AGH
BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H English Version  
 
 
 

 

 

GÓRNICTWO I GEOINŻYNIERIARok 35/4/1 (2011)

Strona redakcyjna
Spis treści
Streszczenia
Summaries

Teresa Abaramowicz-Gerigk, Zbigniew Burciu

SYSTEMY EWAKUACYJNE MORSKICH INSTALACJI WIERTNICZYCH I PRODUKCYJNYCH — PROBLEMY OPERACYJNE
Górnictwo i Geoinżynieria 35/4/1 (2011), 31-39       Pełny tekst dostępny tylko w wersji drukowanej

Tomasz Abramowski, Ryszard A. Kotliński

WSPÓŁCZESNE WYZWANIA EKSPLOATACJI OCEANICZNYCH KOPALIN POLIMETALICZNYCH
Górnictwo i Geoinżynieria 35/4/1 (2011), 41-61       Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (3,1MB)

Tomasz Abramowski, Tadeusz Szelangiewicz

EKSPLOATACJA ZŁÓŻ POLIMETALICZNYCH KONKRECJI Z DNA OCEANU
 Górnictwo i Geoinżynieria 35/4/1 (2011), 63-72      Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1,1MB)

Andrzej Bąk

SYSTEMY POZYCJONOWANIA ORAZ PODKŁAD KARTOGRAFICZNY WYKORZYSTYWANE W OPERACJACH „OFFSHORE” NA PRZYKŁADZIE ROZWIĄZAŃ FIRMY FUGRO
Górnictwo i Geoinżynieria 35/4/1 (2011), 73-83       Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (6,1MB)

Adam Bolt, Patrycja Jerzyło

MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA DOLNEJ WISŁY DO CELÓW TRANSPORTOWYCH
Górnictwo i Geoinżynieria 35/4/1 (2011), 85-92       Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1,6MB)

Daniel Duda, Andrzej Królikowski

LOTNICZY MONITORING W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA MORSKIEGO OBSZARÓW MORSKICH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Górnictwo i Geoinżynieria 35/4/1 (2011), 93-97     Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (159kB)

Daniel Duda, Andrzej Królikowski, Ryszard Wróbel, Wiktor Koszałkowski

NADZÓR NAD ZARZĄDZANIEM BEZPIECZNĄ EKSPLOATACJĄ I ZAPOBIEGANIEM ZANIECZYSZCZANIU ŚRODOWISKA MORSKIEGO NA PRZYKŁADZIE RUCHOMYCH JEDNOSTEK GÓRNICTWA MORSKIEGO — (ISM CODE)
 Górnictwo i Geoinżynieria 35/4/1 (2011), 99-108   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (311kB)

Remigiusz Dzikowski, Piotr Głogowski

PRZEWIDYWANIE ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ ROZLEWU OLEJOWEGO WYWOŁANEGO POTENCJALNYM WYCIEKIEM NA PLATFORMIE WYDOBYWCZEJ W PÓŁNOCNO-WSCHODNIEJ CZĘŚCI MORZA KASPIJSKIEGO W WARUNKACH ZALODZENIA
Górnictwo i Geoinżynieria 35/4/1 (2011), 109-115   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (0,9MB)

Mirosław Gerigk

METODA OCENY BEZPIECZEŃSTWA OBIEKTÓW OCEANOTECHNICZNYCH ZORIENTOWANA NA OCENĘ ZACHOWANIA SIĘ OBIEKTU I OCENĘ RYZYKA WYPADKU. PROCEDURA ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM OBIEKTU
 Górnictwo i Geoinżynieria 35/4/1 (2011), 117-125   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1,6MB)

Marzena Górtowska

ASPEKTY WYBORU MIEJSC SCHRONIENIA DLA STATKÓW POTRZEBUJĄCYCH POMOCY NA POLSKIM WYBRZEŻU
Górnictwo i Geoinżynieria 35/4/1 (2011), 127-135   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (2,4MB)

Paweł Górtowski, Kinga Łazuga

WPŁYW ROZLEWU OLEJOWEGO NA SKUTECZNOŚĆ POSZUKIWAŃ W TRAKCIE AKCJI SAR
Górnictwo i Geoinżynieria 35/4/1 (2011), 137-144   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1,8MB)

Jerzy Marek Gutteter-Grudziński

NOWE SPOSOBY OCZYSZCZANIA WÓD ODPADOWYCH ZĘZOWYCH NA STATKACH I PLATFORMACH WYDOBYWCZYCH
Górnictwo i Geoinżynieria 35/4/1 (2011), 145-154   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (2,0MB)

Benedykt Hac, Juliusz Gajewski, Lucjan Gajewski, Jarosław Nowak, Kazimierz Szefler

ORGANIZACJA MORSKICH BADAŃ GEOFIZYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE PROJEKTU „BALTICPIPE”
 Górnictwo i Geoinżynieria 35/4/1 (2011), 155-165  Pełny tekst dostępny tylko w wersji drukowanej

Jerzy Hajduk

BEZPIECZEŃSTWO PROWADZENIA PRAC GÓRNICZYCH NA PEŁNYM MORZU
Górnictwo i Geoinżynieria 35/4/1 (2011), 167-175   Pełny tekst dostępny tylko w wersji drukowanej

Claudia Jacaszek

EKSPLOATACJA KRUSZYW Z MORZA PÓŁNOCNEGO I JEJ WPŁYW NA ŚRODOWISKO
Górnictwo i Geoinżynieria 35/4/1 (2011), 177-184   Pełny tekst dostępny tylko w wersji drukowanej

Lech Kobyliński

NIEKTÓRE ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA MORSKICH OPERACJI GÓRNICZYCH
Górnictwo i Geoinżynieria 35/4/1 (2011), 185-194   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1,1MB)

Ryszard A. Kotliński

POLE KONKRECJONOŚNE CLARION–CLIPPERTON – ŹRÓDŁO SUROWCÓW W PRZYSZŁOŚCI
 Górnictwo i Geoinżynieria 35/4/1 (2011), 195-214   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (8,7MB)

Wiesław Kozioł, Andrzej Ciepliński, Joanna Goleniewska, Łukasz Machniak

EKSPLOATACJA KRUSZYW Z OBSZARÓW MORSKICH W POLSCE I UNII EUROPEJSKIEJ
Górnictwo i Geoinżynieria 35/4/1 (2011),215-231   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (7,0MB)

Kinga Łazuga, Paweł Górtowski

ANALIZA WPŁYWU ROZLEWU OLEJOWEGO NA SKUTECZNOŚĆ POSZUKIWAŃ W TRAKCIE AKCJI SAR Z WYKORZYSTANIEM SYMULATORÓW SARMAP I OILMAP
 Górnictwo i Geoinżynieria 35/4/1 (2011), 233-242   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1,0MB)

Łukasz Maciąg, Ryszard A. Kotliński, Ryszard K. Borówka

ZMIENNOŚĆ LITOLOGICZNA OSADÓW ILASTO-KRZEMIONKOWYCH Z OBSZARU IOM (STREFA ROZŁAMOWA CLARION–CLIPPERTON; E PACYFIK)
Górnictwo i Geoinżynieria 35/4/1 (2011), 243-255   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (932kB)

Wojciech Maleika, Michał Pałczyński

WPŁYW SZEROKOŚCI WIĄZKI ECHOSONDY WIELOWIĄZKOWEJ NA DOKŁADNOŚĆ UZYSKANYCH MODELI DNA
Górnictwo i Geoinżynieria 35/4/1 (2011), 257-266   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1,9MB)

Bolesław Mazurkiewicz

WYDOBYWANIE ZASOBÓW SUROWCOWYCH DNA MÓRZ I OCEANÓW NACZELNYM ZADANIEM MORSKIEJ POLITYKI GOSPODARCZEJ PAŃSTWA
Górnictwo i Geoinżynieria 35/4/1 (2011), 267-281   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (2,1MB)

Wacław Morgaś, Zdzisław Kopacz

GÓRNICTWO MORSKIE W DZIAŁALNOŚCI LUDZKIEJ NA MORZU
 Górnictwo i Geoinżynieria 35/4/1 (2011), 283-289  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (833kB)

Jacek Mucha, Ryszard Kotliński, Monika Wasilewska-Błaszczyk

ZASOBY KONKRECJI – PROCEDURY I WYMAGANIA DLA ICH SZACOWANIA NA PRZYKŁADZIE OBSZARU IOM W POLU CLARION–CLIPPERTON
Górnictwo i Geoinżynieria 35/4/1 (2011), 291-302   Pełny tekst dostępny tylko w wersji drukowanej

Adam Piestrzyński

SUROWCE MINERALNE OCEANÓW
Górnictwo i Geoinżynieria 35/4/1 (2011), 303-310   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (3,7MB)

Dorota Pyć

MORSKA DZIAŁALNOŚĆ GÓRNICZA A ZRÓWNOWAŻONE ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM
Górnictwo i Geoinżynieria 35/4/1 (2011),311-319   Pełny tekst dostępny tylko w wersji drukowanej

Anna Rabajczyk

ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA WYNIKAJĄCE Z EKSPLOATACJI KLATRATÓW METANU — STUDIUM OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
 Górnictwo i Geoinżynieria 35/4/1 (2011), 321-329   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (424kB)

Lech Rowiński

WYDOBYCIE KONKRECJI POLIMETALICZNYCH PRZY UŻYCIU AUTONOMICZNYCH POJAZDÓW GŁĘBINOWYCH
Górnictwo i Geoinżynieria 35/4/1 (2011), 331-339   Pełny tekst dostępny tylko w wersji drukowanej

Stanisława Sanak-Rydlewska, Agnieszka Gala

METODY ODZYSKU NIEKTÓRYCH METALI Z KONKRECJI OCEANICZNYCH
 Górnictwo i Geoinżynieria 35/4/1 (2011), 341-351   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (274kB)

Krzysztof Szamałek, Włodzimierz Mizerski

SUROWCE MINERALNE Z DNA MÓRZ I OCEANÓW – STAN ROZPOZNANIA I PERSPEKTYWY
Górnictwo i Geoinżynieria 35/4/1 (2011), 353-370   Pełny tekst dostępny tylko w wersji drukowanej

Kazimierz Szefler, Benedykt Hac, Stanisław Rudowski, Lucjan Gajewski, Łukasz Gajewski

METODY BADAŃ DNA MORSKIEGO POD KĄTEM SZACOWANIA ZASOBÓW KRUSZYW MINERALNYCH W ZATOCE KOSZALIŃSKIEJ
Górnictwo i Geoinżynieria 35/4/1 (2011), 371-379   Pełny tekst dostępny tylko w wersji drukowanej

Arkadiusz Tomczak

MODERN METHODS OF UNDERWATER POSITIONING APPLIED IN SUBSEA MINING
Górnictwo i Geoinżynieria 35/4/1 (2011), 381-394   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (7,2MB)

Bernard Wiśniewski, Tomasz Wolski

OSŁONA HYDROMETEOROLOGICZNA STREFY CLARION–CLIPPERTON
Górnictwo i Geoinżynieria 35/4/1 (2011), 395-409  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (2,1MB)

Paweł Zalewski

MODELE Z FILTREM KALMANA I ROZMYTE W SYSTEMACH DYNAMICZNEGO POZYCJONOWANIA
Górnictwo i Geoinżynieria 35/4/1 (2011), 411-426   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1,4MB)

Dominik Zawadzki, Ryszard A. Kotliński

UWARUNKOWANIA WYSTĘPOWANIA I ROZMIESZCZENIA PERSPEKTYWICZNYCH NAGROMADZEŃ TLENKOWYCH SKUPIEŃ ŻELAZOWO-MANGANOWYCH
Górnictwo i Geoinżynieria 35/4/1 (2011), 427-439   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (3,3MB)

Katarzyna Żelazny, Tadeusz Szelangiewicz

OBCIĄŻENIA I NAPRĘŻENIA W PIONOWYM RUROCIĄGU PODCZAS WYDOBYWANIA POLIMETALICZNYCH KONKRECJI Z DNA OCEANU
Górnictwo i Geoinżynieria 35/4/1 (2011), 441-447   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (498kB)

Katarzyna Żelazny, Tadeusz Szelangiewicz

ODKSZTAŁCENIA I ZMIANY POŁOŻENIA PIONOWEGO RUROCIĄGU PODCZAS WYDOBYWANIA POLIMETALICZNYCH KONKRECJI Z DNA OCEANU
 Górnictwo i Geoinżynieria 35/4/1 (2011), 449-456   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (775kB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie