeusz RATAJCZAK

KOMPLEKSOWE BADANIA GEOFIZYCZNE I GEOLOGICZNE W CELU ROZPOZNANIA NAGROMADZENIA OSADÓW OCHROWYCH W REJONIE MIEJSCOWOŚCI ZABRATÓWKA KOŁO RZESZOWA
Comprehensive geophysical and geological research for recognition of ochreous sediments in Zabratówka, village near Rzeszów
Geologia 37/4 (2011), 537-553  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (7,1MB)

Leszek JANKOWSKI & Jaromir PROBULSKI

ROZWÓJ TEKTONICZNO-BASENOWY KARPAT ZEWNĘTRZNYCH NA PRZYKŁADZIE BUDOWY GEOLOGICZNEJ ZŁÓŻ GRABOWNICA, STRACHOCINA I ŁODYNA ORAZ ICH OTOCZENIA
Tectonic and basinal evolution of the Outer Carpathians based on example of geological structure of the Grabownica, Strachocina and Łodyna hydrocarbon deposits
Geologia 37/4 (2011), 555-583  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1,2MB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie