AGH
BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H English Version  
 
 
 

 

 

GÓRNICTWO I GEOINŻYNIERIARok 34/1 (2010)

Strona redakcyjna
Spis treści
Streszczenia
Summaries

Jerzy Cieślik

ANALIZA ROZWOJU USZKODZENIA I TRWAŁYCH ODKSZTAŁCEŃ PRÓBEK DOLOMITU PODDANYCH QUASISTATYCZNYM JEDNOOSIOWYM OBCIĄŻENIOM
Górnictwo I Geoinżynieria 34/1 (2010), 11-27   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (555kB)

Marian Branny, Bernard Nowak, Bogusław Ptaszyński, Zbigniew Kuczera, Rafał Łuczak, Piotr Życzkowski

WPŁYW PROFILU PRĘDKOŚCI POWIETRZA NA PARAMETRY PRZEPŁYWU DWUFAZOWEGO W SZYBIE WENTYLACYJNYM
Górnictwo I Geoinżynieria 34/1 (2010), 29-39   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (250kB)

Marian Branny, Wiktor Filipek, Michał Karch

ANALIZA POLA PRĘDKOŚCI W WYROBISKACH PRZEWIETRZANYCH PRZEZ DYFUZJĘ
Górnictwo I Geoinżynieria 34/1 (2010), 41-51  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (282kB)

Bernard Nowak, Krzysztof Filek

ZMIANA TEMPERATURY WODY CHŁODZĄCEJ SKRAPLACZ GÓRNICZEJ CHŁODZIARKI POWIETRZA W WENTYLATOROWEJ CHŁODNICY WYPARNEJ
Górnictwo I Geoinżynieria 34/1 (2010), 53-62   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (85kB)

Bernard Nowak, Krzysztof Filek, Marian Branny

WARTOŚCI WSPÓŁCZYNNIKÓW WYMIANY CIEPŁA I MASY W WENTYLATOROWEJ WYPARNEJ CHŁODNICY WODY
Górnictwo I Geoinżynieria 34/1 (2010), 63-75   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (181kB)

Justyna Swolkień

ZASTOSOWANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO „DYSPOZYTOR” JAKO NARZEDZIA W PROCESIE REGULACJI ROZPŁYWU WODY W KOLEKTORZE „OLZA”
Górnictwo I Geoinżynieria 34/1 (2010), 77-93   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (455kB)

Tadeusz Szponder, Justyna Swolkień, Mariusz Kapusta

ANALIZA AKTUALNIE STOSOWANYCH ŚRODKÓW PROFILAKTYCZNYCH DLA ZAGROŻENIA PYŁOWEGO
Górnictwo I Geoinżynieria 34/1 (2010), 95-109   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (220kB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie