AGH
BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H English Version  
 
 
 

 

 

GÓRNICTWO I GEOINŻYNIERIARok 32/3 (2008)

Strona redakcyjna
Spis treści
Streszczenia
Summaries

Marian Branny, Krzysztof Filek, Bernard Nowak, Bogusław Ptaszyński

DWUFAZOWY PRZEPŁYW POWIETRZA I WODY W PIONOWYCH WYROBISKACH GÓRNICZYCH
Górnictwo i Geoinżynieria 32/3 (2008), 9-22   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (178kB)

Łukasz Herezy

BADANIA WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNYCH STALI DO PRODUKCJI DYSKOWYCH NARZĘDZI URABIAJACYCH DLA GÓRNICTWA
Górnictwo i Geoinżynieria 32/3 (2008), 23-29   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (138kB)

Zbigniew Kuczera

CHARAKTERYSTYKA ZAGROŻENIA KLIMATYCZNEGO W STREFIE PRZODKOWEJ WYROBISKA KORYTARZOWEGO DLA ZMIENNEJ LOKALIZACJI CHŁODNICY POWIETRZA
 Górnictwo i Geoinżynieria 32/3 (2008), 31-43  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (133kB)

Bernard Nowak, Krzysztof Filek, Bogusław Ptaszyński

WPŁYW ŹRÓDEŁ CIEPŁA I WILGOCI NA STAN ZAMGLONEGO POWIETRZA W PODZIEMNYCH GÓRNICZYCH WYROBISKACH KORYTARZOWYCH
Górnictwo i Geoinżynieria 32/3 (2008), 45-55   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (203kB)

Marian Paluch, Antoni Tajduś

WYZNACZENIE UGIĘĆ I SIŁ PRZEKROJOWYCH W STROPIE BEDĄCYM W KONTAKCIE DWUPARAMETROWYM Z POKŁADEM DLA WYROBISKA KORYTARZOWEGO
Górnictwo i Geoinżynieria 32/3 (2008), 57-66   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (216kB)

Ryszard Wosz

UGIĘCIE STROPU BEZPOSREDNIEGO I ZASADNICZEGO NAD EKSPLOATOWANYM POKŁADEM – POWSTANIE I PROPAGACJA SZCZELINY WYWOŁANEJ MOMENTEM PARY SIŁ
Górnictwo i Geoinżynieria 32/3 (2008), 67-77   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (124kB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie