AGH
BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H English Version  
 
 
 

 

 

GÓRNICTWO I GEOINŻYNIERIARok 35/2 (2011)

Strona redakcyjna
Spis treści
Streszczenia
Summaries

Anna Asani

LUBUSKI ODCINEK ODRY — ANALIZA STANU TECHNICZNEGO LEWOSTRONNEGO OBWAŁOWANIA RZEKI ODRY W KM 432,60–442,80
Górnictwo I Geoinżynieria 35/2 (2011), 59-68   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (350kB)

Andrzej Batog, Maciej Hawrysz

PROJEKTOWANIE GEOTECHNICZNE POSADOWIENIA TURBINY WIATROWEJ
Górnictwo I Geoinżynieria 35/2 (2011), 69-77   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (174kB)

Jerzy Bauer, Wojciech Puła, Marek Wyjadłowski, Monika Schleiss

ANALIZA PRZEMIESZCZEŃ POPRZECZNIE OBCIĄŻONEJ GPUPY PALI W OŚRODKU LINIOWO SPRĘŻYSTYM O CECHACH LOSOWYCH
Górnictwo I Geoinżynieria 35/2 (2011), 79-88  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (171kB)

Łukasz Bednarek, Jakub Mazurek

OCENA WPŁYWU DOMIESZEK DO KRUSZYWA 0–63 MM NA POPRAWĘ JEGO WSKAŹNIKA NOŚNOŚCI NA PODSTAWIE WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH
Górnictwo I Geoinżynieria 35/2 (2011), 89-94   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (119kB)

Jarosław Brodny

WPŁYW OBCIĄŻENIA DYNAMICZNEGO NA PARAMETRY PRACY ZŁĄCZA CIERNEGO
Górnictwo I Geoinżynieria 35/2 (2011), 95-101   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (216kB)

Jarosław Brodny

WPŁYW OBCIĄŻENIA DYNAMICZNEGO NA CHARAKTERYSTYKĘ PRACY STOSOWANEGO W GÓRNICZEJ OBUDOWIE PODATNEJ ZŁĄCZA CIERNEGO Z KLINEM OPOROWYM
Górnictwo I Geoinżynieria 35/2 (2011), 103-110   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (200kB)

Mirosława Bukowska, Stanisław Ćmiel

CHARAKTERYSTYKA ZMIAN WŁAŚCIWOŚCI SKAŁ KARBOŃSKICH W STREFACH TEKTONIKI NIECIĄGŁEJ W GÓRNOŚLĄSKIM ZAGŁĘBIU WĘGLOWYM
Górnictwo I Geoinżynieria 35/2 (2011), 111-119   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (210kB)

Jan Butra, Rafał Dębkowski, Zdzisław Iwulski, Marcin Szpak

ANALIZA DOKONANEJ EKSPLOATACJI ORAZ SPOSOBU DALSZEGO PROWADZENIA ROBÓT EKSPLOATACYJNYCH W POLU G–7/5 O/ZG "RUDNA"
Górnictwo I Geoinżynieria 35/2 (2011), 121-128   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (649kB)

Marek Cała, Justyna Adamczyk, Michał Kowalski

PRZESTRZENNA ANALIZA STATECZNOŚCI SKŁADOWISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH ZONIÓWKA II
Górnictwo I Geoinżynieria 35/2 (2011), 129-138   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (214kB)

Marek Cała, Sebastian Olesiak

METODA WYZNACZANIA WYBRANYCH WŁAŚCIWOŚCI WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH IŁÓW GÓRNOMIOCEŃSKICH REJONU KRAKOWA NA PODSTAWIE BADAŃ SONDĄ WKRĘCANĄ WST
Górnictwo I Geoinżynieria 35/2 (2011), 139-148   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (196kB)

Mariusz Cholewa, Robert Job

WYTRZYMAŁOŚĆ NA PRZEBICIE GEOSYNTETYCZNYCH PRZESŁON USZCZELNIAJĄCYCH
Górnictwo I Geoinżynieria 35/2 (2011), 149-156   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (119kB)

Mariusz Cholewa, Marcin Lupa

WPŁYW CYKLICZNEGO NASŁONECZNIANIA NA PRZEBICIE STATYCZNE WYBRANYCH GEOSYNTETYKÓW
Górnictwo I Geoinżynieria 35/2 (2011), 157-162   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (122kB)

Jerzy Cieślik, Jacek Jakubowski, Antoni Tajduś

ZMIANY OSIOWEJ SZTYWNOŚCI I ROZWÓJ USZKODZENIA PRÓBEK PIASKOWCA W TEŚCIE KONWENCJONALNEGO TRÓJOSIOWEGO ŚCISKANIA
Górnictwo I Geoinżynieria 35/2 (2011), 163-170  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (313kB)

Kajetan d’Obyrn

MOŻLIWOŚCI ZABEZPIECZENIA KOMÓR JAKUBOWICE W KOPALNI SOLI "WIELICZKA"
Górnictwo I Geoinżynieria 35/2 (2011), 171-182   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (267kB)

Jan Drzewiecki

WPŁYW PARAMETRÓW USKOKU NA ZASIĘG JEGO ODDZIAŁYWANIA
Górnictwo I Geoinżynieria 35/2 (2011), 183-190   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (265kB)

Zenon Duda, Katarzyna Kryzia

MURY OBRONNE MIASTA MALBORK
Górnictwo I Geoinżynieria 35/2 (2011), 191-199   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (545kB)

Paweł Fedczuk

IDENTYFIKACJA PARAMETRÓW SPRĘŻYSTO-PLASTYCZNYCH MODELI GRUNTÓW METODĄ RÓWNOCZESNĄ
Górnictwo I Geoinżynieria 35/2 (2011), 201-208   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (157kB)

Lidia Fedorowicz, Jan Fedorowicz, Marta Kadela

PROBLEMY WŁAŚCIWEJ INTERPRETACJI WYNIKÓW ANALIZ UKŁADÓW KONSTRUKCJA–PODŁOŻE GRUNTOWE
Górnictwo I Geoinżynieria 35/2 (2011), 209-216   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (264kB)

Lidia Fedorowicz, Jan Fedorowicz, Marta Kadela

NUMERYCZNA OCENA NOŚNOSCI GRUNTU DLA FUNDAMENTÓW PASMOWYCH
Górnictwo I Geoinżynieria 35/2 (2011), 217-224   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (335kB)

Lucyna Florkowska, Jan Walaszczyk

MODELOWANIE NUMERYCZNE STANU NAPRĘŻENIA W SĄSIEDZTWIE PRZODKA WYROBISKA ŚCIANOWEGO Z UWZGLĘDNIENIEM OBECNOŚCI METANU
Górnictwo I Geoinżynieria 35/2 (2011), 225-233   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (319kB)

Andrzej Galiński, Piotr Mertuszka, Michał Strzelecki, Andrzej Wojtaszek

ZASTOSOWANIE KLASYFIKACJI POJEDYNCZEJ DO OCENY PODZIAŁU SKAŁ ZŁOŻOWYCH I OTACZAJĄCYCH NA STROP, ZŁOŻE I SPĄG NA PRZYKŁADZIE KOPALNI "RUDNA"
Górnictwo I Geoinżynieria 35/2 (2011), 235-242   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (137kB)

Tomasz Godlewski, Tomasz Szczepański

NIELINIOWA CHARAKTERYSTYKA SZTYWNOŚCI GRUNTU (GO) – METODY OZNACZANIA I PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ
Górnictwo I Geoinżynieria 35/2 (2011), 243-250   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (276kB)

Karolina Gorska, Jarosław Rybak

BADANIA PRĘDKOSCI FALI AKUSTYCZNEJ W BETONIE PALI CFA
Górnictwo I Geoinżynieria 35/2 (2011), 251-256  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (211kB)

Andrzej Gruchot, Edyta Resiuła

WPŁYW ZAGĘSZCZENIA I NAWODNIENIA NA WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCINANIE MIESZANINY POPIOŁOWO-ŻUŻLOWEJ I STATECZNOŚĆ WYKONANEGO Z NIEJ NASYPU
Górnictwo I Geoinżynieria 35/2 (2011), 257-264   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (176kB)

Bogusław Guzik, Mirosław Laskowski, Jerzy Wróbel

SPOSÓB PRZECHODZENIA FRONTEM EKSPLOATACYJNYM PRZEZ WIĄZKI WYROBISK CHODNIKOWYCH W RÓŻNYCH WARUNKACH GEOLOGICZNO-GÓRNICZYCH O/ZG "RUDNA"
Górnictwo I Geoinżynieria 35/2 (2011), 265-276   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (7,2MB)

Monika Gwóźdź-Lasoń

PARAMETRY PODŁOŻA GRUNTOWEGO W KONTEKŚCIE JEGO PRZEZNACZENIA W MIEJSCOWYCH PLANACH ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Górnictwo I Geoinżynieria 35/2 (2011), 277-284   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (536kB)

Włodzimierz Hałat

WPŁYW PODATNOŚCI SPRĘŻYSTEJ OBUDOWY NA JEJ NOŚNOŚĆ
Górnictwo I Geoinżynieria 35/2 (2011), 285-293   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (145kB)

Piotr Jabłoński, Irena Bagińska

WIELOWARIANTOWA PRACA ŚCIANY SZCZELINOWEJ W METODZIE STROPOWEJ
Górnictwo I Geoinżynieria 35/2 (2011), 295-302   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (165kB)

Jacek Jakubowski

ANALIZA PORÓWNAWCZA SCHEMATÓW KOTWIENIA TUNELU METODĄ STOCHASTYCZNEJ SYMULACJI STATECZNOŚCI BLOKÓW
Górnictwo I Geoinżynieria 35/2 (2011), 303-311   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (145kB)

Janusz Kaczmarek

WYNIK DŁUGOTRWAŁEGO BADANIA WSPÓŁCZYNNIKA PARCIA BOCZNEGO W OŚRODKU ROZDROBNIONYM METODĄ POMIARU OPORÓW TARCIA
Górnictwo I Geoinżynieria 35/2 (2011), 313-318   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (154kB)

Mieczysław M. Kania, Albert Kubzdela

ANALIZA PRZEMIESZCZEŃ PALA W SPRĘŻYSTYM OŚRODKU TRÓJWARSTWOWYM PRZY UŻYCIU FUNKCJI MARS
Górnictwo I Geoinżynieria 35/2 (2011), 319-324   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (99kB)

Piotr Kanty, Sławomir Kwiecień

WPŁYW ENERGII FORMOWANIA NA KSZTAŁT KOLUMN WYKONYWANYCH METODĄ WYMIANY DYNAMICZNEJ
Górnictwo I Geoinżynieria 35/2 (2011), 325-331   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (236kB)

Marek Kawa, Adrian Różański, Matylda Tankiewicz

NIEZAWODNOŚĆ ZABEZPIECZENIA WYKOPU WYKONANEGO W IŁACH WARWOWYCH
Górnictwo I Geoinżynieria 35/2 (2011), 333-340  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (178kB)

Agnieszka Katarzyna Kłopotowska

ODPORNOŚĆ PIASKOWCA SZYDŁOWIECKIEGO NA KRYSTALIZACJĘ SOLI W ASPEKCIE WZMACNIANIA STRUKTURALNEGO
Górnictwo I Geoinżynieria 35/2 (2011), 341-347   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (199kB)

Malwina Kolano, Marek Cała

LESSY OKOLIC SANDOMIERZA W ŚWIETLE BADAŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH
Górnictwo I Geoinżynieria 35/2 (2011), 349-358   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (285kB)

Urszula Kołodziejczyk

GEOINŻYNIERSKA OCENA OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ SZPITALA W SŁUBICACH
Górnictwo I Geoinżynieria 35/2 (2011), 359-366   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (198kB)

Halina Konderla

OCENA NOŚNOŚCI PALI NA PODSTAWIE BADAŃ SONDĄ STATYCZNĄ CPT
Górnictwo I Geoinżynieria 35/2 (2011), 367-374   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (122kB)

Miloslav Kopecký, Martin Ondrášik, Darina Antolová

UNSTABLE SLOPES ON RIGHT-SIDE END OF THE DAM BODY OF LIPTOVSKÁ MARA WATER RESERVOIR
Górnictwo I Geoinżynieria 35/2 (2011), 375-382   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (432kB)

Józef Koszela, Andrzej Batog

ANALIZA STATECZNOSCI ZBOCZA W WARUNKACH ZAGROŻENIA TRZĘSIENIEM ZIEMI NA PRZYKŁADZIE CYTADELI W ALGIERZE
Górnictwo I Geoinżynieria 35/2 (2011), 383-393   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (226kB)

Ewa Koszela-Marek

WPŁYW WYSOKIEGO CIŚNIENIA HYDROSTATYCZNEGO NA CHEMIZM WODNEJ ZAWIESINY IŁU
Górnictwo I Geoinżynieria 35/2 (2011), 395-402   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (124kB)

Dariusz Łydżba, Adrian Różański

OCENA WŁAŚCIWOŚCI MAKROSKOPOWYCH GEOKOMPOZYTÓW NA PODSTAWIE OBRAZU ICH MIKROSTRUKTURY
Górnictwo I Geoinżynieria 35/2 (2011), 403-413   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (192kB)

Tadeusz Majcherczyk, Zbigniew Niedbalski, Piotr Małkowski

WPŁYW SZEROKOŚCI FILARA OPOROWEGO DLA CHODNIKA PRZYŚCIANOWEGO NA STAN NAPRĘŻENIA W JEGO OTOCZENIU
Górnictwo I Geoinżynieria 35/2 (2011), 415-424   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (281kB)

Czesław Matusz, Jan Kobziński, Grzegorz Tekieli

PROFILAKTYKA TĄPANIOWA STOSOWANA PODCZAS EKSPLOATACJI RUDY MIEDZI W WARUNKACH SKRĘPOWANYCH NA PRZYKŁADZIE ROZCINKI ZŁOŻA W POLU G O/ZG POLKOWICE–SIEROSZOWICE
Górnictwo I Geoinżynieria 35/2 (2011), 425-431  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (498kB)

Jakub Mazurek, Marek Cała

WARUNKI ROZPRZESTRZENIANIA SIE OSUWISKA ZAGRAŻAJĄCEGO BUDYNKOWI MIESZKALNEMU
Górnictwo I Geoinżynieria 35/2 (2011), 433-440   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (166kB)

Zbigniew Muszyński, Jarosław Rybak

ZASTOSOWANIE GEODEZYJNYCH METOD POMIAROWYCH W BADANIACH NOŚNOŚCI PALI
Górnictwo I Geoinżynieria 35/2 (2011), 441-450   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (259kB)

Barbara Namysłowska-Wilczyńska, Bożena Skorupska, Andrzej Wieniewski

ANALIZA PRZESTRZENNA WZBOGACALNOŚCI POPIOŁOŻUŻLI Z WYKORZYSTANIEM METOD GEOSTATYSTYCZNYCH
Górnictwo I Geoinżynieria 35/2 (2011), 451-461   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (240kB)

Sebastian Olesiak

KALIBRACJA SONDY WKRĘCANEJ WST DO BADAŃ GÓRNOMIOCEŃSKICH IŁÓW ZAPADLISKA PRZEDKARPACKIEGO W REJONIE KRAKOWA
Górnictwo I Geoinżynieria 35/2 (2011), 463-470   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (137kB)

Renata Patyńska

PRAWDOPODOBIEŃSTWO DOPASOWANIA ROZKŁADÓW PARAMETRÓW TĄPNIĘĆ ZAISTNIAŁYCH W OTOCZENIU WYROBISK CHODNIKOWYCH W GZW W LATACH 1989–2009
Górnictwo I Geoinżynieria 35/2 (2011), 471-482   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (618kB)

Daniel Pawelus

WYZNACZANIE WARTOŚCI NAPRĘŻEŃ POZIOMYCH WOKÓŁ WYROBISK GÓRNICZYCH ZA POMOCĄ METODY RÓŻNICY AZYMUTÓW
Górnictwo I Geoinżynieria 35/2 (2011), 483-491   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (216kB)

Witold M. Pytel

UWARUNKOWANIA TECHNICZNE I GEOMECHANICZNE DRĄŻENIA GŁÓWNEJ KOMORY LABORATORIUM ASTROFIZYCZNEGO W GÓROTWORZE KOPALNI POLKOWICE–SIEROSZOWICE
Górnictwo I Geoinżynieria 35/2 (2011), 493-500   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (746kB)

Jarosław Rybak, Marek Wyjadłowski

DOŚWIADCZALNA WERYFIKACJA OBLICZEŃ NOŚNOŚCI BOCZNEJ PALI
Górnictwo I Geoinżynieria 35/2 (2011), 501-508   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (189kB)

Krzysztof Setlak, Mirosław Moszko, Łukasz Siodłak

BADANIE PRZEMIESZCZEŃ OBUDOWY ŁUKOWEJ ZA POMOCĄ SYSTEMU MONSUPPORT W KWK "ZIEMOWIT"
Górnictwo I Geoinżynieria 35/2 (2011), 509-518   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (339kB)

Aleksandra Sędor, Leopold Czarnecki

ZAGROŻENIA OSUWISKOWE W ZAKŁADZIE GÓRNICZYM KWB BEŁCHATÓW W TRAKCIE PROWADZENIA EKSPLOATACJI W NAJGŁĘBSZEJ CZĘŚCI ZŁOŻA, W ROWIE II RZĘDU
Górnictwo I Geoinżynieria 35/2 (2011), 519-526  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (312kB)

Anna Sobotka, Marta Pająk

WYKORZYSTANIE KOMPUTEROWYCH ZAPISÓW JAKOŚCI REALIZACJI PALI CFA W PROJEKTOWANIU ROBÓT PALOWYCH
Górnictwo I Geoinżynieria 35/2 (2011), 527-534   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (349kB)

Maciej Sobótka, Marek Kawa, Adrian Różański

WERYFIKACJA WARUNKÓW OPTYMALNOŚCI KSZTAŁTU TUNELOWYCH WYROBISK PODZIEMNYCH
Górnictwo I Geoinżynieria 35/2 (2011), 535-541   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (172kB)

Igor Stríček, František Baliak, Peter Uhlík

MOCK-UP EXPERIMENT FOR BENTONITE BARRIER TESTING
Górnictwo I Geoinżynieria 35/2 (2011), 543-548   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (126kB)

Joanna Stróżyk

ZASTOSOWANIE RÓWNAŃ WSKAŹNIKA ŚCISLIWOŚCI CC DO OCENY ŚCIŚLIWOŚCI IŁÓW SERII POZNAŃSKIEJ
Górnictwo I Geoinżynieria 35/2 (2011), 549-556   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (214kB)

Tomasz Strzelecki, Michał Strzelecki

MODEL NUMERYCZNY ODWODNIENIA ZŁOŻA WĘGLA BRUNATNEGO ZŁOCZEW
Górnictwo I Geoinżynieria 35/2 (2011), 557-566   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (290kB)

Ewa Xenia Takuska-Węgrzyn

ANALIZA AKTYWNOŚCI SEJSMICZNEJ W ZAKRESIE ZJAWISK SLADOWYCH I SŁABYCH W KORELACJI Z WYNIKAMI TOMOGRAFII PASYWNEJ NA PRZYKŁADZIE POLA EKSPLOATACYJNEGO G–7/5 O/ZG RUDNA KGHM S.A.
Górnictwo I Geoinżynieria 35/2 (2011), 567-572   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (317kB)

Tomasz Wieja, Karolina Wartak

ADAPTACJA HISTORYCZNYCH KANAŁÓW KANALIZACYJNYCH NA POTRZEBY PODZIEMNYCH TRAS TURYSTYCZNYCH (PTT)
Górnictwo I Geoinżynieria 35/2 (2011), 573-580   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (194kB)

Mirosław Wierzbicki

CIŚNIENIE METANU PRZED CZOŁEM WYROBISKA GÓRNICZEGO, NA PRZYKŁADZIE POMIARÓW WYKONYWANYCH W POKŁADZIE ZAGROŻONYM WYSTĘPOWANIEM WYRZUTÓW METANU I SKAŁ
Górnictwo I Geoinżynieria 35/2 (2011), 581-588   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (210kB)

Józef Wojtynek, Jacek Szuścik, Zbigniew Kowalczyk, Mariusz Ptak, Adam Frej

BADANIA SEJSMICZNE DLA OCENY ZAGROŻENIA TĄPANIAMI W NIEODPRĘŻONYM FILARZE W PARTII POŁUDNIOWEJ W KWK "MYSŁOWICE–WESOŁA" — RUCH "MYSŁOWICE"
Górnictwo I Geoinżynieria 35/2 (2011), 589-596   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (389kB)

Aleksander Wosniok, Łukasz Krywult, Sascha Liehr, Katerina Krebber, Mario Wendt, Andrzej Chrost

MONITORING KONSTRUKCJI ZIEMNYCH PRZY ZASTOSOWANIU ROZŁOŻONYCH PRZESTRZENNIE ŚWIATŁOWODOWYCH SENSORÓW OPTYCZNYCH, ZINTEGROWANYCH W GEOSYNTETYKACH
Górnictwo I Geoinżynieria 35/2 (2011), 597-604  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (216kB)

Bogumił Wrana, Bartłomiej Czado

ZASTOSOWANIE WYNIKÓW TESTU CPT DO OCENY NOŚNOŚCI PALA
Górnictwo I Geoinżynieria 35/2 (2011), 605-611   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (186kB)

Bogumił Wrana, Michał Skrzycki

WPŁYW WŁAŚCIWOŚCI IŁU NA PARAMETRY WYTRZYMAŁOŚCIOWE W WARSTWIE GRUNTU MINERALNEGO PRZYKRYCIA SKŁADOWISKA ODPADÓW
Górnictwo I Geoinżynieria 35/2 (2011), 613-618   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (211kB)

Tymoteusz Zydroń, Małgorzata Kogut, Andrzej Gruchot

WPŁYW PRĘDKOŚCI ŚCINANIA NA KSZTAŁTOWANIE SIĘ PARAMETRÓW WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH GRUNTÓW Z OBSZARU KARPACKIEGO
Górnictwo I Geoinżynieria 35/2 (2011), 619-626   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (188kB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie