AGH
BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H English Version  
 
 
 

 

 

GÓRNICTWO I GEOINŻYNIERIARok 35/4 (2011)

Strona redakcyjna
Spis treści
Streszczenia
Summaries

Marian Branny, Krzysztof Filek, Justyna Swolkień

CHŁODZENIE POWIETRZA W WYROBISKACH CHŁODZIARKĄ SPRĘŻARKOWĄ O DZIAŁANIU BEZPOŚREDNIM
Górnictwo i Geoinżynieria 35/4 (2011), 13-23       Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (123kB)

Jerzy Cieślik

ZMIANY ENERGETYCZNE ZWIĄZANE Z ROZWOJEM USZKODZENIA I DYSSYPACJĄ PLASTYCZNĄ W TEŚCIE JEDNOOSIOWEGO I TRÓJOSIOWEGO ŚCISKANIA PRÓBEK PIASKOWCA
Górnictwo i Geoinżynieria 35/4 (2011), 25-32       Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (176kB)

Mariusz Cholewa, Beata Mankiewicz

STATECZNOŚĆ ZBOCZY DRUGIEJ KWATERY SKŁADOWISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH W CHEŁMKU
 Górnictwo i Geoinżynieria 35/4 (2011), 33-39      Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (289kB)

Kajetan d’Obyrn, Bogdan Kokot, Jan Kucharz

DOSZCZELNIENIE ZLIKWIDOWANEGO SZYBU GÓRSKO W KOPALNI SOLI „WIELICZKA”
Górnictwo i Geoinżynieria 35/4 (2011), 41-48       Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (302kB)

Mariusz Kapusta, Tadeusz Szponder

KSZTAŁTOWANIE RYZYKA ZAWODOWEGO ZWIĄZANEGO Z HAŁASEM NA STANOWISKACH PRACY W PODZIEMNYCH WYROBISKACH EKSPLOATACYJNYCH
Górnictwo i Geoinżynieria 35/4 (2011), 49-59       Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (82kB)

Andrzej Krowiak

ALGORYTMY AUTOMATYCZNEGO WYLICZANIA BILANSU MAS WĘGLA SUROWEGO ORAZ SKAŁY PŁONNEJ PRZY DRĄŻENIU CHODNIKÓW
Górnictwo i Geoinżynieria 35/4 (2011), 61-69     Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (212kB)

Marian Mikoś, Michał Karch

PROPOZYCJA ENERGOOSZCZĘDNEGO SPOSOBU REGULACJI POMP WIROWYCH
 Górnictwo i Geoinżynieria 35/4 (2011), 71-77   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (320kB)

Nikodem Szlązak

PROGNOZOWANIE ZAGROŻENIA KLIMATYCZNEGO W WYROBISKACH GÓRNICZYCH
Górnictwo i Geoinżynieria 35/4 (2011), 79-99   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (520kB)

Nikodem Szlązak, Marek Borowski, Marek Korzec, Dariusz Obracaj, Justyna Swolkień

SPOSÓB OKREŚLANIA METANONOŚNOŚCI W POKŁADACH WĘGLA KAMIENNEGO
 Górnictwo i Geoinżynieria 35/4 (2011), 101-117   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (817kB)

Nikodem Szlązak, Czesław Kubaczka

OKRESOWE ZMIANY WYDZIELANIA METANU DO WYROBISKA ŚCIANOWEGO W CZASIE PROWADZENIA EKSPLOATACJI
Górnictwo i Geoinżynieria 35/4 (2011), 119-129   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (350kB)

Nikodem Szlązak, Dariusz Obracaj, Kazimierz Piergies

OGÓLNE ZASADY INERTYZACJI AZOTEM ZROBÓW CZYNNEJ ŚCIANY ZAWAŁOWEJ
Górnictwo i Geoinżynieria 35/4 (2011), 131-142   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (375kB)

Daniel Saramak

UWARUNKOWANIA PRODUKCJI DROBNYCH FRAKCJI ZIARNOWYCH W PROCESACH ROZDRABNIANIA W WYSOKOCIŚNIENIOWYCH PRASACH WALCOWYCH
Górnictwo i Geoinżynieria 35/4 (2011), 143-151   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (355kB)

Grzegorz Wachowiak

WPŁYW ZRZUTÓW WÓD KOPALNIANYCH NA WIELKOŚĆ PRZEPŁYWÓW WODY W RZEKACH W POCZĄTKOWYM OKRESIE ODWADNIANIA ODKRYWKI „TOMISŁAWICE” KWB „KONIN”
 Górnictwo i Geoinżynieria 35/4 (2011), 153-166  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (163kB)

Daniel Zbroński

MŁYNY POWIETRZNO-STRUMIENIOWE STOSOWANE W PRZERÓBCE WYBRANYCH MATERIAŁÓW ZIARNISTYCH
Górnictwo i Geoinżynieria 35/4 (2011), 167-177   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (269kB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie