AGH
BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H English Version  
 
 
 

 

 

GÓRNICTWO I GEOINŻYNIERIA

 

Rok 29/3 (2005)

Strona redakcyjna
Spis treści
Streszczenia
Summaries

Alfons Krawiec

METODA UDAROWEGO HYDRAULICZNEGO SZCZELINOWANIA GÓROTWORU ZA POMOCĄ STRZELAŃ ODPALANYCH W OTWORACH WYPEŁNIONYCH WODĄ POD CIŚNIENIEM W ASPEKCIE ZWALCZANIA ZAGROŻENIA TĄPANIAMI
Górnictwo i Geoinżynieria 29/3 (2005), 9-16     Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (110kB)

Michalina Machowicz

ODDZIAŁYWANIE POWIETRZNEJ FALI UDERZENIOWEJ NA OTOCZENIE
Górnictwo i Geoinżynieria 29/3 (2005), 17-30   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (341kB)

Maciej Pawlikowski, Tadeusz Mikoś, Janusz Chmura, Andrzej Lasoń

PROBLEMY ZABEZPIECZEŃ GÓRNICZYCH PODCZAS PENETRACJI I UDOSTĘPNIANIA GROBOWCÓW SKALNYCH W EGIPCIE ORAZ ICH STABILIZACJA
 Górnictwo i Geoinżynieria 29/3 (2005), 31-41  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (661kB)

Martina Rapthel

CLOSURE AND AFTERCARE REGIME FOR LANDFILLS BELOW THE WATER TABLE
Górnictwo i Geoinżynieria 29/3 (2005), 43-50   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (667kB)

Ryszard Snopkowski

FUNKCJE ZMIENNYCH LOSOWYCH — MOŻLIWOŚCI REDUKCJI MODELI STOCHASTYCZNYCH.
CZĘŚĆ II
Górnictwo i Geoinżynieria 29/3 (2005), 51-61   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (463kB)

Ryszard Wosz

ROZWARSTWIENIE STROPU W WYNIKU EKSPLOATACJI SYSTEMEM KOMOROWO-FILAROWYM Z UGIĘCIEM STROPU ZŁÓŻA RUD MIEDZI W LGOM
Górnictwo i Geoinżynieria 29/3 (2005), 63-70   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (200kB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie