AGH
BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H English Version  
 
 
 

 

 

GÓRNICTWO I GEOINŻYNIERIARok 34/4 (2010)

Strona redakcyjna
Spis treści
Streszczenia
Summaries

Sławomir Badura, Katarzyna Migacz

BADANIA LABORATORYJNE I PÓŁPRZEMYSŁOWE RZECZYWISTYCH OBCIĄŻEŃ ELEMENTÓW SKRAWAJĄCYCH ZĘBÓW WKL ORAZ NOWEJ GENERACJI ZĘBÓW ACX-L
Górnictwo I Geoinżynieria 34/4 (2010), 31-43   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (21,9MB)

Sławomir Badura, Katarzyna Migacz, Piotr Micek

BADANIA NAD MOŻLIWOŚCIĄ ZASTOSOWANIA OBROTOWYCH ZĘBÓW NA NOŻACH CZERPAKÓW KOPAREK KOŁOWYCH
Górnictwo I Geoinżynieria 34/4 (2010), 45-55   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (14,9MB)

Paweł Batko, Józef Pyra

POMIAR PRĘDKOŚCI DETONACJI MW W OTWORZE STRZAŁOWYM Z ZASTOSOWANIEM APARATURY MICROTRAP
Górnictwo I Geoinżynieria 34/4 (2010), 57-66  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1,1MB)

Jerzy Bednarczyk, Anna Nowak

STRATEGIE I SCENARIUSZE PERSPEKTYWICZNEGO ROZWOJU PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z WĘGLA BRUNATNEGO W ŚWIETLE WYSTĘPUJĄCYCH UWARUNKOWAŃ
Górnictwo I Geoinżynieria 34/4 (2010), 67-83   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (20,8MB)

Jan Bromowicz, Beata Figarska-Warchoł

ZNACZENIE ORIENTACJI SPĘKAŃ SKAŁ MACIERZYSTYCH DLA KSZTAŁTU ZIAREN KRUSZYWA
Górnictwo I Geoinżynieria 34/4 (2010), 85-100   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (14,3MB)

Zbigniew Buczek, Marek Szmuc, Krzysztof Madej

BUDOWA ZBIORNIKA WODNEGO W WYROBISKU POEKSPLOATACYJNYM BYŁEJ KOPALNI SIARKI „PIASECZNO”
Górnictwo I Geoinżynieria 34/4 (2010), 101-107   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (16,5MB)

Marcin Chodak, Krzysztof Polak

OCHRONA ŚRODOWISKA WODNEGO W NADREŃSKIM ZAGŁĘBIU WĘGLA BRUNATNEGO
Górnictwo I Geoinżynieria 34/4 (2010), 109-115   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (19,7MB)

Małgorzata Cichoń

NARZĘDZIA SZACOWANIA RYZYKA WYSTĄPIENIA ZAGROŻEŃ W MIEJSCU PRACY WYKORZYSTYWANE W ORICA, JAKO ELEMENT PROFILAKTYKI BHP W ZAKŁADZIE PRACY
Górnictwo I Geoinżynieria 34/4 (2010), 117-130   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (912kB)

Kazimierz Czopek

ANALIZA PARAMETRÓW METODY DYSKONTOWEJ PRZY OCENIE INWESTYCJI NA ZŁOŻU WĘGLA BRUNATNEGO
Górnictwo I Geoinżynieria 34/4 (2010), 131-143   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (235kB)

Maciej Dębski

BEZPIECZNA PRACA PRZY PRZENOŚNIKACH DO TRANSPORTU MATERIAŁÓW LUZEM W GÓRNICTWIE SKALNYM
Górnictwo I Geoinżynieria 34/4 (2010), 145-155   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (4,0MB)

Marek Dohnalik, Jadwiga Zalewska, Łukasz Kut, Jan Kaczmarczyk

BADANIE 3D STRUKTURY PRZESTRZENI POROWEJ CEMENTÓW METODĄ MIKROTOMOGRAFII RENTGENOWSKIEJ (MICRO-CT)
Górnictwo I Geoinżynieria 34/4 (2010), 157-165   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (4,3MB)

Grzegorz Galiniak, Jerzy Jarosz, Rafał Tomaszewski

DOTYCHCZASOWE DOŚWIADCZENIA REKULTYWACJI WYROBISK PO EKSPLOATACJI ZŁOŻA WĘGLA BRUNATNEGO „SIENIAWA”
Górnictwo I Geoinżynieria 34/4 (2010), 167-178   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (7,6MB)

Krzysztof Galos

REGIONALNE ZRÓŻNICOWANIE KRAJOWEGO RYNKU KRUSZYW NATURALNYCH ŁAMANYCH
Górnictwo I Geoinżynieria 34/4 (2010), 179-193  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1,0MB)

Tomasz Gawenda

PROBLEMATYKA DOBORU MASZYN KRUSZĄCYCH W INSTALACJACH PRODUKCJI KRUSZYW MINERALNYCH
Górnictwo I Geoinżynieria 34/4 (2010), 195-209   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (931kB)

Stefan Góralczyk, Danuta Kukielska

JAKOŚĆ KRAJOWYCH KRUSZYW
Górnictwo I Geoinżynieria 34/4 (2010), 211-224   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (223kB)

Stanisław Hajdo, Jerzy Klich, Krzysztof Polak

UWARUNKOWANIA PODZIEMNEGO ZGAZOWANIA WĘGLA - 100 LAT ROZWOJU METODY
Górnictwo I Geoinżynieria 34/4 (2010), 225-236   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (303kB)

Zbigniew Jagodziński

PROCES PRZYGOTOWANIA DO TRANSPORTU MASZYN PODSTAWOWYCH NA WŁASNYM PODWOZIU POMIĘDZY ODKRYWKAMI NA PRZYKŁADZIE KWB „KONIN” SA
Górnictwo I Geoinżynieria 34/4 (2010), 237-247   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (3,7MB)

Marek Waldemar Jończyk, Barbara Organiściak

ZAGROŻENIA NATURALNE W ZAKŁADZIE GÓRNICZYM KWB „BEŁCHATÓW”. ROZPOZNAWANIE I ZAPOBIEGANIE ZAGROŻENIOM
Górnictwo I Geoinżynieria 34/4 (2010), 249-257   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (714kB)

Aleksander Kabziński

20 LAT KRUSZYW W POLSKIEJ GOSPODARCE. HISTORIA, TERAŹNIEJSZOŚĆ, PRZYSZŁOŚĆ
Górnictwo I Geoinżynieria 34/4 (2010), 259-277   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1,1MB)

Krzysztof Karsznia, Leopold Czarnecki, Lucjan Stawowy

SYSTEM CIĄGŁEGO MONITORINGU PRZEMIESZCZEŃ I DEFORMACJI WYROBISK GÓRNICZYCH W PGE KWB BEŁCHATÓW SA - ASPEKT FUNKCJONALNY I DOKŁADNOŚCIOWY
Górnictwo I Geoinżynieria 34/4 (2010), 279-288   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (294kB)

Zbigniew Kasztelewicz, Szymon Sypniowski

REKULTYWACJA W POLSKIM GÓRNICTWIE ODKRYWKOWYM WĘGLA BRUNATNEGO
Górnictwo I Geoinżynieria 34/4 (2010), 289-304   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (13,9MB)

Zbigniew Kasztelewicz, Szymon Sypniowski, Maciej Zajączkowski

ZASTOSOWANIE KOPAREK KOMPAKTOWYCH W KOPALNIACH ODKRYWKOWYCH
Górnictwo I Geoinżynieria 34/4 (2010), 305-318   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (5,6MB)

Zbigniew Kasztelewicz, Maciej Zajączkowski

KONCEPCJA PRZESTRZENNEGO ODWZOROWANIA KOSZTÓW ZWAŁOWANIA NA ZWAŁOWISKU ZEWNĘTRZNYM
Górnictwo I Geoinżynieria 34/4 (2010), 319-325  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1,7MB)

Zbigniew Kasztelewicz, Maciej Zajączkowski

WPŁYW DZIAŁALNOŚCI GÓRNICTWA WĘGLA BRUNATNEGO NA SEKTOR PUBLICZNY
Górnictwo I Geoinżynieria 34/4 (2010), 327-338   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (950kB)

Czesław Kotowski, Tadeusz Ratajczak

KARBOŃSKIE WAPIENIE Z CZATKOWIC - ICH CHARAKTER SUROWCOWY A MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA
Górnictwo I Geoinżynieria 34/4 (2010), 339-348   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (424kB)

Wiesław Kozioł, Andrzej Ciepliński, Łukasz Machniak

ANALIZA PORÓWNAWCZA EFEKTYWNOŚCI PRACY MASZYN PODSTAWOWYCH W KOPALNIACH WĘGLA BRUNATNEGO - PROBLEMY Z UNIFIKACJĄ WSKAŹNIKÓW
Górnictwo I Geoinżynieria 34/4 (2010), 349-370   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1,6MB)

Wiesław Kozioł, Łukasz Machniak

PROBLEMY KLASYFIKACJI I WYDOBYCIA TRUDNO URABIALNYCH SKAŁ I GRUNTÓW W KOPALNIACH WĘGLA BRUNATNEGO
Górnictwo I Geoinżynieria 34/4 (2010), 371-388   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1,5MB)

Jadwiga Król-Korczak, Wojciech Jeziorowski

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA EKONOMICZNE WARUNKI PROWADZENIA EKSPLOATACJI I RACJONALNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW ZŁOŻA KRUSZYWA NATURALNEGO
Górnictwo I Geoinżynieria 34/4 (2010), 389-398   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (950kB)

Dorota Łochańska

OCENA METOD BILANSOWANIA POPYTU Z PRODUKCJĄ SUROWCÓW SKALNYCH
Górnictwo I Geoinżynieria 34/4 (2010), 399-407   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (445kB)

Jan Marianowski, Tomasz Cieśla

EFEKTYWNOŚĆ MODERNIZACJI PARKU MASZYNOWEGO W ŚWIETLE ZUŻYCIA ENERGII CZYLI HISTORIA KOPALNI SUROWCÓW SKALNYCH PISANA DŻULAMI
Górnictwo I Geoinżynieria 34/4 (2010), 409-419   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (374kB)

Adam Mirek, Leszek Biały

DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZANIA ZAGROŻEŃ ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM ROBÓT STRZAŁOWYCH W ODKRYWKOWYCH ZAKŁADACH GÓRNICZYCH
Górnictwo I Geoinżynieria 34/4 (2010), 421-433   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (302kB)

Jolanta Nietrzeba-Marcinonis

REKULTYWACJA BIOLOGICZNA GRUNTÓW POGÓRNICZYCH W PGE KWB TURÓW SA
Górnictwo I Geoinżynieria 34/4 (2010), 435-443   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (3,8MB)

Anna Ostręga, Ryszard Uberman

KIERUNKI REKULTYWACJI I ZAGOSPODAROWANIA - SPOSÓB WYBORU, KLASYFIKACJA I PRZYKŁADY
Górnictwo I Geoinżynieria 34/4 (2010), 445-461  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (6,5MB)

Krzysztof Pierzchała, Paweł Urbański, Dariusz Latoń

NOWE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE W SYSTEMACH ODWADNIANIA W PGE KWB BEŁCHATÓW SA
Górnictwo I Geoinżynieria 34/4 (2010), 463-475   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (11,4MB)

Sebastian Prędki

ZASTOSOWANIE ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU INICJOWANIA TYPU I-KON PRZY PROWADZENIU ROBÓT STRZAŁOWYCH W PGE KWB BEŁCHATÓW SA
Górnictwo I Geoinżynieria 34/4 (2010), 477-491   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (2,8MB)

Miranda Ptak

GÓRNICTWO ODKRYWKOWE W POLSCE ODDZIAŁYWUJĄCE NA OBSZARY NATURA 2000 W LICZBACH
Górnictwo I Geoinżynieria 34/4 (2010), 493-503   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (5,4MB)

Józef Pyra

OPÓŹNIENIE MILISEKUNDOWE JAKO CZYNNIK WPŁYWAJĄCY NA SPEKTRUM ODPOWIEDZI DRGAŃ WZBUDZANYCH DETONACJĄ ŁADUNKÓW MATERIAŁU WYBUCHOWEGO W KOPALNIACH ODKRYWKOWYCH
Górnictwo I Geoinżynieria 34/4 (2010), 505-516   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (591kB)

Kazimierz Różkowski, Krzysztof Polak, Marek Cała

WYBRANE PROBLEMY ZWIĄZANE Z REKULTYWACJĄ WYROBISK W KIERUNKU WODNYM
Górnictwo I Geoinżynieria 34/4 (2010), 517-525   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (404kB)

Beata Trzaskuś-Żak

WPŁYW NALEŻNOŚCI NA KSIĘGOWY I PODATKOWY WARIANT RACHUNKU WYNIKÓW NA PRZYKŁADZIE KOPALNI ODKRYWKOWEJ „X”
Górnictwo I Geoinżynieria 34/4 (2010), 527-536   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (179kB)

Norbert Wocka

MOŻLIWOŚCI ZASPOKOJENIA POPYTU NA WYSOKOWYDAJNE KRAJOWE MASZYNY PODSTAWOWE DLA PRZYSZŁYCH POTRZEB GÓRNICTWA WĘGLA BRUNATNEGO
Górnictwo I Geoinżynieria 34/4 (2010), 537-546   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (6,1MB)

Stanisław Żuk

ANALIZA WYNIKÓW PRODUKCYJNYCH POLSKIEJ BRANŻY WĘGLA BRUNATNEGO ZA LATA 2005−2009 ORAZ PRZEGLĄD OBECNEJ SYTUACJI W GÓRNICTWIE WĘGLA BRUNATNEGO KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ
Górnictwo I Geoinżynieria 34/4 (2010), 547-563   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (6,2MB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie