AGH
BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H English Version  
 
 
 

 

 

GÓRNICTWO I GEOINŻYNIERIARok 32/1 (2008)

Strona redakcyjna
Spis treści
Streszczenia
Summaries

Jerzy Cieślik, Danuta Flisiak, Jerzy Flisiak, Jakub Mazurek

PRZESTRZENNA ANALIZA NUMERYCZNA WYTĘŻENIA FILARÓW KOMÓR SOLNYCH POLA EKSPLOATACYJNEGO PAGORY W OTWOROWEJ KOPALNI SOLI "BARYCZ"
Górnictwo i Geoinżynieria 32/1 (2008), 27-35     Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (904kB)

Andrzej Domonik

DETEKCJA ANIZOTROPII TEKSTURALNEJ W PIASKOWCACH FLISZOWYCH ZA POMOCĄ PROSTYCH TECHNIK KOMPUTEROWEJ ANALIZY OBRAZU
Górnictwo i Geoinżynieria 32/1 (2008), 37-44   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (938kB)

Jan Drzewiecki

OKREŚLENIE NISZCZĄCEJ STREFY WPŁYWÓW DLA ZJAWISK SEJSMICZNYCH
 Górnictwo i Geoinżynieria 32/1 (2008), 45-54  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (209kB)

Barbara Dutka, Mirosław Wierzbicki

WYBRANE WŁASNOŚCI WĘGLI W REJONACH ZAGROŻONYCH WYRZUTAMI METANU I SKAŁ
Górnictwo i Geoinżynieria 32/1 (2008), 55-64   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (2 244kB)

Włodzimierz Figiel, Ewa Kawalec-Latała

ANALIZA OBRAZÓW SEKCJI PSEUDOIMPEDANCJI AKUSTYCZNEJ
Górnictwo i Geoinżynieria 32/1 (2008), 65-72   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (293kB)

Kornel Frydrych

BADANIA NAD WPŁYWEM WSPÓŁCZYNNIKA PODATNOŚCI PODŁOŻA NA NOŚNOŚĆ OBUDOWY WYROBISKA PODZIEMNEGO
Górnictwo i Geoinżynieria 32/1 (2008), 73-81   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (233kB)

Stefan Gałczyński, Andrzej Wojtaszek

PROCES SAMOPRZYSTOSOWANIA NARUSZONEGO GÓROTWORU W GEOINŻYNIERYJNY UKŁAD NOŚNY
Górnictwo i Geoinżynieria 32/1 (2008), 83-94     Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (264kB)

Włodzimierz Hałat

ZASTOSOWANIE PROCEDUR OBLICZENIOWYCH DO ROZWIĄZYWANIA ZGINANYCH BELEK
Górnictwo i Geoinżynieria 32/1 (2008), 95-107   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (562kB)

Andrzej Janowski, Maciej Olchawa, Mariusz Serafiński

LIKWIDACJA REJONÓW WYDOBYWCZYCH NA PRZYKŁADZIE LIKWIDACJI REJONU PW KOPALNI "POLKOWICE-SIEROSZOWICE"
 Górnictwo i Geoinżynieria 32/1 (2008), 109-118  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (4 362kB)

Andrzej Janowski, Maciej Olchawa, Mariusz Serafiński

MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA DLA CELÓW WENTYLACYJNYCH I TRANSPORTOWYCH WYROBISK W OBECNOŚCI ZROBÓW W ASPEKCIE LIKWIDACJI REJONU
Górnictwo i Geoinżynieria 32/1 (2008), 119-128     Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (546kB)

Adam Kanciruk

METODA POMIARU PRĘDKOŚCI FAL ULTRADŹWIĘKOWYCH W PRÓBKACH SKALNYCH PODCZAS TESTÓW LABORATORYJNYCH
Górnictwo i Geoinżynieria 32/1 (2008), 129-138     Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (880kB)

Władysław Konopko, Mirosława Bukowska

PARAMETR tg β JAKO MIARA SKŁONNOŚCI GÓROTWORU DO TĄPAŃ
Górnictwo i Geoinżynieria 32/1 (2008), 139-152   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (586kB)

Grzegorz Kortas

WPŁYW WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH I GEOMETRII WYSADU SOLNEGO NA JEGO WYPIĘTRZANIE SIĘ
 Górnictwo i Geoinżynieria 32/1 (2008), 153-162  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (574kB)

Andrzej Kwinta

DOBÓR WIELKOŚCI POLA ELEMENTARNEGO DO NUMERYCZNEGO OBLICZANIA OBNIŻEŃ
Górnictwo i Geoinżynieria 32/1 (2008), 163-168   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (266kB)

Monika Łój

GRAWIMETRYCZNE BADANIA DYNAMIKI REJONU WYSADU SOLNEGO "DĘBINA"
Górnictwo i Geoinżynieria 32/1 (2008), 169-179   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1 044kB)

Agnieszka Maj

WPŁYW PARAMETRÓW OŚRODKA SPRĘŻYSTO-LEPKIEGO NA KONWERGENCJĘ POWIERZCHNIOWĄ PROSTOKĄTNEGO CHODNIKA NA PODSTAWIE BADAŃ MODELOWYCH
Górnictwo i Geoinżynieria 32/1 (2008), 181-189   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (302kB)

Janusz Makówka, Józef Kabiesz

SPOSÓB ANALIZY PRZYCZYN I KONSEKWENCJI WYSTĘPOWANIA ZAGROŻENIA TĄPANIAMI NA PRZYKŁADZIE KOPALNI ČSA
Górnictwo i Geoinżynieria 32/1 (2008), 191-198     Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (553kB)

Piotr Małkowski, Zbigniew Niedbalski, Tadeusz Majcherczyk

KONWERGENCJA WYROBISK CHODNIKOWYCH NA PODSTAWIE WYNIKÓW OBLICZEŃ NUMERYCZNYCH I ICH WERYFIKACJA POMIARAMI IN SITU
Górnictwo i Geoinżynieria 32/1 (2008), 199-215   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (735kB)

Andrzej Markiewicz, Jarosław Suchan

DEFORMACJE ŚRÓDŁAWICOWE A WARUNKI STROPOWE PÓL EKSPLOATACYJNYCH G-6/7 (ODDZIAŁ G-26) I G-7/5 (ODDZIAŁ G-7) KOPALNI "RUDNA" KGHM POLSKA MIEDŹ SA
 Górnictwo i Geoinżynieria 32/1 (2008), 217-233  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (5 256kB)

Marian Marschalko, Peter Juriš

FORMER MINING AREA IN TERMS OF SUBSIDENCE CAUSED BY UNDERMINING AND SLOPE MOVEMENTS IN THE LOCALITIES OF SLEZSKÁ OSTRAVA, VÍTKOVICE AND RADVANICE
Górnictwo i Geoinżynieria 32/1 (2008), 235-242     Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1 544kB)

Piotr Michalski, Ewa Kozielska-Sroka

WPŁYW WIETRZENIA I DEFORMACJI GÓRNICZYCH NA ZMIANY PODSTAWOWYCH PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH ODPADÓW POWĘGLOWYCH WBUDOWANYCH W OBWAŁOWANIE RZEKI KŁODNICY
Górnictwo i Geoinżynieria 32/1 (2008), 243-249     Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (341kB)

Mariusz Młynarczuk

ZASTOSOWANIE METOD ANALIZY OBRAZU DO OPISU UKSZTAŁTOWANIA POWIERZCHNI PRZEŁAMÓW SKALNYCH
Górnictwo i Geoinżynieria 32/1 (2008), 251-257   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (925kB)

Marian Paluch, Antoni Tajduś

ANALIZA WYTRZYMAŁOŚCIOWA STROPU BĘDĄCEGO W KONTAKCIE DWUPARAMETROWYM Z POKŁADEM PRZY EKSPLOATACJI NA ZAWAŁ
 Górnictwo i Geoinżynieria 32/1 (2008), 259-272  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (355kB)

Renata Patyńska, Antoni Kidybiński

MODELOWANIE ZJAWISK GAZOGEODYNAMICZNYCH W POKŁADACH JEDNORODNYCH I Z USKOKIEM
Górnictwo i Geoinżynieria 32/1 (2008), 273-284   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1 140kB)

Patrycja Piątek

TEST PUNKTOWY, TEST BRAZYLIJSKI I TEST NA JEDNOOSIOWE ŚCISKANIE — BADANIA PORÓWNAWCZE
Górnictwo i Geoinżynieria 32/1 (2008), 285-292   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (332kB)

Joanna Pinińska

WŁAŚCIWOŚCI GEOMECHANICZNE OPOK
Górnictwo i Geoinżynieria 32/1 (2008), 293-301   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (2 511kB)

Sławomir Porzucek, Marek Cała, Janusz Madej

GRAWIMETRYCZNE ODWZOROWANIE GEOMECHANICZNEGO MODELU STREF ROZLUŹNIEŃ W OTOCZENIU STAREGO WYROBISKA
Górnictwo i Geoinżynieria 32/1 (2008), 303-310     Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (674kB)

Józef Rusinek, Stanisław Kurnik

ANALIZA ODLEGŁOŚCI I CZASU MIĘDZY WSTRZĄSAMI ZE STRZELAŃ TORPEDUJĄCYCH A SAMOISTNYMI O ENERGII RZĘDU E4 J W WARUNKACH KW SA KWK "PIAST"
Górnictwo i Geoinżynieria 32/1 (2008), 311-320   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (235kB)

Norbert Skoczylas

KONCEPCJA WSPOMAGANIA ANALIZY RYZYKA ZA POMOCĄ LOGIKI ROZMYTEJ NA PRZYKŁADZIE ZAGROŻENIA WYRZUTOWEGO W KOPALNI WĘGLA KAMIENNEGO
 Górnictwo i Geoinżynieria 32/1 (2008), 321-328  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (442kB)

Joanna Stróżyk

WŁAŚCIWOŚCI GRUNTÓW PYLASTYCH OKOLIC WROCŁAWIA — BADANIA WSTĘPNE
Górnictwo i Geoinżynieria 32/1 (2008), 329-335     Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (263kB)

Michał Strzelecki

WYKORZYSTANIE NARZĘDZI GIS DO ANALIZY HYDROGEOLOGICZNEJ W OBSZARZE BYŁYCH KOPALŃ W WAŁBRZYCHU
Górnictwo i Geoinżynieria 32/1 (2008), 337-345     Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1 773kB)

Krzysztof Marian Tomiczek

ZMIENNA USZKODZENIA D DLA SKAŁ PODDANYCH PRÓBOM JEDNOOSIOWEGO ROZCIĄGANIA
Górnictwo i Geoinżynieria 32/1 (2008), 347-358     Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1 078kB)

Jan Walaszczyk, Dariusz Wiewiórka

MODELOWANIE WPŁYWU ZABURZEŃ TEKTONICZNYCH NA DRGANIA STROPU W GÓROTWORZE UWARSTWIONYM
Górnictwo i Geoinżynieria 32/1 (2008), 359-369     Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (504kB)

Eugeniusz Zawisza, Andrzej Tadeusz Gruchot

WPŁYW STABILIZACJI CEMENTEM LUB SILMENTEM NA WYTRZYMAŁOŚĆ I MROZOODPORNOŚĆ GRUNTU PYLASTEGO
Górnictwo i Geoinżynieria 32/1 (2008), 371-379     Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (326kB)

Tymoteusz Zydroń, Eugeniusz Zawisza, Andrzej Macałka, Piotr Jantos

BADANIA PARAMETRÓW ZAGĘSZCZALNOŚCI GRUBOZIARNISTEGO KRUSZYWA Z ŻUŻLA WIELKOPIECOWEGO
Górnictwo i Geoinżynieria 32/1 (2008), 381-389     Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (314kB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie