AGH
BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H English Version  
 
 
 

 

 

GÓRNICTWO I GEOINŻYNIERIARok 32/4 (2008)

Strona redakcyjna
Spis treści
Streszczenia
Summaries

Wiktor Filipek

OŚRODEK POROWATY JAKO SIEĆ PRZESTRZENNA UTWORZONA Z KOMÓREK ELEMENTARNYCH
Górnictwo i Geoinżynieria 32/4 (2008), 9-21   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (317kB)

Danuta Krzysztoń, Ryszard Wosz, Jerzy Cieślik, Robert Klisowski

OKREŚLENIE SKŁONNOŚCI SKAŁ DO TĄPAŃ NA PODSTAWIE BADAŃ PRÓBEK SKALNYCH Z KOPALŃ PERU W SZTYWNEJ MASZYNIE WYTRZYMAŁOŚCIOWEJ
Górnictwo i Geoinżynieria 32/4 (2008), 23-39   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (782kB)

Tadeusz Mikoś, Janusz Chmura

REWITALIZACJA I ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE PODZIEMNYCH WYROBISK GÓRNICZYCH ZABYTKOWEJ KOPALNI ZŁOTA I ARSENU W ZŁOTYM STOKU
 Górnictwo i Geoinżynieria 32/4 (2008), 41-53  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (520kB)

Stanisław Nawrat, Zbigniew Kuczera, Rafał Łuczak, Piotr Życzkowski

NIEKTÓRE PROBLEMY Z WYKORZYSTANIEM METANU Z ODMETANOWANIA W SPÓŁCE ENERGETYCZNEJ JASTRZĘBIE SA
Górnictwo i Geoinżynieria 32/4 (2008), 55-69   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (216kB)

Maciej Wójcikowski, Wojciech Machowicz

OCHRONA GAZOCIĄGÓW NA TERENACH OBJĘTYCH WPŁYWEM NAPRĘŻEŃ GÓROTWORU WYNIKAJĄCYCH Z PODZIEMNEJ EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ
Górnictwo i Geoinżynieria 32/4 (2008), 71-84   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (623kB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie