AGH
BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H English Version  
 
 
 

 

 

GEOLOGIA

 

Tom 37/3 (2011)

Strona redakcyjna
Spis treści
Wskazówki dla autorów

Witold Paweł ALEXANDROWICZ


ZESPOŁY MIĘCZAKÓW W VISTULIAŃSKICH LESSACH WE WSI CHOBRZANY KOŁO SANDOMIERZA (POŁUDNIOWA POLSKA) Molluscan communities in Vistulian loess located in Chobrzany, a village near Sandomierz (Southern Poland)
Geologia 37/3 (2011), 357-373   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (231kB)

Sylwia TOMECKA-SUCHOŃ & Tomisław GOŁĘBIOWSKI

FEASIBILITY ANALYSIS OF USING GPR METHOD FOR THE EXAMINATION OF POST-GLACIAL DEPOSITS IN MOUNTAINOUS GEOLOGICAL ENVIRONMENT
Analiza możliwości użycia metody GPR do badania utworów postglacjalnych w rejonach górskich
Geologia 37/3 (2011), 375-382  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1,0MB)

Zbigniew KASINA

MODELOWANIE WPŁYWU WYBRANYCH PARAMETRÓW SPRĘŻYSTYCH OŚRODKA ORAZ METODYKI OBSERWACJI NA ZMIANY CECH DYNAMICZNYCH ORAZ KINEMATYCZNYCH ODBIĆ CZERWONEGO SPĄGOWCA
Modeling the influence of selected elastic parameters of a medium as well as aquisition parameters on the variations of dynamic and kinematic features of Rotliegendes reflections
Geologia 37/3 (2011), 383-400  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (462kB)

Jadwiga JARZYNA, Maria BAŁA, Paulina KRAKOWSKA & Kamila WAWRZYNIAK-GUZ

WYBRANE ASPEKTY SKALOWANIA PROFILOWAŃ GEOFIZYKI OTWOROWEJ NA POTRZEBY SEJSMIKI
Scaling of well log data for velocity models in seismics
Geologia 37/3 (2011), 401-445  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (300kB)

Jadwiga JARZYNA, Maria BAŁA & Paulina KRAKOWSKA

MODELE PRĘDKOŚCIOWE NA POTRZEBY SEJSMIKI NA PODSTAWIE PROFILOWAŃ GEOFIZYKI OTWOROWEJ
Velocity models for seismics based on well log data
Geologia 37/3 (2011), 447-473  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (632kB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie