AGH
BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H English Version  
 
 
 

 

 

GÓRNICTWO I GEOINŻYNIERIARok 33/3 (2009)

Strona redakcyjna
Spis treści
Streszczenia
Summaries

Piotr Czaja

DZIEWIĘĆDZIESIĄT LAT EDUKACJI W AGH – DZIEWIĘĆDZIESIĄT LAT PRACY WYDZIAŁU GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII
Górnictwo I Geoinżynieria 33/3 (2009), 17-34   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (154kB)

Anna Chadaj

O PIERWSZEJ KOBIECIE Z DYPLOMEM MAGISTRA INŻYNIERA GÓRNIKA
Górnictwo I Geoinżynieria 33/3 (2009), 35-41   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (197kB)

Marian Branny, Wiktor Filipek, Michał Karch

PROGNOZOWANIE TEMPERATURY POWIETRZA W PRZODKACH WYROBISK ŚLEPYCH PRZEWIETRZANYCH WENTYLACJĄ LUTNIOWĄ – 3D SYMULACJA KOMPUTEROWA
Górnictwo I Geoinżynieria 33/3 (2009), 43-54  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (264kB)

Marian Branny, Bernard Nowak, Bogusław Ptaszyński, Zbigniew Kuczera, Rafał Łuczak, Piotr Życzkowski

WPŁYW PARAMETRÓW USTALONEGO PRZEPŁYWU DWUFAZOWEGO W SZYBIE WENTYLACYJNYM NA PARAMETRY PRACY WENTYLATORA GŁÓWNEGO
Górnictwo I Geoinżynieria 33/3 (2009), 55-63   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (96kB)

Edyta Brzychczy

TECHNIKI EKSPLORACJI DANYCH W ZAGADNIENIACH EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ ZŁÓŻ WĘGLA KAMIENNEGO
Górnictwo I Geoinżynieria 33/3 (2009), 65-77   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (297kB)

Bernard Nowak, Krzysztof Filek

MOC CIEPLNA WYMIENNIKÓW GÓRNICZEJ SPRĘŻARKOWEJ CHŁODZIARKI POWIETRZA
Górnictwo I Geoinżynieria 33/3 (2009), 79-91   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (127kB)

Ryszard Snopkowski

BŁĘDY I NIEDOKŁADNOŚCI W SYMULACJI STOCHASTYCZNEJ PROCESÓW – MOŻLIWOŚCI ICH WERYFIKACJI
Górnictwo I Geoinżynieria 33/3 (2009), 93-101   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (106kB)

Justyna Swolkień

WPŁYW MODERNIZACJI SYSTEMU RETENCYJNO-DOZUJĄCEGO „OLZA” NA JAKOŚĆ WÓD RZEKI ODRY, OLZY I LEŚNICY
Górnictwo I Geoinżynieria 33/3 (2009), 103-114   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (418kB)

Ryszard Wosz

UGIECIE STROPU BEZPOŚREDNIEGO I ZASADNICZEGO NAD EKSPLOATOWANYM POKŁADEM – WSPÓŁCZYNNIK KONCENTRACJI NAPRĘŻENIA W OBSZARZE PROPAGUJACEJ SZCZELINY W PRZEKROJU ZGINANEJ BELKI STROPOWEJ
Górnictwo I Geoinżynieria 33/3 (2009), 115-124   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (103kB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie