AGH
BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H English Version  
 
 
 

 

 

GÓRNICTWO I GEOINŻYNIERIARok 30/2 (2006)

Strona redakcyjna
Spis treści
Streszczenia
Summaries

Krzysztof Filek, Bernard Nowak

EKSPERYMENTALNE OKREŚLENIE WPŁYWU DOBORU CZYNNIKA CHŁODNICZEGO NA MOC CIEPLNĄ CHŁODZIARKI SPRĘŻARKOWEJ
Górnictwo i Geoinżynieria 30/2 (2006), 9-18     Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1 028kB)

Krystyna Kreiner, Mieczysław Żyła

BINARNY CHARAKTER POWIERZCHNI WĘGLA KAMIENNEGO
Górnictwo i Geoinżynieria 30/2 (2006), 19-34   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1 193kB)

Stanisław Nawrat, Zbigniew Kuczera, Rafał Łuczak, Sebastian Napieraj, Piotr Życzkowski

GOSPODARCZE WYKORZYSTANIE METANU Z ODMETANOWANIA POKŁADÓW WĘGLA POLSKICH KOPALŃ WĘGLA KAMIENNEGO
 Górnictwo i Geoinżynieria 30/2 (2006), 35-51  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (2 208kB)

Bogusław Ptaszyński

MODELS OF AIR MIXING IN A MINE WORKING
Górnictwo i Geoinżynieria 30/2 (2006), 53-63   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (182kB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie