AGH
BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H English Version  
 
 
 

 

 

GÓRNICTWO I GEOINŻYNIERIARok 34/3/1 (2010)

Strona redakcyjna
Spis treści
Streszczenia
Summaries

Marian Branny, Bernard Nowak, Bogusław Ptaszyński, Zbigniew Kuczera, Rafał Łuczak, Piotr Życzkowski

MODEL FAZY DYSKRETNEJ PRZEPŁYWU POWIETRZA Z WYKROPLENIEM PARY WODNEJ
Górnictwo i Geoinżynieria 34/3/1 (2010), 13-21       Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (349kB)

Marian Branny, Krzysztof Filek, Bernard Nowak

KSZTAŁT POLA PRĘDKOŚCI W WYROBISKACH PRZEWIETRZANYCH WENTYLATORAMI WOLNOSTRUMIENIOWYMI – SYMULACJA NUMERYCZNA PRZY UŻYCIU LEPKOŚCIOWYCH MODELI TURBULENCJI
Górnictwo i Geoinżynieria 34/3/1 (2010), 23-32       Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1,7MB)

Zbigniew Burtan

GEOMECHANICZNY MODEL GÓROTWORU UWARSTWIONEGO
 Górnictwo i Geoinżynieria 34/3/1 (2010), 33-42      Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (104kB)

Wiktor Filipek

SYMULACJA NUMERYCZNA POWOLNYCH PRZEPŁYWÓW PŁYNÓW W OŚRODKU POROWATYM UTWORZONYM PRZEZ REGULARNY UKŁAD MAKROSKOPOWYCH KUL
Górnictwo i Geoinżynieria 34/3/1 (2010), 43-55       Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (442kB)

Rafał Łuczak

ZWALCZANIE ZAGROŻENIA TEMPERATUROWEGO W WYROBISKACH GÓRNICZYCH CHŁODZIARKAMI POWIETRZA BEZPOŚREDNIEGO DZIAŁANIA TYPOSZEREGU TS
Górnictwo i Geoinżynieria 34/3/1 (2010), 57-72       Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (559kB)

Tadeusz Mikoś

STABILIZACJA, WZMACNIANIE I RENOWACJA KRZYŻA NA GIEWONCIE
Górnictwo i Geoinżynieria 34/3/1 (2010), 73-88     Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (562kB)

Zbigniew Muszyński, Jarosław Rybak

ZASTOSOWANIE GEODEZYJNYCH METOD POMIAROWYCH W BADANIACH NOŚNOŚCI PALI
 Górnictwo i Geoinżynieria 34/3/1 (2010), 89-99   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (510kB)

Bernard Nowak, Krzysztof Filek, Piotr Łuska

EKSPERYMENTALNE BADANIA PRACY GÓRNICZYCH SPRĘŻARKOWYCH CHŁODZIAREK POWIETRZA WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z WYPARNYMI CHŁODNICAMI WODY
Górnictwo i Geoinżynieria 34/3/1 (2010), 101-115   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (456kB)

Bernard Nowak, Krzysztof Filek, Zbigniew Kuczera, Rafał Łuczak, Bogusław Ptaszyński, Piotr Życzkowski

STATYSTYCZNE WSKAŹNIKI OCENY JAKOŚCI PRACY CHŁODZIARKI DV-290
 Górnictwo i Geoinżynieria 34/3/1 (2010), 117-136   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (130kB)

Marian Paluch

STATYCZNE UJĘCIE METODY PUNKTÓW MASOWYCH DO WYZNACZENIA SIŁ OSIOWYCH W PRĘTACH KRATOWNICY PŁASKIEJ
Górnictwo i Geoinżynieria 34/3/1 (2010), 137-151   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (256kB)

Justyna Swolkień

STAN ZASOLENIA RZEKI ODRY ZA KOLEKTOREM „OLZA” W ZALEŻNOŚCI OD JEJ PRZEPŁYWU I WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH
Górnictwo i Geoinżynieria 34/3/1 (2010), 153-162   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (599kB)

Nikodem Szlązak, Marek Korzec

ZAGROŻENIE METANOWE ORAZ JEGO PROFILAKTYKA W ASPEKCIE WYKORZYSTANIA METANU W POLSKICH KOPALNIACH WĘGLA KAMIENNEGO
Górnictwo i Geoinżynieria 34/3/1 (2010), 163-174   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (271kB)

Tomasz Wieja

REWITALIZACJA BUDOWLI INŻYNIERSKICH
 Górnictwo i Geoinżynieria 34/3/1 (2010), 175-186  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (641kB)

Piotr Życzkowski

ANALIZA WPŁYWU WEWNĘTRZNEGO WYMIENNIKA CIEPŁA NA MOC CIEPLNĄ GÓRNICZYCH CHŁODZIAREK POWIETRZA
Górnictwo i Geoinżynieria 34/3/1 (2010), 187-200   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (545kB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie