AGH
BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H English Version  
 
 
 

 

 

GEOLOGIA

 

Tom 37/1 (2011)

Strona redakcyjna
Spis treści
Wskazówki dla autorów

Michał STEFANIUK

METODY ELEKTROMAGNETYCZNE W PROSPEKCJI NAFTOWEJ
Electromagnetic methods in petroleum prospecting
Geologia 37/1 (2011), 5-36   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (6,0MB)

Juliusz MIECZNIK
POLA ELEKTROMAGNETYCZNE ŹRÓDEŁ DIPOLOWYCH
Electromagnetic fields of dipole sources
Geologia 37/1 (2011), 37-61  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (179kB)

Marek WOJDYŁA, Michał STEFANIUK, Marek SADA & Łukasz SITO

METODA POLARYZACJI WZBUDZONEJ W PROSPEKCJI ZŁÓŻ WĘGLOWODORÓW
Induced polarization method in hydrocarbon prospecting
Geologia 37/1 (2011), 63-88  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1,2MB)

Wojciech KLITYŃSKI & Paweł TARGOSZ

PODSTAWY METODY PROCESÓW PRZEJŚCIOWYCH I MOŻLIWOŚCI JEJ ZASTOSOWANIA W WYKRYWANIU ZŁÓŻ WĘGLOWODORÓW
Principles of the transient electromagnetic method and possibilities of its application to oil and gas exploration
Geologia 37/1 (2011), 89-111  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (820kB)

Marek WOJDYŁA & Michał STEFANIUK

INTERPRETACJA ZŁOŻONYCH STRUKTUR GEOLOGICZNYCH Z WYKORZYSTANIEM PROSTYCH I INWERSYJNYCH MODELOWAŃ POLA MAGNETOTELLURYCZNEGO
Interpretation of complex geological structures with the use of forward and inverse modeling of magnetotelluric field
Geologia 37/1 (2011), 113-140  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (973kB)

Wojciech KLITYŃSKI & Paweł TARGOSZ

ZASTOSOWANIE METODY PROCESÓW PRZEJŚCIOWYCH DO WYKRYWANIA ZŁÓŻ WĘGLOWODORÓW W REJONIE GRABOWNICY STARZEŃSKIEJ – HUMNISK – BRZOZOWA
Applying of the transient electromagnetic method to exploration of oil and gas fields in the area of Grabownica Starzeńska – Humniska – Brzozów
Geologia 37/1 (2011), 141-156  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (586kB)

Wojciech MASTEJ

PRÓBA WYKORZYSTANIA SIECI NEURONOWYCH W KOMPLEKSOWEJ INTERPRETACJI DANYCH ELEKTROMAGNETYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE ZŁOŻA GRABOWNICA
An attempt to apply artificial neural networks in integrated interpretation of electromagnetic data – the Grabownica hydrocarbon deposit case study
Geologia 37/1 (2011), 157-173  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (897kB)

Bartosz PAPIERNIK, Paweł ZWOLIŃSKI & Barbara CZOPEK

MODELE STATYCZNE ZŁOŻA ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO GRABOWNICA
Static models of the Grabownica oil and gas field
Geologia 37/1 (2011), 175-196  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (2,1MB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie