AGH
BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H English Version  
 
 
 

 

 

GEOLOGIA

 

Tom 35/2 (2009)

Strona redakcyjna
Spis treści
Wskazówki dla autorów

Marek MUSZYŃSKI, Grzegorz RZEPA & Andrzej SKOWROŃSKI

TLENKI MANGANU Z DIABAZÓW NIEDŹWIEDZIEJ GÓRY KOŁO KRAKOWA
Manganese oxides from the diabases of Niedźwiedzia Góra near Krakow
Geologia 35/2 (2009), 135-151   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (549kB)

Monika KOWAL-LINKA

NOWE JEDNOSTKI LITOSTRATYGRAFICZNE W RANDZE WARSTW W OBRĘBIE FORMACJI GOGOLIŃSKIEJ (TRIAS ŚRODKOWY) NA ŚLĄSKU OPOLSKIM
The new lithostratigraphic units in rank of bed in the Gogolin Formation (Middle Triassic) in the Opole Silesia region
Geologia 35/2 (2009), 153-174  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (36,3MB)

Witold Paweł ALEXANDROWICZ

MALAKOFAUNA GÓRNOHOLOCEŃSKICH MARTWIC WAPIENNYCH W BESKIDACH ZACHODNICH (POŁUDNIOWA POLSKA)
Malacofauna of Upper Holocene calcareous tufa in the Western Beskidy Mts (Southern Poland)
Geologia 35/2 (2009), 175-200  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (510kB)

Alicja KICIŃSKA

STRUKTURY KOMÓRKOWE W OBRĘBIE PIASKOWCÓW MAGURSKICH NA PRZYKŁADZIE DIABELSKICH ŚCIAN (PASMO JAWORZYNY KRYNICKIEJ)
Cellular structures in the Magura sandstones – an example from the Devil’s Wall (the Jaworzyna Krynicka Range)
Geologia 35/2 (2009), 201-215  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (741kB)

Monika ŁÓJ, Janusz MADEJ, Sławomir PORZUCEK & Witold ZUCHIEWICZ

MONITORING GEODYNAMIC PROCESSES USING GEODETIC AND GRAVIMETRIC METHODS: AN EXAMPLE FROM THE WESTERN CARPATHIANS (SOUTH POLAND)
Monitoring procesów geodynamicznych z wykorzystaniem metod geodezyjnych i grawimetrycznych: przykład z Karpat Zachodnich (Polska południowa)
Geologia 35/2 (2009), 217-247  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (7,8MB)

Janusz SIWEK, Adam KOŁODZIEJ, Elżbieta LASZCZAK, Ewelina MOCIOR, Joanna PLENZLER, Eliza PŁACZKOWSKA, Magdalena ROZMUS, Bartłomiej RZONCA, Barbara ŚCISŁOWICZ, Sabina WÓJCIK & Leszek ZIÓŁKOWSKI

GEOLOGICZNE I GEOMORFOLOGICZNE UWARUNKOWANIA WYKSZTAŁCENIA SIECI HYDROGRAFICZNEJ W ZLEWNI GÓRNEJ WOŁOSATKI (BIESZCZADY WYSOKIE)
Geological and geomorphological condition of the hydrographic network pattern in the catchment of the Upper Wołosatka Stream (High Bieszczady Mts)
Geologia 35/2 (2009), 249-261  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (421kB)

Małgorzata LABUS

PARAMETRY POROZYMETRYCZNE GÓRNOKREDOWYCH PIASKOWCÓW CIOSOWYCH JAKO CZYNNIK WARUNKUJĄCY ICH ODPORNOŚĆ NA WIETRZENIE
Porosimetric parameters of Upper Cretaceous sandstones and their weathering resistivity
Geologia 35/2 (2009), 263-275  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1,1MB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie