AGH
BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H English Version  
 
 
 

 

 

GÓRNICTWO I GEOINŻYNIERIA

 

Rok 34/4/1 (2010)

Strona redakcyjna
Spis treści
Streszczenia
Summaries

Dariusz Foszcz, Tomasz Niedoba, Tadeusz Tumidajski

ANALIZA MOŻLIWOŚCI PROGNOZOWANIA WYNIKÓW WZBOGACANIA POLSKICH RUD MIEDZI UWZGLĘDNIAJĄCEGO STOSOWANĄ TECHNOLOGIĘ
Górnictwo i Geoinżynieria 34/4/1 (2010), 25-36       Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (938kB)

Dariusz Foszcz, Daniel Saramak, Tadeusz Tumidajski, Tomasz Niedoba, Tomasz Gawenda

MOŻLIWOŚCI POPRAWY DOKŁADNOŚCI APROKSYMACJI KRZYWYCH SKŁADU MATERIAŁÓW UZIARNIONYCH
Górnictwo i Geoinżynieria 34/4/1 (2010), 37-47       Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (693kB)

Agnieszka Gala, Stanisława Sanak-Rydlewska

SORPCJA JONÓW METALI TOKSYCZNYCH Z ROZTWORÓW WODNYCH NA ODPADACH NATURALNYCH - PRZEGLĄD LITERATUROWY
 Górnictwo i Geoinżynieria 34/4/1 (2010), 49-59      Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (463kB)

Aleksandra Górecka-Zbrońska, Daniel Zbroński

ROZDRABNIANIE ZIAREN PIASKU KWARCOWEGO NA LABORATORYJNYM STANOWISKU MŁYNA STRUMIENIOWO-TARCZOWEGO
Górnictwo i Geoinżynieria 34/4/1 (2010), 61-70       Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1,3MB)

Anna Hołda, Ewa Kisielowska, Tomasz Niedoba

INFLUENCE OF HEAVY METALS ON SOIL MICROFLORA
Górnictwo i Geoinżynieria 34/4/1 (2010), 71-78       Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (155kB)

Anna Hołda, Ewa Kisielowska, Tomasz Niedoba

PARTICIPATION OF MICROORGANISMS IN EFFLUENT TRANSFORMATION
Górnictwo i Geoinżynieria 34/4/1 (2010), 79-86     Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (227kB)

Tomasz Kaletka, Marian Kurzac, Barbara Tora

FLOTATION OF MIXTURE OF COAL FROM JANKOWICE AND CHWAŁOWICE MINES
 Górnictwo i Geoinżynieria 34/4/1 (2010), 87-92   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (220kB)

Ewa Kisielowska, Anna Hołda, Tomasz Niedoba

REMOVAL OF HEAVY METALS FROM COAL MEDIUM WITH APPLICATION OF BIOTECHNOLOGICAL METHODS
Górnictwo i Geoinżynieria 34/4/1 (2010), 93-104   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (606kB)

Elżbieta Konopka, Ewa Kisielowska

OCENA I WYKORZYSTANIE WARUNKÓW ŚRODOWISKOWYCH W PROCESIE WZBOGACANIA KOPALINY NA DRODZE (BIO)HYDROMETALURGICZNEJ
 Górnictwo i Geoinżynieria 34/4/1 (2010), 105-119   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (592kB)

Damian Krawczykowski, Aldona Krawczykowska

WPŁYW GĘSTOŚCI SUROWCA NA BILANSOWANIE PRODUKTÓW KLASYFIKACJI HYDRAULICZNEJ W HYDROCYKLONACH W OPARCIU O WYNIKI LASEROWYCH ANALIZ UZIARNIENIA
Górnictwo i Geoinżynieria 34/4/1 (2010), 121-128   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (751kB)

Marek Lenartowicz, Beata Grynkiewicz-Bylina

BADANIA LABORATORYJNE FLOTACJI WĘGLA W OBECNOŚCI ODCZYNNIKA RFK−X
Górnictwo i Geoinżynieria 34/4/1 (2010), 129-134   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (271kB)

Marek Lenartowicz, Daniel Kowol, Michał Łagódka

METODA DOBORU POKŁADÓW SITOWYCH DLA OSADZAREK WODNYCH PULSACYJNYCH
Górnictwo i Geoinżynieria 34/4/1 (2010), 135-143   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (189kB)

Aleksander Lutyński

FORESIGHT W ZAKRESIE PRIORYTETOWYCH I INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z GÓRNICTWA WĘGLA KAMIENNEGO
 Górnictwo i Geoinżynieria 34/4/1 (2010), 145-153  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (522kB)

Aleksander Lutyński, Jan Szpyrka

ZAGOSPODAROWANIE DROBNOZIARNISTYCH ODPADÓW ZE WZBOGACANIA WĘGLA KAMIENNEGO
Górnictwo i Geoinżynieria 34/4/1 (2010), 155-164   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (344kB)

Ewa Małysa, Anna Iwańska

OKREŚLENIE WPŁYWU PRĘDKOŚCI PĘCHERZYKÓW POWIETRZA NA WYNIKI FLOTACJI WĘGLA
Górnictwo i Geoinżynieria 34/4/1 (2010), 165-174   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (427kB)

Jolanta Marciniak-Kowalska

ROLA PRZERÓBKI MECHANICZNEJ W PROCESIE ZGAZOWANIA WĘGLI
Górnictwo i Geoinżynieria 34/4/1 (2010), 175-184   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (328kB)

Andrzej Mitura

WSTĘPNE BADANIA NAD MOŻLIWOŚCIĄ WYKORZYSTANIA PRZEPRACOWANYCH OLEJÓW JAKO KOMPONENTÓW DO PRODUKCJI PALIWA
 Górnictwo i Geoinżynieria 34/4/1 (2010), 185-192   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (293b)

Remigiusz Modrzewski, Piotr Wodziński

RUCH DRGAJĄCY RZESZOTA PRZESIEWACZA DWUCZĘSTOŚCIOWEGO
Górnictwo i Geoinżynieria 34/4/1 (2010), 193-202   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (660kB)

Alicja Nowak, Barbara Tora, Zbigniew Tajchman, Barbara Peszko

BADANIE MOŻLIWOŚCI UTYLIZACJI POZOSTAŁOŚCI PO RECYKLINGU ODPADÓW SZKLANYCH W PRODUKCJI KRUSZYWA PIASKOWCOWEGO
 Górnictwo i Geoinżynieria 34/4/1 (2010), 203-206   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (329kB)

Tomasz Olejnik, Agnieszka Surowiak, Tomasz Gawenda, Tomasz Niedoba, Tadeusz Tumidajski

WIELOWYMIAROWE CHARAKTERYSTYKI WĘGLI JAKO PODSTAWA DO OCENY I KOREKTY TECHNOLOGII ICH WZBOGACANIA
Górnictwo i Geoinżynieria 34/4/1 (2010), 207-216   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (2,6MB)

Joachim Pielot

ANALIZA MAKSYMALNEJ WARTOŚCI PRODUKCJI PRZY WZBOGACANIU RÓŻNYCH KLAS ZIARNOWYCH WĘGLA ENERGETYCZNEGO W OSADZARKACH
Górnictwo i Geoinżynieria 34/4/1 (2010), 217-230   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (960kB)

Joachim Pielot

EFEKTY WZBOGACANIA WĘGLA ENERGETYCZNEGO W DWÓCH RÓWNOLEGŁYCH OSADZARKACH
Górnictwo i Geoinżynieria 34/4/1 (2010), 231-240   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (3,7MB)

Ireneusz Pyka, Krzysztof Wierzchowski

PROBLEMY Z RTĘCIĄ ZAWARTĄ W WĘGLU KAMIENNYM
 Górnictwo i Geoinżynieria 34/4/1 (2010), 241-249  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (490kB)

Daniel Saramak

ANALIZA POWIĄZAŃ POMIĘDZY PARAMETRAMI TECHNOLOGICZNYMI PRAS WALCOWYCH Z WYKORZYSTANIEM ANALIZY CZYNNIKOWEJ
Górnictwo i Geoinżynieria 34/4/1 (2010), 251-263   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (748kB)

Zbigniew Tajchman

WPŁYW ZMIENNYCH FIZYKO-CHEMICZNYCH PARAMETRÓW ŚRODOWISKA NA AGREGACJĘ ZIARN DROBNYCH W PROCESIE KLASYFIKACJI
Górnictwo i Geoinżynieria 34/4/1 (2010), 265-269   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (181kB)

Arkadiusz Tomas, Piotr Matusiak, Mariusz Bal

AUTOMATYCZNE PRÓBOBIORNIKI MATERIAŁÓW SYPKICH STOSOWANE W PRZEMYŚLE
Górnictwo i Geoinżynieria 34/4/1 (2010), 271-284   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1,8MB)

Barbara Tora, Peter Fecko, Alicja Nowak, Zbigniew Tajchman

BADANIE ZALEŻNOŚCI PODATNOŚCI NA MIELENIE OD WYBRANYCH PARAMETRÓW WĘGLA KAMIENNEGO
 Górnictwo i Geoinżynieria 34/4/1 (2010), 285-292   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (859kB)

Krzysztof Wierzchowski, Ireneusz Pyka

KORELACJA ZAWARTOŚCI RTĘCI I SIARKI CAŁKOWITEJ DLA NIEKTÓRYCH SUROWYCH WĘGLI KAMIENNYCH WYDOBYWANYCH W POLSCE
Górnictwo i Geoinżynieria 34/4/1 (2010), 293-302   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (912kB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie