AGH
BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H English Version  
 
 
 

 

 

GÓRNICTWO I GEOINŻYNIERIARok 30/3 (2006)

Strona redakcyjna
Spis treści
Streszczenia
Summaries

Marian Branny, Krzysztof Broda, Krzysztof Filek, Władysław Mikołajczyk

PRÓBA OPISU ZJAWISKA PRĄDÓW WSTECZNYCH METODAMI CFD
Górnictwo i Geoinżynieria 30/3 (2006), 9-17     Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (328kB)

Stanisław Nawrat, Zbigniew Kuczera, Rafał Łuczak, Piotr Życzkowski

PROBLEMY ZAPEWNIENIA STABILNYCH PARAMETRÓW PALIWA Z ODMETANOWANIA KOPALŃ STOSOWANEGO DO SILNIKÓW GAZOWYCH
Górnictwo i Geoinżynieria 30/3 (2006), 19-35   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (349kB)

Zbigniew Piotrowski, Maciej Mazurkiewicz

CHŁONNOŚĆ DOSZCZELNIANYCH ZROBÓW ZAWAŁOWYCH
 Górnictwo i Geoinżynieria 30/3 (2006), 37-46  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (389kB)

Bogusław Ptaszyński

CARBON DIOXIDE CONCENTRATION IN MINE WORKINGS
Górnictwo i Geoinżynieria 30/3 (2006), 47-59   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (434kB)

Tadeusz Szponder

OKREŚLENIE KRYTERIUM OPTYMALNYCH PARAMETRÓW PRACY DYSZ ZRASZAJĄCYCH DO STRĄCANIA PYŁÓW Z POWIETRZA KOPALNIANEGO
Górnictwo i Geoinżynieria 30/3 (2006), 61-81   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (698kB)

Ryszard Wosz

UGIĘCIE STROPU NAD EKSPLOATOWANYM ZŁOŻEM RUD MIEDZI LGOM - WPŁYW WARTOŚCI WSPÓŁCZYNNIKA EKSPLOATACJI NA POWSTANIE STREF ODCIĄŻENIA MIĘDZY WARSTWAMI STROPOWYMI
Górnictwo i Geoinżynieria 30/3 (2006), 83-91   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (260kB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie