AGH
BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H English Version  
 
 
 

 

 

GÓRNICTWO I GEOINŻYNIERIARok 35/3 (2011)

Strona redakcyjna
Spis treści
Streszczenia
Summaries

Stanisław Biernat, Monika Hardygóra, Justyna Górniak-Zimroz, Robert Król, Radosław Zimroz

PROPOZYCJA BUDOWY INFORMATYCZNEGO SYSTEMU WSPARCIA PODEJMOWANIA DECYZJI W OBSZARZE ZINTEGROWANYCH DANYCH TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH PROCESÓW EKSPLOATACJI CIĄGŁYCH SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH
Górnictwo i Geoinżynieria 35/3 (2011), 27-40       Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1,0MB)

Kazimierz Czopek, Beata Trzaskuś-Żak

ENERGETYCZNA PERSPEKTYWA WĘGLA BRUNATNEGO W KONTEKŚCIE EUROPEJSKIEGO SYSTEMU HANDLU EMISJAMI (ETS)
Górnictwo i Geoinżynieria 35/3 (2011), 41-53       Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (384kB)

Zuzana Čermáková, Emilie Pecharová, Miroslav Martiš

BUTTERFLIES FAUNA BIODIVERSITY IN THE POST-MINING LANDSCAPE
 Górnictwo i Geoinżynieria 35/3 (2011), 55-61      Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (569kB)

Dirk Freese, Christian Böhm, Ansgar Quinkenstein

THE CONTRIBUTION OF AGROFORESTRY SYSTEMS TO LAND RECLAMATION
Górnictwo i Geoinżynieria 35/3 (2011), 63-68       Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (937kB)

Grzegorz Galiniak, Andrzej Bik, Jerzy Jarosz

PRAKTYKA SOZOTECHNICZNA W DZIAŁALNOŚCI GÓRNICZEJ KWB „SIENIAWA”
Górnictwo i Geoinżynieria 35/3 (2011), 69-86       Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (9,1MB)

Stanisław Hajdo, Jerzy Klich, Krzysztof Polak

WŁASNOŚCI WĘGLI NISKOGATUNKOWYCH W PODZIEMNYM ZGAZOWANIU WĘGLA
Górnictwo i Geoinżynieria 35/3 (2011), 87-93     Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (314kB)

Leszek Jurdziak, Witold Kawalec

ELEKTROWNIA JAKO ZAKŁAD PRZERÓBKI KOPALNI WĘGLA BRUNATNEGO - NOWE MOŻLIWOŚCI OPTYMALIZACJI ŁĄCZNYCH DZIAŁAŃ
 Górnictwo i Geoinżynieria 35/3 (2011), 95-101   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (274kB)

Zbigniew Kasztelewicz

ANALIZA PARAMETRÓW PRACY KRAJOWYCH KOPALŃ WĘGLA BRUNATNEGO
Górnictwo i Geoinżynieria 35/3 (2011), 103-118   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (4,2MB)

Zbigniew Kasztelewicz, Szymon Sypniowski

KIERUNKI REKULTYWACJI W POLSKICH KOPALNIACH WĘGLA BRUNATNEGO NA WYBRANYCH PRZYKŁADACH
 Górnictwo i Geoinżynieria 35/3 (2011), 119-132   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (3,9MB)

Zbigniew Kasztelewicz, Szymon Sypniowski, Maciej Zajączkowski

OKREŚLENIE MOŻLIWOŚCI ZAGOSPODAROWANIA LUBUSKICH ZŁÓŻ WĘGLA BRUNATNEGO
Górnictwo i Geoinżynieria 35/3 (2011), 133-145   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1,7MB)

Hans-Joachim Klutz, Claus Moser, Nikolaus von Bargen

THE RWE POWER WTA PROCESS (FLUIDIZED BED DRYING) AS A KEY FOR HIGHER EFFICIENCY
Górnictwo i Geoinżynieria 35/3 (2011), 147-153   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (775kB)

Tomasz Kotlicki, Andrzej Wawszczak

SPALANIE ODPADÓW W KOTŁACH ENERGETYCZNYCH
Górnictwo i Geoinżynieria 35/3 (2011), 155-163   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (325kB)

Wiesław Kozioł, Łukasz Machniak, Edward Sośniak, Robert Chałupka

TECHNOLOGIA WYDOBYCIA TRUDNO URABIALNYCH SKAŁ NADKŁADOWYCH NA PRZYKŁADZIE KOPALNI WĘGLA BRUNATNEGO „BEŁCHATÓW”
 Górnictwo i Geoinżynieria 35/3 (2011), 165-180  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (2,3MB)

Wiesław Kozioł, Edward Sośniak

TECHNOLOGIA UDOSTĘPNIENIA I EKSPLOATACJI WĘGLA W POLU SZCZERCÓW
Górnictwo i Geoinżynieria 35/3 (2011), 181-192   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (3,2MkB)

Wojciech Krzaklewski, Jerzy Wójcik, Benedykt Kubiak, Jacek Dymitrowicz

PROBLEMY REKULTYWACJI LEŚNEJ ZWAŁOWISKA ZEWNĘTRZNEGO POLA SZCZERCÓW
Górnictwo i Geoinżynieria 35/3 (2011), 193-202   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1,7MB)

Stefan Lechner, Hans-Bernd Rombrecht, Hans Joachim Krautz

SUSZENIE PARĄ W ZŁOŻU FLUIDALNYM POD CIŚNIENIEM (SPZFC) I ODDZIELANIE DWUTLENKU WĘGLA PRZEZ PŁUCZKĘ GAZOWĄ - NOWE WYZWANIE DLA WYTWARZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z WĘGLA BRUNATNEGO
Górnictwo i Geoinżynieria 35/3 (2011), 203-215   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (3,0MB)

Vratislav Ondrácek, Michal Rehor, Jiri Brabenec, Mareta Hendrychová

HISTORY, PRESENT AND FUTURE OF REVITALIZATION OF THE RADOVESICE DUMP
 Górnictwo i Geoinżynieria 35/3 (2011), 217-224   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1,5MB)

Dariusz Orlikowski, Lilla Szwed

ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW POGÓRNICZYCH KWB „ADAMÓW” SA W TURKU - KRAJOBRAZ PRZED ROZPOCZĘCIEM DZIAŁALNOŚCI GÓRNICZEJ I PO JEJ ZAKOŃCZENIU
Górnictwo i Geoinżynieria 35/3 (2011), 225-240   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (3,4MB)

Marcin Papierkowski, Marian Rotko, Wiesław Zieliński

MONITORING JAKOŚCI WĘGLA BRUNATNEGO W GOSPODARCE KRAJOWEJ
 Górnictwo i Geoinżynieria 35/3 (2011), 241-248   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1,1MB)

Andrzej Patrycy

WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH
Górnictwo i Geoinżynieria 35/3 (2011), 249-260   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (2,3MB)

Vladimir Pavlovic, Dragan Ignjatović, Predrag Jovančić, Slobodan Mitrović

COAL PRODUCTION IN SERBIA ⎯ STATUS AND PERSPECTIVE
Górnictwo i Geoinżynieria 35/3 (2011), 261-274   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (2,0MB)

Miranda Ptak

METODA OCENY MOŻLIWOŚCI PROWADZENIA ODKRYWKOWEJ DZIAŁALNOŚCI GÓRNICZEJ ODDZIAŁUJĄCEJ NA OBSZARY NATURA 2000**
Górnictwo i Geoinżynieria 35/3 (2011), 275-290   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (3,3MB)

Milan Radunović, Obrad Kecman, Tanja Mihajlović, Jörg Schlenstedt, Peter Denke, Dusan Djuric

THE POSSIBILITIES AND CHANCES OF THE PROJECT ENERGY COMPLEX KOVIN - NEW COAL MINE AND POWER PLANT
 Górnictwo i Geoinżynieria 35/3 (2011), 291-305  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (7,1MB)

Krzysztof Rzepecki

SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW PALENISKOWYCH Z ELEKTROWNI TURÓW I PROBLEMY Z TYM ZWIĄZANE
Górnictwo i Geoinżynieria 35/3 (2011), 307-315   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1,7MB)

Edyta Silarska, Ryszard Frankowski, Jacek Kapusta

GOSPODARKA ZŁOŻEM BEŁCHATÓW Z WYKORZYSTANIEM GEOLOGICZNYCH MODELI KOMPUTEROWYCH
Górnictwo i Geoinżynieria 35/3 (2011), 317-330   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (8,4MB)

Leszek Sondaj, Donat Milkowski, Michał Wojciechowski

ZAGADNIENIA OCHRONY I DOSTĘPU DO ZASOBÓW WĘGLA BRUNATNEGO W ZŁOŻU TURÓW W ASPEKCIE ZDARZEŃ POWODZIOWYCH ZAISTNIAŁYCH W SIERPNIU 2010
Górnictwo i Geoinżynieria 35/3 (2011), 331-342   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (3,2MB)

Antoni Tajduś, Piotr Czaja, Zbigniew Kasztelewicz

ROLA WĘGLA W ENERGETYCE I STRATEGIA POLSKIEGO GÓRNICTWA WĘGLA BRUNATNEGO W I POŁOWIE XXI WIEKU
 Górnictwo i Geoinżynieria 35/3 (2011), 343-365   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (2,7MB)

Antoni Tajduś, Józef Dubiński

GLOBALNE PROBLEMY GÓRNICTWA WĘGLA BRUNATNEGO
Górnictwo i Geoinżynieria 35/3 (2011), 367-379   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1,3MB)

Grzegorz Wachowiak, Grzegorz Galiniak, Waldemar Jończyk, Renata Martyniak

OCENA ZMIAN ODPŁYWU W ZLEWNI RZEKI WIDAWKI W ROKU HYDROLOGICZNYM 2010 POD WPŁYWEM ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI GÓRNICZO-ENERGETYCZNEJ W REJONIE BEŁCHATOWA
 Górnictwo i Geoinżynieria 35/3 (2011), 381-395   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1,9MB)

Justyna Woźniak, Leszek Jurdziak

METODYKA ANALIZY RYZYKA OPŁACALNOŚCI INWESTYCJI GÓRNICZO-ENERGETYCZNEJ W WARUNKACH NIEPEWNOŚCI NA PRZYKŁADZIE ZŁOŻA LEGNICA WSCHÓD
Górnictwo i Geoinżynieria 35/3 (2011), 397-404   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (738kB)

Maciej Zajączkowski

WPŁYW KSZTAŁTU ZWAŁOWISKA ZEWNĘTRZNEGO NA KOSZTY TRANSPORTU ZWAŁOWANEGO UROBKU
Górnictwo i Geoinżynieria 35/3 (2011), 405-413   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1,0MB)

Stanisław Żuk

ANALIZA WYNIKÓW PRODUKCYJNYCH POLSKIEJ BRANŻY WĘGLA BRUNATNEGO ZA LATA 2008−2010 ORAZ PRZEGLĄD OBECNEJ SYTUACJI W GÓRNICTWIE WĘGLA BRUNATNEGO KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ
Górnictwo i Geoinżynieria 35/3 (2011), 415-433   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (2,2MB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie