AGH
BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H English Version  
 
 
 

 

 

GÓRNICTWO I GEOINŻYNIERIA

 

Rok 33/3/1 (2009)

Strona redakcyjna
Spis treści
Streszczenia
Summaries


Od Redakcji
Górnictwo i Geoinżynieria 33/3/1 (2009), 27       Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (26kB)


Dorobek naukowy i organizacyjny profesora ANDRZEJA WICHURA w zakresie budownictwa podziemnego
Górnictwo i Geoinżynieria 33/3/1 (2009), 29-32       Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (104kB)

Marek Cała, Piotr Czaja, Danuta Flisiak, Michał Kowalski

OCENA ZAGROŻENIA ZAPADLISKOWEGO WYBRANYCH KOMÓR KS "WIELICZKA" W OPARCIU O OBLICZENIA NUMERYCZNE
Górnictwo i Geoinżynieria 33/3/1 (2009), 33-44       Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (360kB)

Marek Cała, Marian Paluch, Antoni Tajduś

NIELINIOWA DEFORMACJA IZOTROPOWEJ SFERY GRUBOŚCIENNEJ
Górnictwo i Geoinżynieria 33/3/1 (2009), 45-58       Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (463kB)

Janusz Chmura

ZABEZPIECZAJĄCE PRACE GÓRNICZE W OBIEKTACH ARCHEOLOGICZNYCH - ZABEZPIECZENIE JASKINI W OBŁAZOWEJ
 Górnictwo i Geoinżynieria 33/3/1 (2009), 59-64      Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (2,0MB)

Janusz Chmura, Tadeusz Mikoś

ŚREDNIOWIECZNY KOLEKTOR SANITARNY W PRZEMYŚLU JAKO ELEMENT PODZIEMNEJ TRASY TURYSTYCZNEJ
Górnictwo i Geoinżynieria 33/3/1 (2009), 65-74       Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1,8MB)

Janusz Chmura, Andrzej Wójcik

ADAPTACJA DĄBROWSKIEJ "SZTYGARKI" NA PODZIEMNĄ TRASĘ TURYSTYCZNA
Górnictwo i Geoinżynieria 33/3/1 (2009), 75-86       Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (2,2MB)

Mirosław Chudek, Henryk Kleta, Andrzej Wojtusiak, Mirosław Dariusz Chudek

OBUDOWA SZYBÓW W WARUNKACH ZNACZNYCH CIŚNIEŃ DEFORMACYJNYCH GÓROTWORU
Górnictwo i Geoinżynieria 33/3/1 (2009), 87-90     Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (570kB)

Jerzy Cieślik, Jerzy Flisiak, Antoni Tajduś

ANALIZA WARUNKÓW STATECZNOŚCI WYBRANYCH KOMÓR KS "WIELICZKA" NA PODSTAWIE PRZESTRZENNYCH OBLICZEŃ NUMERYCZNYCH
 Górnictwo i Geoinżynieria 33/3/1 (2009), 91-103   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1,1MB)

Piotr Czaja

OCENA ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH LIKWIDACJI SZYBÓW ZASTOSOWANYCH W PROCESIE RESTRUKTURYZACJI POLSKIEGO GÓRNICTWA WĘGLOWEGO
Górnictwo i Geoinżynieria 33/3/1 (2009), 105-119   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (428kB)

Piotr Czaja, Joanna Hydzik, Daniel Wałach

EKONOMICZNE ASPEKTY STOSOWANIA BETONU WYSOKOWARTOŚCIOWEGO W BUDOWNICTWIE PODZIEMNYM
 Górnictwo i Geoinżynieria 33/3/1 (2009), 121-130   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1,0MB)

Danuta Domańska

WYKORZYSTANIE POMIARÓW SKLEROMETRYCZNYCH DO OKREŚLENIA PARAMETRÓW WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH OBUDÓW SZYBOWYCH
Górnictwo i Geoinżynieria 33/3/1 (2009), 131-141   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1,1MB)

Stanisław Duży

ELEMENTY DIAGNOSTYKI I METODY OCENY STANU KONSTRUKCJI BUDOWLI PODZIEMNYCH
Górnictwo i Geoinżynieria 33/3/1 (2009), 143-151   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (519kB)

Ludwik Fiutka, Bronisław Powrosło

MODERNIZACJA SZYBU "ZYGMUNT" W KWK "MURCKI"
Górnictwo i Geoinżynieria 33/3/1 (2009), 153-164   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1,2MB)

Roman Kinash

BADANIA ZMĘCZENIOWE ZGINANYCH BELEK ŻELBETOWYCH CZĘŚCIOWO SPRĘŻONYCH
 Górnictwo i Geoinżynieria 33/3/1 (2009), 165-175  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (558kB)

Zdzisław B. Kohutek

TESTOWANIE ZGODNOŚCI PARAMETRÓW WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH BETONU
Górnictwo i Geoinżynieria 33/3/1 (2009), 177-189   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (419kB)

Krzysztof Kotwica

KONCEPCJA MASZYNY ZESPOŁOWEJ DO DRĄŻENIA MINITUNELI O ŚREDNICY DO 2500 MM W OŚRODKU SKALNYM O ZRÓŻNICOWANYCH WŁASNOŚCIACH FIZYKOMECHANICZNYCH
Górnictwo i Geoinżynieria 33/3/1 (2009), 191-203   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (4,4MB)

Robert Kozłowski

OSTATNIE DOŚWIADCZENIA TUNELOWE PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWY KOPALŃ PEBEKA SA ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ZAKOŃCZONEJ BUDOWY I LINII METRA W WARSZAWIE
Górnictwo i Geoinżynieria 33/3/1 (2009), 205-214   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (3,7MB)

J. Robert Kudelski, Zbigniew Rekuć

WYBRANE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE PODZIEMNEJ ARCHITEKTURY OBRONNEJ WYNIKŁE W TRAKCIE BUDOWY TUNELU KOLEKTORA E-1 NA ŻOLIBORZU I NOWYM MIEŚCIE W WARSZAWIE - ODCINEK UL. ZAKROCZYMSKA - PLAC INWALIDÓW
 Górnictwo i Geoinżynieria 33/3/1 (2009), 215-228   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (5,1MB)

Rafał Kuszyk, Anna Siemińska-Lewandowska

OCENA ROZWOJU NIECKI OSIADAŃ NAD TUNELEM DRĄŻONYM TARCZĄ ZMECHANIZOWANĄ
Górnictwo i Geoinżynieria 33/3/1 (2009), 229-237   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (409kB)

Tadeusz Majcherczyk, Zbigniew Niedbalski, Piotr Małkowski

ANALIZA WARUNKÓW GEOTECHNICZNYCH W OTOCZENIU TUNELU DROGOWEGO W LALIKACH
 Górnictwo i Geoinżynieria 33/3/1 (2009), 239-255   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1,7MB)

Hanna Michalak

WYBRANE ZAGADNIENIA KSZTAŁTOWANIA KONSTRUKCYJNO-PRZESTRZENNEGO WIELOKONDYGNACYJNYCH GARAŻY PODZIEMNYCH W STREFACH ŚRÓDMIEJSKICH
Górnictwo i Geoinżynieria 33/3/1 (2009), 257-266   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1,9MB)

Marian Michałek

KONCEPCJA TECHNOLOGII ZABEZPIECZANIA WYKOPU DLA PŁYTKO ZLOKALIZOWANYCH TUNELI KOLEJOWYCH FORMOWANYCH W FORMACH TRACONYCH
Górnictwo i Geoinżynieria 33/3/1 (2009), 267-273   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (280kB)

Marian Paluch

KORZYŚCI PŁYNĄCE ZE STOSOWANIA ZASADY PRAC WIRTUALNYCH NA PRZYKŁADZIE MECHANIKI OGÓLNEJ
Górnictwo i Geoinżynieria 33/3/1 (2009), 275-287   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (885kB)

Dorota Pawluś

LABORATORIUM WIRTUALNE DO BADAŃ GEOTECHNICZNYCH
 Górnictwo i Geoinżynieria 33/3/1 (2009), 289-295  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (967kB)

Wojciech Preidl

OBIEKTY TUNELOWE NA TRASACH GALICYJSKICH KOLEI ŻELAZNYCH
Górnictwo i Geoinżynieria 33/3/1 (2009), 297-312   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (9,9MB)

Tadeusz Rembielak, Jacek Kudela, Janusz Rosikowski, Franciszek Wala

INIEKCYJNE WZMACNIANIE GÓROTWORU POPRZEDZAJĄCE PRZEBUDOWĘ ROZWIDLENIA WYROBISKA KORYTARZOWEGO JAKO SPOSÓB ZAPOBIEGANIA OBWAŁOM SKAŁ I SKUTKOM TYCH OBWAŁÓW
Górnictwo i Geoinżynieria 33/3/1 (2009), 313-321   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (2,6MB)

Tadeusz Rembielak, Jacek Kudela, Jan Krella, Janusz Rosikowski, Bogdan Zamarlik

ZWIĘKSZENIE BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS ROZRUCHU ŚCIANY 375 W KWK "PIAST" NA DRODZE INIEKCYJNEGO WZMACNIANIA POKŁADU 209 PRZED JEJ CZOŁEM
Górnictwo i Geoinżynieria 33/3/1 (2009), 323-331   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1,6MB)

Karol Ryż

WYBRANE ZAGADNIENIA KONSTRUKCYJNO-TECHNOLOGICZNE BUDOWY PIERWSZEGO W POLSCE TUNELU TRAMWAJOWEGO
 Górnictwo i Geoinżynieria 33/3/1 (2009), 333-350   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (3,6MB)

Krzysztof Stypuła

WYBRANE PROBLEMY OCHRONY ZABUDOWY POWIERZCHNIOWEJ PRZED DRGANIAMI GENEROWANYMI PRZEZ KOMUNIKACJĘ PODZIEMNĄ
Górnictwo i Geoinżynieria 33/3/1 (2009), 351-361   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (2,8MB)

Marek Szebesta, Wiesław Grzybowski

NIETYPOWY PROJEKT ORAZ TECHNOLOGIA WYKONANIA KOMORY POMP NA POZIOMIE 950 M W KWK "BORYNIA"
 Górnictwo i Geoinżynieria 33/3/1 (2009), 363-371   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (2,3MB)

Henryk Szeląg, Wiesław Kurdowski

CEMENTY SPECJALNE DLA BUDOWNICTWA PODZIEMNEGO
Górnictwo i Geoinżynieria 33/3/1 (2009), 373-382   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (220kB)

Andrzej Szumiński, Robert Klisowski

WPŁYW WIEKU PRÓBEK ZAPRAWY CEMENTOWEJ NA ICH WŁAŚCIWOŚCI POZNISZCZENIOWE
Górnictwo i Geoinżynieria 33/3/1 (2009), 383-394   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (761kB)

Jan Walaszczyk, Stanisław Hachaj, Andrzej Barnat

ANALIZA EFEKTYWNOŚCI MODELOWANIA CYFROWEGO DRGAŃ BUDYNKU WYWOŁANYCH WSTRZĄSAMI GÓRNICZYMI
Górnictwo i Geoinżynieria 33/3/1 (2009), 395-406   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (508kB)

Andrzej Wichur

ZAGADNIENIA PROJEKTOWANIA OBUDOWY DŁUGOTRWAŁYCH WYROBISK PODZIEMNYCH
 Górnictwo i Geoinżynieria 33/3/1 (2009),407-436  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (698kB)

Andrzej Wichur, Kornel Frydrych, Maciej Bober

PORÓWNANIE METOD NORMATYWNYCH PROJEKTOWANIA OBUDOWY STALOWEJ ŁUKOWEJ PODATNEJ STOSOWANEJ W PODZIEMNYCH ZAKŁADACH GÓRNICZYCH
Górnictwo i Geoinżynieria 33/3/1 (2009), 437-444   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (369kB)

Tomasz Wieja, Janusz Chmura

METODOLOGIA PRAC PROJEKTOWYCH I ORGANIZACYJNYCH PRZY ADAPTACJI ZABYTKOWYCH WYROBISK NA PODZIEMNE TRASY TURYSTYCZNE
Górnictwo i Geoinżynieria 33/3/1 (2009), 445-454   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1,2MB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie