AGH
BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H English Version  
 
 
 

 

 

GÓRNICTWO I GEOINŻYNIERIA

 

Rok 30/3/1 (2006)

Strona redakcyjna
Spis treści
Streszczenia
Summaries


55-LECIE PRACY NAUKOWEJ PROF. ZW. DRA HAB. INŻ. KAZIMIERZA SZTABY
Górnictwo i Geoinżynieria 30/3/1 (2006), 25-28     Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (1,9MB)

Marian Brożek, Agnieszka Surowiak

EFEKTYWNOŚĆ PROCESU ROZDZIAŁU W OSADZARCE
Górnictwo i Geoinżynieria 30/3/1 (2006), 29-40   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (463kB)

Tomasz Doniecki, Ewa Siedlecka

ODPADOWE MUŁY WĘGLOWE JAKO ELEMENT IZOLACJI MINERALNEJ SKŁADOWISK ODPADÓW
Górnictwo i Geoinżynieria 30/3/1 (2006), 41-46  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (343kB)

Peter Fecko, Iva Pectova, Vladimir Cablik, Silvie Riedlova, Pavla Ovcari, Barbara Tora

BACTERIAL DESULPHURIZATION OF COAL
Górnictwo i Geoinżynieria 30/3/1 (2006), 47-65   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (2,5MB)

Dariusz Foszcz

ESTYMACJA PARAMETRÓW FUNKCJI REGRESJI METODĄ KLASYCZNĄ ORAZ METODAMI BOOTSTRAPOWYMI
Górnictwo i Geoinżynieria 30/3/1 (2006), 67-78   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (494kB)

Dariusz Foszcz, Tomasz Gawenda, Damian Krawczykowski

PORÓWNANIE RZECZYWISTEGO I WYZNACZONEGO TEORETYCZNIE ZUŻYCIA ENERGII DLA MŁYNA KULOWEGO
Górnictwo i Geoinżynieria 30/3/1 (2006), 79-90   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (386kB)

Saad M. Fouzi, M.G. Kahlifa, Y.M.Z. Ahmed, F.M. Mohamed, M.E.H. Shalabi

SINTERING OF EGYPTIAN IRON ORE
Górnictwo i Geoinżynieria 30/3/1 (2006), 91-107     Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (434kB)

Tomasz Gawenda, Zdzisław Naziemiec, Tadeusz Tumidajski, Daniel Saramak

SPOSOBY OPTYMALIZACJI SKŁADU ZIARNOWEGO I KSZTAŁTU ZIAREN KRUSZYW MINERALNYCH W PRODUKTACH KRUSZAREK SZCZĘKOWYCH
Górnictwo i Geoinżynieria 30/3/1 (2006), 109-124   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (375kB)

Ryszard Kobiałka, Zdzisław Naziemiec

BADANIA PROCESU KRUSZENIA SZCZĘKAMI O RÓŻNYM PROFILU POPRZECZNYM
Górnictwo i Geoinżynieria 30/3/1 (2006), 125-136  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (647kB)

Elżbieta Konopka, Aleksandra Lewkiewicz-Małysa

BADANIA NAD UNIESZKODLIWIANIEM ŚCIEKÓW KOPALNIANYCH TOWARZYSZĄCYCH SUROWCOM WĘGLOWODOROWYM
Górnictwo i Geoinżynieria 30/3/1 (2006), 137-145   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (325kB)

Jacek Kordek, Tomasz Gawenda, Waldemar Kępys

POWIERZCHNIA WŁAŚCIWA PROSZKÓW, PORÓWNANIE WYNIKÓW POLICZONYCH I ZMIERZONYCH METODAMI PRZEPŁYWOWYMI I ADSORPCYJNYMI
Górnictwo i Geoinżynieria 30/3/1 (2006), 147-154     Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (197kB)

Jacek Kordek, Tomasz Niedoba

OZNACZANIE SKŁADU ZIARNOWEGO PROSZKÓW - PORÓWNANIE WYNIKÓW OTRZYMANYCH RÓŻNYMI METODAMI POMIAROWYMI**
Górnictwo i Geoinżynieria 30/3/1 (2006), 155-163   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (300kB)

Marek Lenartowicz, Jerzy Sablik

ZIARNA HYDROFILOWE W PRZEMYSŁOWYM PROCESIE FLOTACJI WĘGLI O RÓŻNYM STOPNIU UWĘGLENIA
Górnictwo i Geoinżynieria 30/3/1 (2006), 165-172   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (273kB)

Aleksander Lutyński

IDENTYFIKACJA POZIOMU HAŁASU NA STANOWISKACH TECHNOLOGICZNYCH W ZAKŁADACH PRZERÓBKI KOPALŃ WĘGLA KAMIENNEGO
Górnictwo i Geoinżynieria 30/3/1 (2006), 173-180   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (201kB)

Andrzej Łuszczkiewicz, Andrzej Wieniewski

KIERUNKI ROZWOJU TECHNOLOGII WZBOGACANIA RUD W KRAJOWYM PRZEMYŚLE MIEDZIOWYM
Górnictwo i Geoinżynieria 30/3/1 (2006), 181-196   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (538kB)

Ewa Małysa, Agnieszka Surowiak

WPŁYW ZMIAN ZAGĘSZCZENIA MĘTÓW FLOTACYJNYCH WĘGLA NA ILOŚĆ WODY W PRODUKTACH PIANOWYCH**
Górnictwo i Geoinżynieria 30/3/1 (2006), 197-202   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (364kB)

Jolanta Marciniak-Kowalska, Edyta Wójcik-Osip

WSTĘPNE BADANIA NAD MOŻLIWOŚCIĄ ZASTOSOWANIA WKŁADÓW WIELOSTRUMIENIOWYCH DO INTENSYFIKACJI PROCESU FLOTACJI
Górnictwo i Geoinżynieria 30/3/1 (2006), 203-211     Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (675kB)

Wiesław Mączka, Zofia Ociepa, Jadwiga Pieczonka, Adam Piestrzyński

PROBLEMY WZBOGACANIA POLIMETALICZNYCH RUD Mo-W-Cu ZE ZŁOŻA MYSZKÓW
Górnictwo i Geoinżynieria 30/3/1 (2006), 213-228   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (3,6MB)

Igor Konstantinovich Mladetskij, Petr Ivanovich Pilov, Ekaterina Nikolaevna Kobets, Taisiya Igorevna Markova

CHARACTERISTICS OF COMPLEX SEPARATION SCHEMES AND AN ERROR OF SEPARATION PRODUCTS OUTPUT DETERMINATION
Górnictwo i Geoinżynieria 30/3/1 (2006), 229-245  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (301kB)

Eugeniusz Mokrzycki

PERSPEKTYWY WYKORZYSTANIA WĘGLA KAMIENNEGO
Górnictwo i Geoinżynieria 30/3/1 (2006), 247-265     Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (264kB)

Alicja Nowak, Tomasz Gawenda

ANALIZA PORÓWNAWCZA KRUSZAREK W WIELOSTADIALNYCH UKŁADACH ROZDRABNIANIA SKAŁ BAZALTOWYCH
Górnictwo i Geoinżynieria 30/3/1 (2006), 267-278     Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (620kB)

Barbara Peszko, Tomasz Niedoba, Maria Szymańska-Czaja

SKŁADANIE ROZKŁADÓW WIELKOŚCI ZIAREN OTRZYMANYCH Z RÓŻNYCH METOD POMIAROWYCH
Górnictwo i Geoinżynieria 30/3/1 (2006), 279-293   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (528kB)

Hristina Petrova, Antoaneta Boteva

PROBABLE MECHANISM OF THE OPERATION OF THE FLOTATION PULP DENSITY ON THE SELECTIVE FLOTATION OF THE SULPHIDE MINERALS
Górnictwo i Geoinżynieria 30/3/1 (2006), 295-299  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (200kB)

Daniel Saramak, Tadeusz Tumidajski

ROLA I SENS APROKSYMACJI KRZYWYCH SKŁADU ZIARNOWEGO SUROWCÓW MINERALNYCH
Górnictwo i Geoinżynieria 30/3/1 (2006), 301-313   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (283kB)

Kazimierz Stanisław Sztaba

ROZWAŻANIA O PERSPEKTYWACH ROZWOJU INŻYNIERII MINERALNEJ I JEGO UWARUNKOWANIACH
Górnictwo i Geoinżynieria 30/3/1 (2006), 315-326   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (221kB)

Kazimierz Trybalski, Damian Krawczykowski

MODELOWANIE PRZEMYSŁOWEGO PROCESU MIELENIA RUDY Z WYKORZYSTANIEM ENERGETYCZNYCH WSKAŹNIKÓW OCENY
Górnictwo i Geoinżynieria 30/3/1 (2006), 327-346   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (419kB)

Piotr Wodziński

DRUM SCREENS IN MINERAL MINING
Górnictwo i Geoinżynieria 30/3/1 (2006), 347-354     Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (319kB)

Jan Zawada, Konstanty Chochoł

O NOWYCH ELEMENTACH MECHANIKI PROCESU KRUSZENIA — PROBLEM OBCIĄŻEŃ (NA PRZYKŁADZIE KRUSZARKI DŹWIGNIOWEJ BLAKE’A)
Górnictwo i Geoinżynieria 30/3/1 (2006), 355-363   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (2,4MB)

Daniel Zbroński, Aleksandra Górecka-Zbrońska

WPŁYW PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ WIRNIKA KLASYFIKATORA PRZEPŁYWOWEGO NA OSIĄGI MŁYNA STRUMIENIOWO-FLUIDYZACYJNEGO
Górnictwo i Geoinżynieria 30/3/1 (2006), 365-373  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (283kB)

Wiesław Żmuda, Stanisław Budzyń, Barbara Tora

BADANIA CHROMATOGRAFICZNE PRODUKTÓW PIROLIZY GRANULATU ZE ZUŻYTYCH OPON
Górnictwo i Geoinżynieria 30/3/1 (2006), 375-386     Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (250kB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie