AGH
BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H English Version  
 
 
 

 

 

GÓRNICTWO I GEOINŻYNIERIARok 33/2 (2009)

Strona redakcyjna
Spis treści
Streszczenia
Summaries

Jerzy Alenowicz, Marek Onichimiuk, Marian Wygoda

OBCIĄŻENIA EKSTREMALNE W PROCESIE PROJEKTOWANIA I EKSPLOATACJI KOPAREK KOŁOWYCH PRZEZNACZONYCH DO PRACY W GRUNTACH TRUDNO URABIALNYCH KOPALŃ ODKRYWKOWYCH WĘGLA BRUNATNEGO
Górnictwo i Geoinżynieria 33/2 (2009), 31-41   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (892kB)

Jan Anuszczyk, Mariusz Jabłoński

BADANIA ELEKTROMECHANICZNYCH ZESPOŁÓW NAPĘDOWYCH ZWAŁOWARKI ZGOT
Górnictwo i Geoinżynieria 33/2 (2009), 43-52   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (829kB)

Sławomir Błaszczyk

WYKORZYSTANIE SATELITARNEJ TECHNOLOGII GPS W MONITOROWANIU STANU POWIERZCHNI TERENU GÓRNICZEGO "KOŹMIN I"
 Górnictwo i Geoinżynieria 33/2 (2009), 53-61  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1.2MB)

Rebeca Böhner, Christian Niemann-Delius

NUMERIC DISPERSION CALCULATIONS FOR EVALUATION MEASURES AND PREDICTION OF PARTICULATE MATTER EMISSIONS BY SURFACE MINES
Górnictwo i Geoinżynieria 33/2 (2009), 63-67   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (2.5MB)

Tomasz Chmielniak, Józef Popowicz, Włodzimierz Sarnecki

KONCEPCJA UKŁADU PRODUKCJI METANOLU ZINTEGROWANEGO ZE ZGAZOWANIEM WĘGLA BRUNATNEGO
Górnictwo i Geoinżynieria 33/2 (2009), 69-76   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (295kB)

Andrzej Chrost, Leopold Czarnecki, Łukasz Krywult, Joachim Schneider-Glötzl

ZASTOSOWANIE TECHNIK ELASTOOPTYCZNYCH W PROCESIE KONTROLI STATECZNOŚCI ZBOCZY
Górnictwo i Geoinżynieria 33/2 (2009), 77-81   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (533kB)

Bolesław Cirkos, Marzena Gurgul

DZIAŁANIA PGE ELEKTROWNI BEŁCHATÓW SA W KONTEKŚCIE ROZWOJU CZYSTYCH TECHNOLOGII WĘGLOWYCH. INSTALACJA DEMONSTRACYJNA CCS
 Górnictwo i Geoinżynieria 33/2 (2009), 83-91   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (590kB)

Józef Dubiński, Antoni Tajduś

SZANSE I ZAGROŻENIA POLSKIEGO GÓRNICTWA WĘGLA BRUNATNEGO W ŚWIETLE UWARUNKOWAŃ ŚWIATOWYCH I EUROPEJSKICH
Górnictwo i Geoinżynieria 33/2 (2009), 93-106   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (633kB)

Ryszard Frankowski, Andrzej Gądek

AKTUALIZACJA MODELU STRATYGRAFICZNEGO ZŁOŻA WĘGLA BRUNATNEGO BEŁCHATÓW — POLE BEŁCHATÓW PRZY UŻYCIU OPROGRAMOWANIA MINCOM
 Górnictwo i Geoinżynieria 33/2 (2009), 107-126   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (5.8MB)

Anna Gawin

ZASTOSOWANIE NAZIEMNEJ FOTOGRAMETRII CYFROWEJ DO AKTUALIZACJI MAPY NUMERYCZNEJ W ODKRYWKOWYCH ZAKŁADACH GÓRNICZYCH
Górnictwo i Geoinżynieria 33/2 (2009), 127-135   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (0.9MB)

Lech Gładysiewicz, Witold Kawalec

DŁUGIE, ENERGOOSZCZĘDNE PRZENOŚNIKI TAŚMOWE
Górnictwo i Geoinżynieria 33/2 (2009), 137-150   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (570kB)

Jan Iciek, Krzysztof Ziemiński, Alicja Zawadzka, Monika Kowalska

ALTERNATYWNE METODY POZYSKIWANIA ENERGII Z WĘGLA BRUNATNEGO
Górnictwo i Geoinżynieria 33/2 (2009), 151-157   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (434kB)

Zbigniew Jagodziński

WPŁYW SPOSOBU ZWAŁOWANIA NA WIELKOŚĆ WYROBISKA KOŃCOWEGO NA PRZYKŁADZIE ODKRYWKI "DRZEWCE" W KWB "KONIN"
 Górnictwo i Geoinżynieria 33/2 (2009), 159-168  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (417kB)

Paweł Kaczyński, Jerzy Czmochowski

ANALIZA PRZYCZYN PĘKNIĘĆ W REJONIE POŁĄCZENIA DYSZLA SKRĘTNEGO Z DŹWIGAREM GĄSIENICOWYM POJAZDU PODAWARKI
Górnictwo i Geoinżynieria 33/2 (2009), 169-177   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1.7MB)

René Kahnt, Volker Sontag, Thomas Bauch

SIMULATION MODEL FOR LIGNITE HANDLING AT THE BOXBERG STOCKYARD
Górnictwo i Geoinżynieria 33/2 (2009), 179-185   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (819kB)

Zbigniew Kasztelewicz, Jacek Kaczorowski

REKULTYWACJA I REWITALIZACJA KOPALŃ WĘGLA BRUNATNEGO NA PRZYKŁADZIE KOPALNI "BEŁCHATÓW"
Górnictwo i Geoinżynieria 33/2 (2009), 187-212   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (2.7MB)

Zbigniew Kasztelewicz, Jacek Kaczorowski, Sławomir Mazurek, Dariusz Orlikowski, Stanisław Żuk

STAN OBECNY I STRATEGIA ROZWOJU BRANŻY WĘGLA BRUNATNEGO W I POŁOWIE XXI WIEKU W POLSCE
 Górnictwo i Geoinżynieria 33/2 (2009), 213-231   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1.9MB)

Zbigniew Kasztelewicz, Krzysztof Polak, Maciej Zajączkowski

MOŻLIWOŚCI WDRAŻANIA CZYSTYCH TECHNOLOGII WĘGLOWYCH W BRANŻY WĘGLA BRUNATNEGO W POLSCE
Górnictwo i Geoinżynieria 33/2 (2009), 233-240   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (278kB)

Zbigniew Kasztelewicz, Miranda Ptak

DZIESIĘĆ POSTULATÓW BRANŻY WĘGLA BRUNATNEGO W POLSCE NA TLE AKTUALNYCH UWARUNKOWAŃ
 Górnictwo i Geoinżynieria 33/2 (2009), 241-252   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (217kB)

Paweł Kiełbik, Marcin Papierkowski, Marian Rotko, Jan Skorodecki, Wiesław Zieliński

CIĄGŁY POMIAR ZAWARTOŚCI POPIOŁU W WĘGLU BRUNATNYM N A PRZENOŚNIKACH Z TAŚMAMI Z LINKAMI STALOWYMI
Górnictwo i Geoinżynieria 33/2 (2009), 253-262   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (680kB)

Wiesław Kozioł, Łukasz Machniak

WYBRANE TECHNOLOGIE WYDOBYCIA SKAŁ TRUDNO URABIALNYCH W KOPALNIACH WĘGLA BRUNATNEGO
Górnictwo i Geoinżynieria 33/2 (2009), 263-283   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1.2MB)

Krzysztof Krauze, Krzysztof Kotwica

MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA ZESPOŁÓW FREZUJĄCYCH DO URABIANIA ZWIĘZŁYCH SKAŁ SPĄGOWYCH W WARUNKACH KOPALŃ WĘGLA KAMIENNEGO I BRUNATNEGO
Górnictwo i Geoinżynieria 33/2 (2009), 285-293   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1.0MB)

Krzysztof Krauze, Krzysztof Kotwica, Peter Scheffzyk

PRZYSTOSOWANIE KOPAREK ESZ 6/45 DO ZASTOSOWANIA NOWOCZESNYCH NAPĘDÓW ELEKTRYCZNYCH
 Górnictwo i Geoinżynieria 33/2 (2009), 295-306  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1.1MB)

Renata Martyniak, Wojciech Sołtyk

ZMIANY CHEMIZMU WÓD PODZIEMNYCH ZACHODZĄCE NA SKUTEK ODWADNIANIA ZŁOŻA WĘGLA BRUNATNEGO „BEŁCHATÓW”
Górnictwo i Geoinżynieria 33/2 (2009), 307-316   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (414kB)

Eugeniusz Matras, Ryszard Reizer, Wojciech Umiński

MODERNIZACJA NAPĘDÓW JAZDY I ŚRUBY SKRĘTU KOPAREK SchRs 4600 W KWB "BEŁCHATÓW". ZAŁOŻENIA I PROJEKT TECHNICZNY
Górnictwo i Geoinżynieria 33/2 (2009), 317-326   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (276kB)

Adam Mirek, Leszek Biały

STAN ZAGROŻEŃ NATURALNYCH W KOPALNIACH WĘGLA BRUNATNEGO ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH W KWB "BEŁCHATÓW"
Górnictwo i Geoinżynieria 33/2 (2009), 327-341   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1.3MB)

Vratislav Ondrácek, Michal Rehor

RESTORATION OF NORTH BOHEMIAN DUMP LOCALITIES
 Górnictwo i Geoinżynieria 33/2 (2009), 343-349   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (794kB)

Dariusz Orlikowski, Lilla Szwed

WODNY KIERUNEK REKULTYWACJI W KWB "ADAMÓW" SA — INWESTYCJĄ W PRZYSZŁOŚĆ REGIONU
Górnictwo i Geoinżynieria 33/2 (2009), 351-361   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1.3MB)

Maciej Pawlik, Andrzej Oziemski

ESTYMACJA PARAMETRÓW NIEZAWODNOŚCIOWYCH BLOKÓW ENERGETYCZNYCH 370 MW OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM
 Górnictwo i Geoinżynieria 33/2 (2009), 363-372   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (640kB)

Marcin Pietrzykowski, Jarosław Socha, Wojciech Krzaklewski

PERSPEKTYWY POZYSKANIA ENERGII Z BIOMASY DRZEWOSTANÓW NA ZREKULTYWOWANYM ZWAŁOWISKU ZEWNĘTRZNYM KWB "BEŁCHATÓW"
Górnictwo i Geoinżynieria 33/2 (2009), 373-381   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (434kB)

Tadeusz Ratajczak, Elżbieta Hycnar, Waldemar Jończyk

ZŁOŻA ANTROPOGENICZNE A WARTOŚĆ SUROWCOWA ZGROMADZONYCH KOPALIN NA PRZYKŁADZIE KWB "BEŁCHATÓW" SA
Górnictwo i Geoinżynieria 33/2 (2009), 383-390   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (187kB)

Alina Rejman-Burzyńska, Eugeniusz Jędrysik, Jerzy Świądrowski

EKONOMICZNE I EKOLOGICZNE ASPEKTY PRZETWÓRSTWA WĘGLA NA PALIWA PŁYNNE
Górnictwo i Geoinżynieria 33/2 (2009), 391-400   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (368kB)

Wolfgang Rolland, Wolfgang Ketzmer

LUSATIAN LIGNITE — SUSTAINABLE MINING TO MEET FUTURE CLIMATE CHANGE POLICY
 Górnictwo i Geoinżynieria 33/2 (2009), 401-408  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1.6MB)

Pavol Rybár

MINING STATUS IN SLOVAK REPUBLIC DURING THE YEAR 2008
Górnictwo i Geoinżynieria 33/2 (2009), 409-414   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (632kB)

Edward Sośniak, Robert Chałupka

TECHNOLOGICZNE UWARUNKOWANIA EKSPLOATACJI WĘGLA W ROWIE II RZĘDU W ZAKŁADZIE GÓRNICZYM KWB "BEŁCHATÓW"
Górnictwo i Geoinżynieria 33/2 (2009), 415-426   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (0.9MB)

Jerzy Szymański

PRZENOŚNIKI WĘGLOWE O REGULOWANEJ PRĘDKOŚCI TAŚMY. ASPEKTY TECHNICZNE I EKONOMICZNE
Górnictwo i Geoinżynieria 33/2 (2009), 427-438   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (491kB)

Roman Szyszka, Sławomir Płomiński

OPTYMALIZACJA CZERPAKÓW KOPAREK KOŁOWYCH URABIAJĄCYCH UTWORY TRUDNO URABIALNE
 Górnictwo i Geoinżynieria 33/2 (2009), 439-447   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1.4MB)

Norbert Wocka

PIERWSZA POLSKA KOPARKA KWK 910 DO PRACY W UTWORACH TRUDNO URABIALNYCH
Górnictwo i Geoinżynieria 33/2 (2009), 449-460   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (2.0MB)

Stanisław Żuk

ANALIZA WYNIKÓW PRODUKCYJNO-EKONOMICZNYCH BRANŻY WĘGLA BRUNATNEGO W ROKU 2008
 Górnictwo i Geoinżynieria 33/2 (2009), 461-472   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1.1MB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie