AGH
BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H English Version  
 
 
 

 

 

GÓRNICTWO I GEOINŻYNIERIA

 

Rok 31/3 (2007)

Strona redakcyjna
Spis treści
Streszczenia
Summaries

Zbigniew Bestyński, Kazimierz Thiel

BADANIA GEOFIZYCZNE W ROZPOZNANIU WARUNKÓW GEOTECHNICZNYCH BUDOWY TUNELI
Górnictwo i Geoinżynieria 31/3 (2007), 37-43   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (2 140kB)

Kazimierz Bujakowski, Jerzy Chwastek, Jerzy Mikołajczak

BUDOWNICTWO TUNELOWE, PRZEJŚCIA PODZIEMNE I PARKINGI W KRAKOWIE DZIŚ I W PRZYSZŁOŚCI
Górnictwo i Geoinżynieria 31/3 (2007), 45-55   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (2 978kB)

Marek Cała, Sebastian Olesiak

ANALIZA STATECZNOŚCI ZBOCZY DRUGIEJ KWATERY NOWEGO SKŁADOWISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH W ZAKOPANEM
 Górnictwo i Geoinżynieria 31/3 (2007), 57-69  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (275kB)

Janusz Chmura, Grzegorz Kłys, Andrzej J. Wójcik

OCHRONA UNIKATOWEGO EKOSYSTEMU ORAZ OGRANICZENIA W ZAGOSPODAROWANIU PODZIEMI TARNOGÓRSKO-BYTOMSKICH
Górnictwo i Geoinżynieria 31/3 (2007), 71-77   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (537kB)

Mirosław Chudek, Stanisław Duży, Grzegorz Dyduch, Arkadiusz Bączek

PROBLEMY NOŚNOŚCI STALOWEJ OBUDOWY ODRZWIOWEJ WYROBISK KORYTARZOWYCH UŻYTKOWANYCH W DŁUGIM OKRESIE
Górnictwo i Geoinżynieria 31/3 (2007), 79-86   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (819kB)

Piotr Czaja, Joanna Hydzik

KONCEPCJA NOWEJ OBUDOWY SZYBÓW GÓRNICZYCH GŁĘBIONYCH W SZTUCZNIE ZAMROŻONYM GÓROTWORZE
Górnictwo i Geoinżynieria 31/3 (2007), 87-96   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (256kB)

Danuta Domańska, Andrzej Wichur

MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA POMIARÓW INKLINOMETRYCZNYCH DO OCENY STATECZNOŚCI SKARP
 Górnictwo i Geoinżynieria 31/3 (2007), 97-103   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (480kB)

Stanisław Duży

ZACHOWANIE SIĘ ODRZWI STALOWEJ OBUDOWY PODATNEJ W WARUNKACH DEFORMACYJNYCH CIŚNIEŃ GÓROTWORU W ŚWIETLE OBSERWACJI DOŁOWYCH
Górnictwo i Geoinżynieria 31/3 (2007), 104-112   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (715kB)

Sławomir Fabich, Bogdan Kokot, Jacek Kulicki, Marcin Szlązak

OBUDOWA TUBINGOWA SZYBÓW W LGOM. PRZYCZYNY USZKODZEŃ OBUDOWY, STOSOWANA PROFILAKTYKA ZAPOBIEGANIA USZKODZENIOM ORAZ METODY NAPRAW
 Górnictwo i Geoinżynieria 31/3 (2007), 113-125   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (2 241kB)

Kazimierz Flaga, Karol Ryż

OBSZARY AKTYWNOŚCI DYDAKTYCZNEJ KATEDRY BUDOWY MOSTÓW I TUNELI POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ W ZAKRESIE KOMUNIKACYJNYCH BUDOWLI PODZIEMNYCH
Górnictwo i Geoinżynieria 31/3 (2007), 127-134   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (185kB)

Nina Fotieva, Nikolay Bulychev, Sergey Antziferov, Andrey Sammal, Petr Deev

STRESS STATE OF MULTIPLE TUNNEL LININGS CONSTRUCTED IN URBAN AREAS WITH THE APPLICATION OF GROUTING
Górnictwo i Geoinżynieria 31/3 (2007), 135-143   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (267kB)

Wojciech Grodecki

DOŚWIADCZENIE PRZEDSIĘBIORSTWA WARBUD SA W DZIEDZINIE BUDOWNICTWA PODZIEMNEGO
Górnictwo i Geoinżynieria 31/3 (2007), 145-154   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (2 609kB)

Wojciech Grodecki, Anna Siemińska-Lewandowska

KSZTAŁCENIE KADR INŻYNIERSKICH W DZIEDZINIE BUDOWNICTWA PODZIEMNEGO NA POLITECHNICE WARSZAWSKIEJ
 Górnictwo i Geoinżynieria 31/3 (2007), 155-160  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (170kB)

Włodzimierz Hałat

ROZWIĄZYWANIE BELEK Z WYKORZYSTANIEM FUNKCJI HEAVISIDE’A I DIRACA
Górnictwo i Geoinżynieria 31/3 (2007), 161-169   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (773kB)

Włodzimierz Hałat

ZASTOSOWANIE KOMPUTEROWEGO RACHUNKU SYMBOLICZNEGO DO ZAGADNIEŃ ZGINANIA BELEK
Górnictwo i Geoinżynieria 31/3 (2007), 171-182   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (579kB)

Eva Hrubešová, Zdeněk Kaláb, Robert Kořínek, Petr Žůrek

GEOTECHNICAL MONITORING AND MATHEMATICAL MODELLING IN MEDIEVAL MINE JERONÝM (CZECH REPUBLIC)
Górnictwo i Geoinżynieria 31/3 (2007), 183-190   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (476kB)

Joanna Hydzik, Piotr Czaja

BETONY LEKKIE JAKO ELEMENTY OBUDOWY WSTĘPNEJ SZYBÓW DRĄŻONYCH W SZTUCZNIE ZAMROŻONYM GÓROTWORZE
 Górnictwo i Geoinżynieria 31/3 (2007), 191-198   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (290kB)

Jacek Jakubowski, Jacek Stypulkowski

ANALIZA WARUNKÓW STATECZNOŚCI TUNELU W MASYWIE SKALNYM O STRUKTURZE BLOKOWEJ DLA SYTUACJI TUNELU METRA W NOWYM JORKU (REJON MANHATTAN)
Górnictwo i Geoinżynieria 31/3 (2007), 199-207   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (570kB)

Paweł Jednacz

INTERPRETACJA I PORÓWNANIE WYNIKÓW SONDOWAŃ CPTU ORAZ WYBRANYCH TESTÓW IN SITU W PYŁACH OKOLIC KRAKOWA W ODNIESIENIU DO BADAŃ LABORATORYJNYCH
 Górnictwo i Geoinżynieria 31/3 (2007), 209-214   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1 534kB)

Tomasz Karnowka, Wiesław Grzybowski

REKONSTRUKCJA OBUDOWY PODZIEMNEGO ZBIORNIKA UROBKU W KWK "RYDUŁTOWY-ANNA"
Górnictwo i Geoinżynieria 31/3 (2007), 215-223   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (662kB)

Maciej Kędracki

PROGNOZOWANIE OSIADAŃ POWIERZCHNI TERENU SPOWODOWANYCH BUDOWĄ TUNELI
Górnictwo i Geoinżynieria 31/3 (2007), 225-239   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (609kB)

Roman Kinasz

REZERWA WYTRZYMAŁOŚCI RYGLI SYSTEMU RAMOWEGO SZKIELETU ŻELBETOWEGO
Górnictwo i Geoinżynieria 31/3 (2007), 241-249   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (398kB)

Robert Klisowski, Andrzej Szumiński

CZYNNIK SPRZĘŻENIA ZWROTNEGO SYSTEMU STEROWANIA MASZYNĄ WYTRZYMAŁOŚCIOWĄ A WYNIKI BADAŃ CHARAKTERYSTYK POZNISZCZENIOWYCH PRÓBEK BETONU
 Górnictwo i Geoinżynieria 31/3 (2007), 251-258  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (254kB)

Zdzisław B. Kohutek

TESTOWANIE ZGODNOŚCI PARAMETRÓW BETONU INNYCH NIŻ WYTRZYMAŁOŚĆ — TEORIA I PRAKTYKA
Górnictwo i Geoinżynieria 31/3 (2007), 259-272   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (868kB)

Otakar Krásný, Vladislav Horák

THE REINFORCEMENT OF TUNNEL LINING OF FORMER SERVICE TUNNEL DUE TO THE LOAD CAUSED BY A NEW UNDERGROUND STRUCTURE
Górnictwo i Geoinżynieria 31/3 (2007), 273-278   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (822kB)

Roman Łanocha

WPŁYW GŁĘBOKOŚCI POSADOWIENIA WYROBISKA NA KSZTAŁT ORAZ WIELKOŚĆ STREF ODSPOJONYCH
Górnictwo i Geoinżynieria 31/3 (2007), 279-290   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (297kB)

Dariusz Łydżba, Cezary Madryas

NAUCZANIE BUDOWNICTWA PODZIEMNEGO I INŻYNIERII MIEJSKIEJ NA WYDZIALE BUDOWNICTWA LĄDOWEGO I WODNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ
 Górnictwo i Geoinżynieria 31/3 (2007), 291-298   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (181kB)

Tadeusz Majcherczyk, Zbigniew Niedbalski, Piotr Małkowski

OKREŚLENIE LOKALIZACJI CHODNIKA PRZYŚCIANOWEGO W WARUNKACH ODDZIAŁYWANIA ZROBÓW W POKŁADZIE NIŻEJ LEŻĄCYM**
Górnictwo i Geoinżynieria 31/3 (2007), 299-307   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (2 365kB)

Tadeusz Mikoś, Janusz Chmura

PROBLEMY TECHNICZNE ODWODNIENIA, STABILIZACJI I MODERNIZACJI CZĘŚCI ZABYTKOWEJ TWIERDZY W SREBRNEJ GÓRZE
 Górnictwo i Geoinżynieria 31/3 (2007), 309-318   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (682kB)

Marta Pająk

ŚCIANA SZCZELINOWA JAKO OBUDOWA GŁĘBOKIEGO WYKOPU NA PRZYKŁADZIE REALIZACJI DLA BUDYNKU EDISON W KRAKOWIE
Górnictwo i Geoinżynieria 31/3 (2007), 319-327   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (429kB)

Dorota Pawluś

PROGNOZOWANIE OSIADAŃ POWIERZCHNI TERENU PRZY UŻYCIU SIECI NEURONOWYCH
Górnictwo i Geoinżynieria 31/3 (2007), 329-335   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (328kB)

Rudolf Pöttler, Franz Starjakob, Paweł Sysik

INTERDISCIPLINARY ASPECTS OF TUNNEL DESIGN
Górnictwo i Geoinżynieria 31/3 (2007), 337-246   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1 326kB)

Wojciech Preidl

KATASTROFA BUDOWLANA W TUNELU CZERNICKIM
 Górnictwo i Geoinżynieria 31/3 (2007),347-355  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (2 435kB)

Krystian Probierz, Piotr Strzałkowski

SPECJALNOŚĆ STUDIÓW BUDOWNICTWO PODZIEMNE I OCHRONA POWIERZCHNI NA WYDZIALE GÓRNICTWA I GEOLOGII POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ
Górnictwo i Geoinżynieria 31/3 (2007), 357-361   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1 053kB)

Tadeusz Rembielak, Jan Krella, Janusz Rosikowski, Franciszek Wala

INIEKCYJNE WZMACNIANIE GÓROTWORU PODCZAS PRZEBUDÓW ROZWIDLEŃ WYROBISK KORYTARZOWYCH
Górnictwo i Geoinżynieria 31/3 (2007), 363-370   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1 554kB)

Janusz Rusek, Tomasz Sanocki

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY SZYBÓW — NIETYPOWE ZADANIA W BUDOWNICTWIE SZYBOWYM
Górnictwo i Geoinżynieria 31/3 (2007), 371-384   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (4 232kB)

Witold Stachoń, Janusz Chmura

SYLIKATOWE ŻYWICE ORGANICZNO-MINERALNE W BUDOWNICTWIE PODZIEMNYM I TUNELOWYM
 Górnictwo i Geoinżynieria 31/3 (2007), 385-391   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (553kB)

Marek Szebesta, Wiesław Grzybowski

KONSORCJUM PRGiBSz SA — Z TRADYCJĄ W PRZYSZŁOŚĆ
Górnictwo i Geoinżynieria 31/3 (2007), 393-401   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (2 197kB)

Antoni Tajduś, Andrzej Wichur

KSZTAŁCENIE KADR DLA POTRZEB BUDOWNICTWA PODZIEMNEGO W AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ W KRAKOWIE
 Górnictwo i Geoinżynieria 31/3 (2007), 403-409   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (275kB)

Piotr Trębaczkiewicz, Mieczysław Winch

SPOIWA NA BAZIE CEMENTU EKSPANSYWNEGO
Górnictwo i Geoinżynieria 31/3 (2007), 411-426   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1 848kB)

Jan Walaszczyk, Dariusz Wiewiórka

ANALIZA DRGAŃ POWIERZCHNI TERENU WYWOŁANYCH PĘKANIEM WARSTW SKALNYCH
Górnictwo i Geoinżynieria 31/3 (2007), 427-435   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1 437kB)

Daniel Wałach, Jan Witosiński

KOROZJA OBUDOWY SZYBÓW GÓRNICZYCH W ŚWIETLE BADAŃ NISZCZĄCYCH I NIENISZCZĄCYCH SZYBU "ANTONI" KWK "MARCEL"
Górnictwo i Geoinżynieria 31/3 (2007), 437-445   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (819kB)

Andrzej Wichur

UWAGI O PROJEKTOWANIU TECHNOLOGII ZAMRAŻANIA GÓROTWORU DLA POTRZEB GŁĘBIENIA SZYBÓW
 Górnictwo i Geoinżynieria 31/3 (2007), 447-458  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (236kB)

Andrzej Wichur, Marek Bajorek, Kornel Frydrych

METODA SPRAWDZANIA PODATNOŚCI OBUDOWY POWŁOKOWEJ
Górnictwo i Geoinżynieria 31/3 (2007), 459-468   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (417kB)

Andrzej Wichur, Kornel Frydrych, Agnieszka Zięba

BADANIA PORÓWNAWCZE METOD OBLICZANIA OBCIĄŻEŃ OBUDOWY WYROBISK KORYTARZOWYCH NIEPODDANYCH DZIAŁANIU WPŁYWÓW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ
Górnictwo i Geoinżynieria 31/3 (2007), 469-476   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (620kB)

Andrzej Wojtusiak

ZMAGANIA Z ZAGROŻENIEM WODNYM SZYBÓW SOLNYCH W BOŚNI
Górnictwo i Geoinżynieria 31/3 (2007), 479-487   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (432kB)

Jacek Zynek, Andrzej Antosz

BUDOWA SZTOLNI POD MASYWEM GÓRY CHMIELNIK W JELENIEJ GÓRZE — CIEPLICACH
 Górnictwo i Geoinżynieria 31/3 (2007), 489-497   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (988kB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie