AGH
BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H English Version  
 
 
 

 

 

GÓRNICTWO I GEOINŻYNIERIA

 

Rok 29/4 (2005)

Spis treści
Streszczenia
Summaries
Informacje dla autorów
Style sheet

Bronisław Barchański

Budowa nowego składowiska odpadów na zlikwidowanym starym składowisku zlokalizowanym na terenie byłej kopalni odkrywkowej rud metali nieżelaznych w RFN
Górnictwo i Geoinżynieria 29/4 (2005), 17-29   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (307kB)

Piotr Czaja

Niemieckie górnictwo węglowe i ochrona środowiska na przykładzie gospodarki odpadami w DSK Anthrazit Ibbenbüren GmbH
Górnictwo i Geoinżynieria 29/4 (2005), 31-42   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (949kB)

Kazimierz Czopek

Ekologiczne i ekonomiczne uwarunkowania wykorzystania zasobów przy produkcji kruszyw łamanych
 Górnictwo i Geoinżynieria 29/4 (2005), 43-51  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (94kB)

Sylwia Gworek, Arkadiusz Utrata

Wykorzystanie predyktorów typu neural network do prognozowania szeregów czasowych
Górnictwo i Geoinżynieria 29/4 (2005), 53-62   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (220kB)

Waldemar Kępys, Zbigniew Piotrowski, Ewa Wisła-Walsh

Badanie wpływu zbrylonych popiołów ze spalarni odpadów komunalnych na własności zawiesin popiołowo-wodnych
Górnictwo i Geoinżynieria 29/4 (2005), 63-72   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (73kB)

Jadwiga Król-Korczak

Wpływ eksploatacji kruszyw naturalnych na środowisko przyrodnicze
Górnictwo i Geoinżynieria 29/4 (2005), 73-82   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (123kB)

Iwona Kuczyńska

Badania mułów węglowych i odpadów niemineralnych w zakresie możliwości otrzymania paliw
 Górnictwo i Geoinżynieria 29/4 (2005), 83-92   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (69kB)

Arkadiusz Kustra, Maria Sierpińska

Koncepcja zrównoważonego rozwoju a budowanie wartości przedsiębiorstwa
Górnictwo i Geoinżynieria 29/4 (2005), 93-104   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (79kB)

Ignacy Łuczak, Arkadiusz Utrata

Teoretyczne aspekty prognozowania obsad dla wybranych procesów górniczych z wykorzystaniem modeli masowej obsługi
 Górnictwo i Geoinżynieria 29/4 (2005), 105-113   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (130kB)

Anna Ostręga, Ryszard Uberman

Formalnoprawne problemy rewitalizacji terenów poprzemysłowych, w tym pogórniczych
Górnictwo i Geoinżynieria 29/4 (2005), 115-127   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (7 627kB)

Jan Palarski, Franciszek Plewa, Piotr Pierzyna

Wpływ dodatków modyfikujących na podstawowe właściwości zawiesin z popiołów lotnych z Elektrowni "X"
Górnictwo i Geoinżynieria 29/4 (2005), 129-137   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (237kB)

Jan Palarski, Franciszek Plewa, Piotr Pierzyna, Artur Zając

Właściwości zawiesin z materiałów odpadowych z dodatkiem środka wiążącego w aspekcie możliwości ich wykorzystania do likwidacji zawodnionych szybów
Górnictwo i Geoinżynieria 29/4 (2005), 139-144   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (321kB)

Dominika Paluch

Zastosowanie procesu wymiany jonowej do oczyszczania ścieków z przemysłu metali nieżelaznych
 Górnictwo i Geoinżynieria 29/4 (2005), 145-150  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (60kB)

Ryszard Snopkowski

Symulacja stochastyczna w zastosowaniu do identyfikacji funkcji gęstości prawdopodobienstwa wydobycia
Górnictwo i Geoinżynieria 29/4 (2005), 151-156   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (216kB)

Ireneusz Soliński, Bartosz Soliński, Robert Ranosz

Prognozy rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce i Unii Europejskiej
Górnictwo i Geoinżynieria 29/4 (2005), 157-165   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (219kB)

Ireneusz Soliński, Bartosz Soliński, Robert Ranosz

Stan rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce i Unii Europejskiej
Górnictwo i Geoinżynieria 29/4 (2005), 167-175   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (297kB)

Andrzej Tor, Kazimierz Gatnar

Gospodarcze wykorzystanie metanu z pokładów węgla w instalacjach energetycznych
 Górnictwo i Geoinżynieria 29/4 (2005), 177-181   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (50kB)

Kazimierz Trybalski, Damian Krawczykowski

Energetyczne wskaźniki oceny procesu mielenia rudy miedzi i ich modelowanie
Górnictwo i Geoinżynieria 29/4 (2005), 183-193   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (179kB)

Beata Trzaskuś-Żak

Analiza działania instrumentów ekonomicznych ochrony środowiska
 Górnictwo i Geoinżynieria 29/4 (2005), 195-205   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (209kB)

Ryszard Uberman, Wojciech Naworyta

Próba oceny stanu i potrzeb w zakresie rekultywacji i rewitalizacji terenów pogórniczych w regionie małopolskim
Górnictwo i Geoinżynieria 29/4 (2005), 207-217   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (299kB)

Andrzej J. Wójcik, Janusz Chmura

Złoża surowców mineralnych i zmiany środowiska naturalnego wywołane przez górnictwo na terenie Bukowna
Górnictwo i Geoinżynieria 29/4 (2005), 219-236   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (111kB)

Renata Żylińska-Dusza, Judyta Hawrysz, Aldona Skowrońska

Zarządzanie substancjami i preparatami chemicznymi w KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze "Rudna"
Górnictwo i Geoinżynieria 29/4 (2005), 237-251   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (398kB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie