AGH
BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H English Version  
 
 
 

 

 

GÓRNICTWO I GEOINŻYNIERIARok 32/2 (2008)

Strona redakcyjna
Spis treści
Streszczenia
Summaries

Irena Bagińska, Ryszard Jerzy Izbicki

NIEJEDNORODNOŚĆ OŚRODKA GRUNTOWEGO W KINEMATYCZNEJ ANALIZIE STATECZNOŚCI ZBOCZY
Górnictwo i Geoinżynieria 32/2 (2008), 27-33     Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (246kB)

Andrzej Batog, Maciej Hawrysz

PROBLEMY ANALIZY STATECZNOŚCI SKARP NASYPÓW KOLEJOWYCH
Górnictwo i Geoinżynieria 32/2 (2008), 35-42   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (196kB)

Jacek Bosak, Marek Bosak, Tomasz Michalski

SKUTECZNOŚĆ ODWODNIENIA WGŁĘBNEGO METODĄ WIERTNICZĄ PRZY STABILIZACJI OSUWISK
 Górnictwo i Geoinżynieria 32/2 (2008), 43-58  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1 463kB)

Włodzimierz Brząkała, Karolina Gorska

UPROSZCZONA ANALIZA STATECZNOŚCI PIONOWEJ SZCZELINY W GRUNCIE
Górnictwo i Geoinżynieria 32/2 (2008), 59-66   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (274kB)

Marek Cała, Michał Kowalski

ANALIZA STATECZNOŚCI SKARP Z GRUNTU ZBROJONEGO
Górnictwo i Geoinżynieria 32/2 (2008), 67-77   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (577kB)

Mieczysław Chalfen, Tadeusz Molski

WPŁYW PARAMETRÓW EKRANU GRUNTOWEGO NA WARUNKI FILTRACJI W ZIEMNYCH BUDOWLACH HYDROTECHNICZNYCH
Górnictwo i Geoinżynieria 32/2 (2008), 79-87   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (404kB)

Marcin Derlacz, Krzysztof Sternik

ZASTOSOWANIE KOTEW GRUNTOWYCH DO ZABEZPIECZENIA WYKOPU W REJONIE OSUWISKA
Górnictwo i Geoinżynieria 32/2 (2008), 89-98     Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1 011kB)

Krystyna Dzidowska, Lech Noga

OCENA WARUNKÓW GEOTECHNICZNYCH I STANDARDÓW JAKOŚCI OSADÓW DENNYCH DLA POTRZEB MODERNIZACJI KANAŁU MIEJSKIEGO WE WROCŁAWIU
Górnictwo i Geoinżynieria 32/2 (2008), 99-104   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (331kB)

Lidia Fedorowicz, Jan Fedorowicz

UWZGLĘDNIENIE PREKONSOLIDACJI W OCENIE STANU GRANICZNEGO W ROZLUŹNIAJACYM SIĘ PODŁOŻU GÓRNICZYM
 Górnictwo i Geoinżynieria 32/2 (2008), 105-112  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (499kB)

Jan Gaszyński

WPŁYW TEMPERATURY NA KONSOLIDACJĘ OŚRODKA POROWATEGO NASYCONEGO CIECZĄ
Górnictwo i Geoinżynieria 32/2 (2008), 113-124     Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (204kB)

Tomasz Godlewski, Joanna Fudali, Jakub Saloni

ZWIĘKSZENIE WSPÓŁCZYNNIKA STATECZNOŚCI GLOBALNEJ SKARPY WYSOKIEGO NASYPU POPRZEZ WZMOCNIENIE PODŁOŻA SZTYWNYMI KOLUMNAMI BETONOWYMI CMC™
Górnictwo i Geoinżynieria 32/2 (2008), 125-136     Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (2 806kB)

Kazimierz Gwizdała, Tadeusz Brzozowski

BADANIA DYNAMICZNE NOŚNOŚCI PALI
Górnictwo i Geoinżynieria 32/2 (2008), 139-149   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (788kB)

Jacek Jakubowski, Krzysztof Reiman

NUMERYCZNA SYMULACJA WYBURZENIA KOMINA MUROWEGO
 Górnictwo i Geoinżynieria 32/2 (2008), 151-159  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (617kB)

Janusz Kaczmarek

INTERPRETACJA WYNIKÓW BADANIA WSPÓŁCZYNNIKA PARCIA BOCZNEGO W GRUNTACH METODĄ OPARTĄ NA POMIARZE MOMENTÓW OD SIŁ TARCIA
Górnictwo i Geoinżynieria 32/2 (2008), 161-168   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (299kB)

Janusz Kaczmarek

WSTĘPNE BADANIE WSPÓŁCZYNNIKA PARCIA BOCZNEGO W OSADACH ZBIORNIKA ODPADÓW POFLOTACYJNYCH "ŻELAZNY MOST"
Górnictwo i Geoinżynieria 32/2 (2008), 169-176   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1 494kB)

Marek Kawa, Dariusz Łydżba

KRYTERIUM WYTRZYMAŁOŚCI GEOMATERIAŁÓW Z MIKROSTRUKTURĄ WARSTWOWĄ
Górnictwo i Geoinżynieria 32/2 (2008), 177-184   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (2 645kB)

Roman Kinash

METODY OCENY NIEZAWODNOŚCI KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH PRZY NIEPEŁNYCH PARAMETRACH
Górnictwo i Geoinżynieria 32/2 (2008), 187-195     Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (222kB)

Halina Konderla

STATECZNOŚĆ SKARP I ZBOCZY W UJĘCIU EUROKODU 7
Górnictwo i Geoinżynieria 32/2 (2008), 197-204   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (297kB)

Józef Koszela, Ewa Koszela-Marek, Zdzisław Sysak

WERYFIKACJA ZMIAN ŚCIŚLIWOŚCI WODY I ROZTWORU SOLI NaCl POD WPŁYWEM WYSOKICH CIŚNIEŃ
 Górnictwo i Geoinżynieria 32/2 (2008), 205-211  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (543kB)

Edward Kowalski, Marek Rotkegel, Stanisław Stałęga

UWARUNKOWANIA GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIE WZNOWIENIA BUDOWY ELEKTROWNI SZCZYTOWO-POMPOWEJ "MŁOTY" KOŁO BYSTRZYCY KŁODZKIEJ
Górnictwo i Geoinżynieria 32/2 (2008), 213-226     Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (2 152kB)

Janusz Kozubal, Marek Wyjadłowski

ZAPIS WARUNKU PLASTYCZNOŚCI W JĘZYKU SKRYPTOWYM FLEXPDE ORAZ FLAC 2D
Górnictwo i Geoinżynieria 32/2 (2008), 227-236     Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (757kB)

Jarosław Krążelewski, Ryszard J. Izbicki

GRUNT ZBROJONY — ANALIZA NUMERYCZNA
Górnictwo i Geoinżynieria 32/2 (2008), 237-246   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (522kB)

Donat Milkowski, Anna Górecka, Małgorzata Wójcicka-Milewska

ZABEZPIECZENIE I MONITORING OSUWISK POWSTAŁYCH NA ZBOCZU PÓŁNOCNYM WYROBISKA ODKRYWKOWEGO BOT KWB TURÓW SA
 Górnictwo i Geoinżynieria 32/2 (2008), 247-256  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (2 916kB)

Zbigniew Muszyński, Jarosław Rybak

ZASTOSOWANIE METOD ESTYMACJI ODPORNEJ W OBLICZENIACH NOŚNOŚCI GRANICZNEJ PALI
Górnictwo i Geoinżynieria 32/2 (2008), 257-265   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (261kB)

Jarosław Rybak

METODY OBLICZANIA NOŚNOŚCI GRANICZNEJ PALI FUNDAMENTOWYCH
Górnictwo i Geoinżynieria 32/2 (2008), 267-276   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1 349kB)

Anna Sobotka, Marta Pająk

METODY WZMOCNIENIA POSADOWIENIA ZABYTKOWEGO BUDYNKU I ICH OCENA ZA POMOCĄ ANALIZY WIELOKRYTERIALNEJ
Górnictwo i Geoinżynieria 32/2 (2008), 277-286   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (412kB)

Tomasz Strzelecki

OBLICZENIA NUMERYCZNE TENSORA PRZEPUSZCZALNOŚCI DARCY’EGO W OPARCIU O METODĘ ASYMPTOTYCZNEJ HOMOGENIZACJI
Górnictwo i Geoinżynieria 32/2 (2008), 287-295     Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (512kB)

Cezary Toś, Bogdan Wolski, Leszek Zielina

INWENTARYZACJA OBIEKTU GEOTECHNICZNEGO NA PRZYKŁADZIE KOPCA IM. J. PIŁSUDSKIEGO W KRAKOWIE
Górnictwo i Geoinżynieria 32/2 (2008), 297-305   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (677kB)

Jan Walaszczyk, Stanisław Hachaj, Andrzej Barnat

IDENTYFIKACJA WŁAŚCIWOŚCI ODKSZTAŁCENIOWYCH GÓROTWORU W OPARCIU O NUMERYCZNĄ ANALIZĘ WSTRZĄSU ZWIĄZANEGO Z WYBURZANIEM BUDOWLI
 Górnictwo i Geoinżynieria 32/2 (2008), 307-319  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1 092kB)

Edward Wiencław, Zbigniew Marek, Tadeusz Kaczarewski, Eugeniusz Koda

MODEL PRZEPŁYWU WÓD PODZIEMNYCH DLA ZWAŁOWISKA NADKŁADU Z ODKRYWKOWEJ KOPALNI WĘGLA BRUNATNEGO
Górnictwo i Geoinżynieria 32/2 (2008), 321-328     Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1 441kB)

Bogumił Wrana, Bartłomiej Czado

IDENTYFIKACJA TŁUMIENIA W GRUNCIE
Górnictwo i Geoinżynieria 32/2 (2008), 329-336     Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (473kB)

Bogumił Wrana, Michał Kowalski

ODPOWIEDŹ NASYPU ZBROJONEGO GEOSYNTETYKAMI NA OBCIĄŻENIA PARASEJSMICZNE
Górnictwo i Geoinżynieria 32/2 (2008), 337-346     Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (788kB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie