AGH
BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H English Version  
 
 
 

 

 

GÓRNICTWO I GEOINŻYNIERIARok 34/3 (2010)

Strona redakcyjna
Spis treści
Streszczenia
Summaries

Ryszard Mikosz

EWOLUCJA PRAWNEJ REGULACJI DOTYCZĄCEJ KORZYSTANIA Z ZASOBÓW NATURALNYCH WNĘTRZA ZIEMI W KONTEKŚCIE PRZEMIAN USTROJOWYCH W POLSCE
Górnictwo I Geoinżynieria 34/3 (2010), 17-31   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (131kB)

Marek Nieć

MIĘDZYNARODOWE KLASYFIKACJE ZASOBÓW ZŁÓŻ KOPALIN
Górnictwo I Geoinżynieria 34/3 (2010), 33-49   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (310kB)

Alicja Byrska-Rąpała

RYZYKO I NIEPEWNOŚĆ A KONCEPCJA KOMPLEKSOWEGO ZARZĄDZANIA ZŁOŻEM
Górnictwo I Geoinżynieria 34/3 (2010), 51-62  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (110kB)

Henryk Paszcza

PROCESY RESTRUKTURYZACYJNE W POLSKIM GÓRNICTWIE WĘGLA KAMIENNEGO W ASPEKCIE ZREALIZOWANYCH PRZEMIAN I ZMIANY BAZY ZASOBOWEJ
Górnictwo I Geoinżynieria 34/3 (2010), 63-82   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (148kB)

Zdzisław Kulczycki, Artur Sowa

GOSPODARKA ZASOBAMI ZŁÓŻ WĘGLA KAMIENNEGO
Górnictwo I Geoinżynieria 34/3 (2010), 83-100   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (133kB)

Jacek Jarosz

PRAWNE I EKONOMICZNE ASPEKTY LIKWIDACJI KOPALŃ WĘGLA KAMIENNEGO W POLSCE
Górnictwo I Geoinżynieria 34/3 (2010), 101-115   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (115kB)

Ryszard Uberman

ASPEKTY PRAWNE I FINANSOWE LIKWIDACJI KOPALŃ ODKRYWKOWYCH
Górnictwo I Geoinżynieria 34/3 (2010), 117-130   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (709kB)

Wojciech Naworyta

WYBRANE PROBLEMY SZACOWANIA KOSZTÓW LIKWIDACJI KOPALŃ ODKRYWKOWYCH NA PODSTAWIE WŁASNYCH DOŚWIADCZEŃ
Górnictwo I Geoinżynieria 34/3 (2010), 131-140   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (95kB)

Leszek Jurdziak, Witold Kawalec

STUDIUM OPTYMALIZACJI SCENARIUSZY TECHNOLOGICZNYCH KOPALNI WĘGLA BRUNATNEGO LEGNICA
Górnictwo I Geoinżynieria 34/3 (2010), 141-157   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (818kB)

Wojciech Glapa, Mariola Stefanicka

GOSPODARKA ZASOBAMI ZŁÓŻ NA PRZYKŁADZIE ŁUŻYCKIEJ KOPALNI BAZALTU "KSIĘGINKI" S.A.
Górnictwo I Geoinżynieria 34/3 (2010), 159-167   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (95kB)

Borys Borówka

PRÓBA OCENY TECHNICZNYCH MOŻLIWOŚCI EKSPLOATACJI ZASOBÓW POZABILANSOWYCH W KOPALNI WĘGLA KAMIENNEGO
Górnictwo I Geoinżynieria 34/3 (2010), 169-185   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (160kB)

Jacek Mucha, Monika Wasilewska-Błaszczyk, Tomasz Sekuła

WIARYGODNOŚĆ PROGNOZY WIELKOŚCI ZASOBÓW I JAKOŚCI POKŁADÓW WĘGLA KAMIENNEGO W OBSZARZE DĄB (GZW)
Górnictwo I Geoinżynieria 34/3 (2010), 187-197   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (298kB)

Eugeniusz J. Sobczyk

IDENTYFIKACJA PARAMETRÓW WPŁYWAJĄCYCH NA EFEKTYWNOŚĆ DRĄŻENIA WYROBISK KORYTARZOWYCH W KOPALNIACH WĘGLA KAMIENNEGO
Górnictwo I Geoinżynieria 34/3 (2010), 199-214  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (151kB)

Arkadiusz Kustra

WYKORZYSTANIE OBLIGACJI W FINANSOWANIU PROJEKTÓW GÓRNICZO-GEOLOGICZNYCH NA RYNKU ŚWIATOWYM
Górnictwo I Geoinżynieria 34/3 (2010), 215-227   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (161kB)

Artur Dyczko, Michał Kopacz, Agnieszka Stopkowicz

WPŁYW WYSTĘPOWANIA STREF KAMIENNYCH NA EFEKTYWNOŚĆ EKONOMICZNĄ EKSPLOATACJI ZŁOŻA W WARUNKACH POLSKICH KOPALŃ RUD MIEDZI
Górnictwo I Geoinżynieria 34/3 (2010), 229-243   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (174kB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie