AGH
BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H English Version  
 
 
 

 

 

GÓRNICTWO I GEOINŻYNIERIARok 35/3/1 (2011)

Strona redakcyjna
Spis treści
Streszczenia
Summaries

Roger Abang, Alexander Findeisen, Hans Joachim Krautz

CORROSION BEHAVIOUR OF SELECTED POWER PLANT MATERIALS UNDER OXYFUEL COMBUSTION CONDITIONS
Górnictwo i Geoinżynieria 35/3/1 (2011), 23-42       Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (2,2MB)

Jerzy Alenowicz, Marek Onichimiuk, Marian Wygoda

OCENA ZASOBU TRWAŁOŚCI ZMĘCZENIOWEJ USTROJÓW NOŚNYCH MASZYN PODSTAWOWYCH GÓRNICTWA ODKRYWKOWEGO
Górnictwo i Geoinżynieria 35/3/1 (2011), 43-53       Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1,1MB)

Józef Augustynowicz, Dionizy Dudek, Krzysztof Dudek, Andrzej Figiel

STRATEGIA UTRZYMANIA W RUCHU DŁUGOTRWALE EKSPLOATOWANYCH MASZYN PODSTAWOWYCH GÓRNICTWA ODKRYWKOWEGO
 Górnictwo i Geoinżynieria 35/3/1 (2011), 55-61      Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (163kB)

Ryszard Błażej, Leszek Jurdziak, Radosław Zimroz

POTRZEBA OPRACOWANIA WŁASNYCH URZĄDZEŃ DIAGNOSTYCZNYCH DO AUTOMATYCZNEJ OCENY STANU TAŚM PRZENOŚNIKOWYCH W KOPALNIACH ODKRYWKOWYCH
Górnictwo i Geoinżynieria 35/3/1 (2011), 63-71       Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1,8MB)

Jerzy Czmochowski, Paweł Kaczyński, Przemysław Moczko

ANALIZA WYTRZYMAŁOŚCIOWA KOŁA CZERPAKOWEGO KOPARKI W WARUNKACH ZAŁOŻONEJ WYDAJNOŚCI
Górnictwo i Geoinżynieria 35/3/1 (2011), 73-80       Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (2,5MB)

Ryszard Fajer, Eugeniusz Idziak, Zbigniew Konieczka, Adam Mrówka, Leszek Orzechowski, Tomasz Szczepaniak

OPTYMALIZACJA ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH PRZENOŚNIKÓW TAŚMOWYCH W PGE GIEK SA ODDZIAŁ KWB BEŁCHATÓW
Górnictwo i Geoinżynieria 35/3/1 (2011), 81-89     Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1,4MB)

Kazimierz Furmanik, Stanisław Kajzer, Jan Matyga

MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA TWORZYW POLIURETANOWYCH W PRZENOŚNIKACH TAŚMOWYCH
 Górnictwo i Geoinżynieria 35/3/1 (2011), 91-111   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1,0MB)

Monika Hardygóra, Henryk Komander, Mirosław Bajda

ENERGOOSZCZĘDNE TAŚMY PRZENOŚNIKOWE DLA KOPALŃ WĘGLA BRUNATNEGO
Górnictwo i Geoinżynieria 35/3/1 (2011), 113-120   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1,0MB)

Jörg Hermann, Hubertus Kraemer, Peter Stenzel, Agah Meric Sevim

SURFACING OF CUTTING EDGES FOR CLAY CUTTING
 Górnictwo i Geoinżynieria 35/3/1 (2011), 121-129   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (2,6MB)

Mariusz Jabłoński, Jan Anuszczyk

WSPÓŁCZESNE ALGORYTMY STEROWANIA MASZYN GÓRNICTWA ODKRYWKOWEGO W PRZYKŁADACH APLIKACYJNYCH
Górnictwo i Geoinżynieria 35/3/1 (2011), 131-144   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (2,3MB)

Zbigniew Kasztelewicz

ANALIZA MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA KOPAREK KOMPAKTOWYCH W POLSKICH KOPALNIACH WĘGLA BRUNATNEGO
Górnictwo i Geoinżynieria 35/3/1 (2011), 145-155   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (2,2MB)

Marek Kaszuba

PORÓWNANIE ROZRUCHU PRZENOŚNIKA TAŚMOWEGO Z WYKORZYSTANIEM SILNIKÓW PIERŚCIENIOWYCH ORAZ SPRZĘGIEŁ HYDRODYNAMICZNYCH
Górnictwo i Geoinżynieria 35/3/1 (2011), 157-167   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (3,0MB)

Marcin Kołodziejczak, Leszek Hertel

SPOSÓB STEROWANIA ROZRUCHEM CIĄGU PRZENOŚNIKÓW MINIMALIZUJĄCY CZAS PRACY PRZENOŚNIKÓW NIEOBCIĄŻONYCH
 Górnictwo i Geoinżynieria 35/3/1 (2011), 169-173  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (467kB)

Konrad Leśniewski, Jarosław Wiśniewski, Radosław Zimroz

SYSTEM BIEŻĄCEJ DIAGNOSTYKI STANU ELEMENTÓW PRZENOŚNIKA
Górnictwo i Geoinżynieria 35/3/1 (2011), 175-188   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1,4MkB)

Zbigniew Mizerski, Matthias Gnilke

NOWY NAPĘD KOŁA CZERPAKOWEGO NA KOPARKACH KOŁOWYCH SRS 2000 W O/BEŁCHATÓW
Górnictwo i Geoinżynieria 35/3/1 (2011), 189-198   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (7,7MB)

Maciej Pawlik, Andrzej Oziemski

NIEZAWODNOŚĆ EKSPLOATACYJNA KRAJOWYCH BLOKÓW WĘGLOWYCH O MOCY 370 MW
Górnictwo i Geoinżynieria 35/3/1 (2011), 199-215   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (2,3MB)

Eugeniusz Rusiński, Przemysław Moczko

MODERNIZACJA ZESPOŁU URABIANIA KOPAREK KOŁOWYCH SCHRS 4600
 Górnictwo i Geoinżynieria 35/3/1 (2011), 217-230   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (8,5MB)

Eugeniusz Rusiński, Tadeusz Smolnicki, Grzegorz Przybyłek

PORÓWNANIE POSTACI KONSTRUKCYJNYCH KOŁA ZABIERAKOWEGO POJAZDÓW KOPARKI WIELONACZYNIOWEJ
Górnictwo i Geoinżynieria 35/3/1 (2011), 231-238   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (4,9MB)

Tadeusz Smolnicki, Mariusz Stańco

ZMIANA OBCIĄŻEŃ ELEMENTÓW TOCZNYCH W ŁOŻU KULOWYM ZWAŁOWARKI WSKUTEK ZUŻYCIA ODKSZTAŁCENIOWEGO
 Górnictwo i Geoinżynieria 35/3/1 (2011), 239-245   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (2,0MB)

Zbigniew Stobiecki, Marek Marciniak

ZASTOSOWANIE METODY PARAMEX DO OCENY STANU TECHNICZNEGO PIEZOMETRÓW W KOPALNI WĘGLA BRUNATNEGO „BEŁCHATÓW”
Górnictwo i Geoinżynieria 35/3/1 (2011), 247-258   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (2,0MB)

Paweł Urbański, Dariusz Latoń

POSTĘP TECHNICZNY W BUDOWIE POMPOWNI W KWB BEŁCHATÓW
Górnictwo i Geoinżynieria 35/3/1 (2011), 259-272   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (6,9MB)

Reik Winkel, Christian Augustin, Karl Nienhaus

2D RADAR TECHNOLOGY INCREASING PRODUCTIVITY BY VOLUMETRIC CONTROL AND HOPPER CAR POSITIONING IN BROWN COAL MINING
Górnictwo i Geoinżynieria 35/3/1 (2011), 273-289   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (3,5MB)

Norbert Wocka, Andrzej Warcholak

DZIAŁANIA INNOWACYJNE ZWIĘKSZAJĄCE TRWAŁOŚĆ I NIEZAWODNOŚĆ EKSPLOATACYJNĄ GĄSIENICOWYCH MECHANIZMÓW JAZDY KOPAREK I ZWAŁOWAREK W POLSKICH KOPALNIACH WĘGLA BRUNATNEGO
 Górnictwo i Geoinżynieria 35/3/1 (2011), 291-307  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (2,5MB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie