AGH
BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H English Version  
 
 
 

 

 

GÓRNICTWO I GEOINŻYNIERIA

 

Rok 31/3/1 (2007)

Strona redakcyjna
Spis treści
Streszczenia
Summaries

Henryk Aleksa, Franciszek Dyduch, Krzysztof Wierzchowski

CHLOR I RTĘĆ W WĘGLU I MOŻLIWOŚCI ICH OBNIŻENIA METODAMI PRZERÓBKI MECHANICZNEJ
Górnictwo i Geoinżynieria 31/3/1 (2007), 35-48       Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (717kB)

Małgorzata Balaweider, Jolanta Marciniak-Kowalska

BADANIA NAD MOŻLIWOŚCIĄ WYKORZYSTANIA ODPADÓW DO PRODUKCJI CEGIEŁ
Górnictwo i Geoinżynieria 31/3/1 (2007), 49-52       Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (162kB)

Jadwiga Anna Barga-Więcławska

KAMIENIOŁOMY SUROWCÓW WĘGLANOWYCH W REGIONIE ŚWIĘTOKRZYSKIM PRZYKŁADEM KORYTARZY EKOLOGICZNYCH
 Górnictwo i Geoinżynieria 31/3/1 (2007), 53-63      Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (274kB)

Zbigniew Bednarczyk

OCENA PRZYDATNOŚCI WYBRANYCH TESTÓW IN SITU I BADAŃ LABORATORYJNYCH DLA IDENTYFIKACJI I PRZECIWDZIAŁANIA PROCESOM GEODYNAMICZNYM
Górnictwo i Geoinżynieria 31/3/1 (2007), 65-79       Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1 194kB)

Przemysław Bukowski

ZAGROŻENIA WODNE W KOPALNIACH WĘGLA KAMIENNEGO W GÓRNOŚLĄSKIM ZAGŁĘBIU WĘGLOWYM W DOBIE RESTRUKTURYZACJI GÓRNICTWA
Górnictwo i Geoinżynieria 31/3/1 (2007), 81-91       Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (341kB)

Jan Butra, Witold Pytel

EKSPLOATACJA ZŁOŻA W SĄSIEDZTWIE ZROBÓW I STREF UPODATNIONYCH W ŚWIETLE DOŚWIADCZEŃ PRAKTYCZNYCH ORAZ MODELOWANIA NUMERYCZNEGO
Górnictwo i Geoinżynieria 31/3/1 (2007), 93-112     Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (4 080kB)

Marek Cała, Sebastian Olesiak, Tadeusz Tatara, Daniel Wałach

ANALIZA ODPORNOŚCI ZABYTKOWEGO KOŚCIOŁA P.W. ŚW. JERZEGO W RYDUŁTOWACH NA OBCIĄŻENIA DYNAMICZNE WYWOŁANE DZIAŁALNOŚCIĄ GÓRNICZĄ
 Górnictwo i Geoinżynieria 31/3/1 (2007), 113-123   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1 288kB)

Marek Cała, Andrea Roth

MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA SIATEK STALOWYCH W WARUNKACH ZAGROŻEŃ DYNAMICZNYCH
Górnictwo i Geoinżynieria 31/3/1 (2007), 125-133   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (474kB)

Mirosław Chudek, Henryk Kleta

ZAGROŻENIE OBIEKTÓW PRZYSZYBOWYCH DEFORMACJAMI NIECIĄGŁYMI TYPU LINIOWEGO
 Górnictwo i Geoinżynieria 31/3/1 (2007), 135-140   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1 039kB)

Mirosław Chudek, Piotr Strzałkowski, Roman Ścigała

PRZYKŁAD ANALIZY WPŁYWU PRĘDKOŚCI POSTĘPU FRONTU EKSPLOATACYJNEGO NA PRZEBIEG DEFORMACJI NA POWIERZCHNI TERENU
Górnictwo i Geoinżynieria 31/3/1 (2007), 141-148   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (405kB)

Jan Drenda, Zenon Różański, Krzysztof Słota, Paweł Wrona

ZAGROŻENIE POŻAROWE NA ZWAŁOWISKACH ODPADÓW POWĘGLOWYCH
Górnictwo i Geoinżynieria 31/3/1 (2007), 149-157   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (215kB)

Jan Dulewski, Zdzisław Kulczycki, Piotr Trzcionka

WYKORZYSTANIE DOKUMENTACJI MIERNICZO-GEOLOGICZNEJ ZLIKWIDOWANYCH ZAKŁADÓW GÓRNICZYCH W ROZWIĄZANIACH PRAKTYCZNYCH
Górnictwo i Geoinżynieria 31/3/1 (2007), 159-167   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (196kB)

Ireneusz Firlit

EKSPLOATACJA POKŁADU 402 W KWK "STASZIC" W ASPEKCIE OCHRONY UŻYTKU EKOLOGICZNEGO ŹRÓDŁA KŁODNICY
 Górnictwo i Geoinżynieria 31/3/1 (2007), 169-177  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (1 242kB)

Danuta Flisiak

METODYKA BADAŃ SOLI KAMIENNEJ W WARUNKACH KONWENCJONALNEGO TRÓJOSIOWEGO ŚCISKANIA DLA PROJEKTOWANIA PODZIEMNYCH MAGAZYNÓW
Górnictwo i Geoinżynieria 31/3/1 (2007), 177-186   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (266kB)

Stefan Gałczyński, Andrzej Wojtaszek

PROJEKTOWANIE OBUDOWY KOTWIOWEJ WYROBISK PODZIEMNYCH
Górnictwo i Geoinżynieria 31/3/1 (2007), 187-198   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (248kB)

Stanisław Hajdo, Jerzy Klich, Grzegorz Galiniak

EKOLOGICZNE I TECHNOLOGICZNE OSIĄGNIĘCIA W 40-LETNIEJ HISTORII GÓRNICTWA OTWOROWEGO SIARKI W POLSCE
Górnictwo i Geoinżynieria 31/3/1 (2007), 199-215   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (535kB)

Augustyn Holeksa, Mieczysław Lubryka, Ryszard Skatuła, Zbigniew Szreder

EKSPLOATACJA POKŁADU 510/1 ŚCIANĄ 22a W PARTII Z3 W KWK "JAS-MOS" W WARUNKACH DUŻEJ AKTYWNOŚCI SEJSMICZNEJ
 Górnictwo i Geoinżynieria 31/3/1 (2007), 217-226   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (2 240kB)

Zdzisław Iwulski

PROGNOZA WYSTĄPIENIA WSTRZĄSU ZA POMOCĄ SZEREGÓW CZASOWYCH
Górnictwo i Geoinżynieria 31/3/1 (2007), 227-236   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1 128kB)

Robert Kaczmarczyk, Stanisław Rybicki

POWIERZCHNIE STRUKTURALNE W GÓROTWORZE ZŁÓŻ WĘGLA BRUNATNEGO, ICH CHARAKTERYSTYKA I WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOMECHANICZNE
 Górnictwo i Geoinżynieria 31/3/1 (2007), 237-245   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1 420kB)

Ewa Kisielowska, Ewelina Kasińska-Pilut, Justyna Jaśkiewicz

BADANIA NAD WPŁYWEM WYBRANYCH CZYNNIKÓW FIZYKOCHEMICZNYCH NA EFEKTYWNOŚĆ PROCESU BIOŁUGOWANIA ODPADÓW POFLOTACYJNYCH PRZY WYKORZYSTANIU GRZYBÓW PLEŚNIOWYCH Z GATUNKU ASPERGILLUS NIGER
Górnictwo i Geoinżynieria 31/3/1 (2007), 247-255   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (444kB)

Waldemar Korzeniowski

MORFOMETRYCZNA METODA OCENY JAKOŚCI GÓROTWORU NA POTRZEBY DOBORU OBUDOWY KOTWIOWEJ W KOPALNI RUD CYNKU I OŁOWIU "POMORZANY"
Górnictwo i Geoinżynieria 31/3/1 (2007), 257-267   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (2 863kB)

Andrzej Kowalski

SPECYFIKA DEFORMACJI POWIERZCHNI DLA DZISIEJSZEGO POLSKIEGO GÓRNICTWA WĘGLA KAMIENNEGO
Górnictwo i Geoinżynieria 31/3/1 (2007), 269-277   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (325kB)

Damian Krawczykowski, Kazimierz Trybalski

MATEMATYCZNA IDENTYFIKACJA PRZEMYSŁOWEGO PROCESU MIELENIA I KLASYFIKACJI RUDY MIEDZI ZA POMOCĄ MODELI REGRESYJNYCH
 Górnictwo i Geoinżynieria 31/3/1 (2007), 279-295  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (558kB)

Iwona Kuczyńska, Anna Bednarek, Beata Demkiewicz, Danuta Marcinkiewicz

MOŻLIWOŚCI I UWARUNKOWANIA POZYSKIWANIA KRUSZYW Z EKSPLOATACJI I PRZERÓBKI WĘGLA KAMIENNEGO
Górnictwo i Geoinżynieria 31/3/1 (2007), 297-306   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (263kB)

Marek Kwaśniewski, Stanisław Lasek

ANALIZA NUMERYCZNA MIGRACJI METANU Z WARSTW SPĄGOWYCH DO WYROBISKA ŚCIANOWEGO
Górnictwo i Geoinżynieria 31/3/1 (2007), 307-322   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1 853kB)

Krzysztof Labus

INTERPRETACJA CHEMIZMU WÓD KOPALNIANYCH METODAMI ANALIZY DANYCH ZŁOŻONYCH
Górnictwo i Geoinżynieria 31/3/1 (2007), 323-333   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (689kB)

Urszula Lorenz, Zbigniew Grudziński

ZAWARTOŚĆ RTĘCI JAKO POTENCJALNY CZYNNIK OGRANICZAJĄCY WARTOŚĆ UŻYTKOWĄ WĘGLA KAMIENNEGO I BRUNATNEGO
 Górnictwo i Geoinżynieria 31/3/1 (2007), 335-349   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (290kB)

Jacek M. Łączny, Sebastian Iwaszenko, Daniel Słowikowski, Marcin Huzarski

SYMULACJA ZJAWISK ZACHODZĄCYCH W BARIERACH REAKTYWNYCH OGRANICZAJĄCYCH WPŁYW ODPADÓW POGÓRNICZYCH NA ŚRODOWISKO
Górnictwo i Geoinżynieria 31/3/1 (2007), 351-370   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (274kB)

Tadeusz Majcherczyk, Antoni Jakubów

ZAGROŻENIA GAZODYNAMICZNE W KOPALNIACH JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ SA
 Górnictwo i Geoinżynieria 31/3/1 (2007), 371-384   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (759kB)

Piotr Małkowski, Tadeusz Majcherczyk, Zbigniew Niedbalski

ANALIZA ROZKŁADU WSTRZĄSÓW GÓROTWORU W REJONIE ŚCIANY B-1 POKŁADU 403/3 W ASPEKCIE WYBRANYCH CZYNNIKÓW GÓRNICZYCH I GEOLOGICZNYCH**
Górnictwo i Geoinżynieria 31/3/1 (2007), 385-393   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (406kB)

Andrzej Markiewicz, Jarosław Suchan, Ryszard Tomanik

EKSPLOATACJA GÓRNICZA A ZUSKOKOWANIE SPĄGOWEJ PARTII UTWORÓW CECHSZTYŃSKICH W KOPALNI "RUDNA" KGHM POLSKA MIEDŹ SA
Górnictwo i Geoinżynieria 31/3/1 (2007), 395-407   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (2 017kB)

Jakub Mazurek

DEFORMACJE POWIERZCHNI W OTWOROWEJ KOPALNI SOLI "BARYCZ" W LIKWIDACJI. CZY MOGĄ JESZCZE POWSTAĆ ZAPADLISKA?
Górnictwo i Geoinżynieria 31/3/1 (2007), 409-422   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (957kB)

Arkadiusz Michalski

DZIAŁALNOŚĆ KOPALNI "KONIN" W ASPEKCIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
 Górnictwo i Geoinżynieria 31/3/1 (2007),423-427  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (791kB)

Marian Michałek

KONCEPCJA ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNYCH ZABEZPIECZENIA WYROBISK PODSZYBIA ADAPTOWANEGO NA POTRZEBY PODZIEMNEGO ZBIORNIKA
Górnictwo i Geoinżynieria 31/3/1 (2007), 429-438   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (390kB)

Grzegorz Mutke

OCENA ZAGROŻENIA TĄPANIAMI W KOPALNIACH PODZIEMNYCH UWZGLĘDNIAJĄCA PARAMETRY DRGAŃ BLISKO OGNISK WSTRZĄSÓW — DOŚWIADCZENIA Z POLSKICH KOPALŃ
Górnictwo i Geoinżynieria 31/3/1 (2007), 439-450   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (497kB)

Krzysztof Pacześniowski, Andrzej Pytlik, Ewa Radwańska

STANOWISKOWE BADANIA ELEMENTÓW OBUDÓW GÓRNICZYCH PRZY ICH DYNAMICZNYM OBCIĄŻENIU
Górnictwo i Geoinżynieria 31/3/1 (2007), 451-459   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1 397kB)

Marek Pozzi, Tadeusz Mzyk

OCENA WPŁYWU NA ŚRODOWISKO ODPADÓW ULOKOWANYCH W WYROBISKACH PODZIEMNYCH KOPALŃ W ŚWIETLE MODELOWANIA HYDROGEOCHEMICZNEGO
 Górnictwo i Geoinżynieria 31/3/1 (2007), 461-474   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (963kB)

Stanisław Prusek, Wojciech Masny, Andrzej Walentek

MODELOWANIE NUMERYCZNE GÓROTWORU WOKÓŁ WYROBISKA KORYTARZOWEGO NARAŻONEGO NA WPŁYWY CIŚNIEŃ EKSPLOATACYJNYCH
Górnictwo i Geoinżynieria 31/3/1 (2007), 475-483   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (675kB)

Stanisław Prusek, Marek Rotkegel, Krzysztof Skrzyński

PROCES PROJEKTOWANIA OBUDOWY WYROBISK KORYTARZOWYCH Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMU CAD
 Górnictwo i Geoinżynieria 31/3/1 (2007), 485-496   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1 386kB)

Wiktoria Sobczyk

BADANIA OPINII RESPONDENTÓW NA TEMAT UCIĄŻLIWOŚCI ŚRODOWISKOWEJ GÓRNICTWA WĘGLA KAMIENNEGO
Górnictwo i Geoinżynieria 31/3/1 (2007), 497-506   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (228kB)

Andrzej Staniek

METODA OCENY JAKOŚCI WKLEJENIA ŻERDZI KOTWIOWYCH W GÓROTWORZE JAKO SKUTECZNY SPOSÓB KONTROLI STANU BEZPIECZEŃSTWA PRACY W WYROBISKACH KORYTARZOWYCH
Górnictwo i Geoinżynieria 31/3/1 (2007), 507-522   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1 006kB)

Maria Szymańska-Czaja

PRZEGLĄD METOD OCENY WŁAŚCIWOŚCI GEOMETRYCZNYCH ODPADOWYCH SUROWCÓW MINERALNYCH
Górnictwo i Geoinżynieria 31/3/1 (2007), 523-528   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (186kB)

Krzysztof Tajduś, Antoni Tajduś

WYKORZYSTANIE SUBMODELINGU DO MODELOWANIA ZACHOWANIA SIĘ BUDOWLI PODDANEJ WPŁYWOM EKSPLOATACJI
 Górnictwo i Geoinżynieria 31/3/1 (2007), 529-541  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (616kB)

Krzysztof Tomiczek

O RÓŻNICACH W ZACHOWANIU SIĘ SKAŁ W WARUNKACH JEDNOOSIOWEGO ROZCIĄGANIA I ŚCISKANIA
Górnictwo i Geoinżynieria 31/3/1 (2007), 543-553   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (451kB)

Kazimierz Trybalski, Dariusz Foszcz, Andrzej Konieczny

ANALIZA PRACY UKŁADU TECHNOLOGICZNEGO MIELENIA I FLOTACJI Z WYKORZYSTANIEM MODELI BLOKOWYCH, TRANSMITANCYJNYCH ORAZ PROGRAMU SIMULINK MATLAB
Górnictwo i Geoinżynieria 31/3/1 (2007), 555-573   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1 312kB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie