AGH
BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H English Version  
 
 
 

 

 

GÓRNICTWO I GEOINŻYNIERIARok 31/2 (2007)

Spis treści
Streszczenia
Summaries

Jerzy Alenowicz

PROCEDURY BADAWCZE MASZYN GÓRNICTWA ODKRYWKOWEGO WPROWADZANYCH NA RYNEK UNII EUROPEJSKIEJ
Górnictwo i Geoinżynieria 31/2 (2007), 43-53     Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (184kB)

Józef Augustynowicz, Dionizy Dudek, Krzysztof Dudek, Andrzej Figiel

PROGNOZOWANIE OKRESU BEZPIECZNEJ EKSPLOATACJI MASZYN GÓRNICZYCH. ROZWAŻANIA O DEGRADACJI OBIEKTU
Górnictwo i Geoinżynieria 31/2 (2007), 55-66   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (902kB)

Katarzyna Bajorek-Zydroń, Wojciech Krzaklewski, Marcin Pietrzykowski

OCENA ZAOPATRZENIA SOSNY ZWYCZAJNEJ (PINUS SYLVESTRIS L.) W SKŁADNIKI POKARMOWE W WARUNKACH ZWAŁOWISKA ZEWNĘTRZNEGO KWB "BEŁCHATÓW"
 Górnictwo i Geoinżynieria 31/2 (2007), 67-74  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (260kB)

Walter Bartelmus, Radosław Zimroz, Wojciech Sawicki, Marek Maniak, Zbigniew Woźniak, Karol Furmaniak

WYBRANE ZAGADNIENIA DIAGNOSTYKI WIELOSTOPNIOWEJ PRZEKŁADNI ZĘBATEJ ZE STOPNIEM PLANETARNYM W UKŁADZIE NAPĘDOWYM KOPARKI KOŁOWEJ
Górnictwo i Geoinżynieria 31/2 (2007), 75-86   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (735kB)

Jerzy Bednarczyk

ROZWÓJ TECHNOLOGII PODZIEMNEGO ZGAZOWANIA WĘGLA I PERSPEKTYWY JEJ PRZEMYSŁOWEGO WDROŻENIA
Górnictwo i Geoinżynieria 31/2 (2007), 87-104   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1 692kB)

Artur Bęben, Michał Maziarz, Jan Krokosz, Wacław Urban

ŚWIDRY NOWEJ GENERACJI Z OBROTOWYMI NOŻAMI STYCZNYMI JAKO ALTERNATYWNE NOWE ROZWIĄZANIA DO WIERCENIA I ROZWIERCANIA WARSTW CZWARTO- I TRZECIORZĘDOWYCH
Górnictwo i Geoinżynieria 31/2 (2007), 105-111   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (815kB)

Janusz Bojczuk, Adam Bajcar

KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO "BARSINGSAR" W INDIACH. NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA TECHNOLOGII WYDOBYCIA, PRZERÓBKI, TRANSPORTU WĘGLA ORAZ ODWODNIENIA
Górnictwo i Geoinżynieria 31/2 (2007), 113-121     Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (4 283kB)

Volodymyr I. Bondarenko, Volodymyr S. Falshtynskij, Roman O. Dychkovskij, Volodymyr Ju. Medianyk

STOWING AS THE METHOD OF MINING PRESSURE CONTROL DURING UNDERGROUND COAL GASIFICATION
Górnictwo i Geoinżynieria 31/2 (2007), 123-131   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (373kB)

Volodymyr I. Bondarenko, Petro I. Pilov

NEW TECHNOLOGY AND THE EQUIPMENT FOR BROWN COALS, PEAT AND SLIMES BRIQUETTING
 Górnictwo i Geoinżynieria 31/2 (2007), 133-139  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1 196kB)

Andrzej Borowicz, Ryszard Frankowski, Andrzej Gądek, Waldemar Jończyk, Joanna Specylak-Skrzypecka, Grażyna Ślusarczyk

ZŁOŻE WĘGLA BRUNATNEGO "ZŁOCZEW" — BUDOWA GEOLOGICZNA, ZASOBY I PERSPEKTYWY EKSPLOATACJI
Górnictwo i Geoinżynieria 31/2 (2007),141-150   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1 984kB)

Tomasz Chmielniak, Marek Ściążko

KONCEPCJA ZGAZOWANIA WĘGLA BRUNATNEGO DLA WYTWARZANIA WODORU
Górnictwo i Geoinżynieria 31/2 (2007), 151-159     Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (408kB)

Tomasz Cichoń

MOŻLIWOŚĆ WYKORZYSTANIA OBIEKTÓW GÓRNICZYCH DLA CELÓW REKREACYJNYCH NA PRZYKŁADZIE ZWAŁOWISKA ZEWNĘTRZNEGO POLA SZCZERCÓW
Górnictwo i Geoinżynieria 31/2 (2007), 161-170   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1 840kB)

Krystyna Czaplicka-Kolarz, Ireneusz Pyka

MIKS ENERGETYCZNY W UNII EUROPEJSKIEJ DO 2030 R. — ROLA PALIW RODZIMYCH
 Górnictwo i Geoinżynieria 31/2 (2007), 171-178   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (475kB)

Leopold Czarnecki, Maria Dynowska, Jerzy Krywult

POMIARY NAPRĘŻEŃ DO OCENY STATECZNOŚCI GÓROTWORU
Górnictwo i Geoinżynieria 31/2 (2007), 179-187   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (470kB)

Leopold Czarnecki, Waldemar Jończyk, Barbara Organiściak

ZAGROŻENIA OSUWISKOWE W ZAKŁADZIE GÓRNICZYM KWB "BEŁCHATÓW". PROGNOZOWANIE, MONITORING ORAZ OGRANICZANIE ZAGROŻEŃ NA PRZYKŁADZIE REJONU XIII/N NA ZBOCZU TRANSPORTOWYM
Górnictwo i Geoinżynieria 31/2 (2007), 189-202   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1 271kB)

Jerzy Czmochowski

NUMERYCZNO-DOŚWIADCZALNA ANALIZA DRGAŃ WYSIĘGNICY KOPARKI WIELOCZERPAKOWEJ KOŁOWEJ
Górnictwo i Geoinżynieria 31/2 (2007), 203-210   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (3 693kB)

Kazimierz Czopek

KOSZTOWA OCENA OPŁACALNOŚCI EKSPLOATACJI WĘGLA BRUNATNEGO ZE ZŁOŻA "LEGNICA ZACHÓD"
Górnictwo i Geoinżynieria 31/2 (2007), 211-219     Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (199kB)

Thorsten Diercks

COAL IN CURRENT EUROPEAN UNION POLICIES — THE ENERGY PACKAGE OF JANUARY 2007
Górnictwo i Geoinżynieria 31/2 (2007), 221-227   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (200kB)

Ryszard Frankowski, Andrzej Gądek, Edward Sośniak

KRÓTKOOKRESOWE PLANOWANIE ROBÓT GÓRNICZYCH Z WYKORZYSTANIEM OPROGRAMOWANIA MINESCAPE W BOT KWB "BEŁCHATÓW SA"
 Górnictwo i Geoinżynieria 31/2 (2007), 229-240  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (4 391kB)

Lidia Gawlik, Zbigniew Grudziński, Urszula Lorenz

WYBRANE PROBLEMY PRODUKCJI I WYKORZYSTANIA WĘGLA BRUNATNEGO
Górnictwo i Geoinżynieria 31/2 (2007), 241-252     Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (449kB)

Eugeniusz Idziak, Roman Szyszka, Andrzej Siennicki, Bogdan Turek

ZROBOTYZOWANE SPAWANIE CZERPAKÓW KOPAREK
Górnictwo i Geoinżynieria 31/2 (2007), 253-265     Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (2 001kB)

Tadeusz Kaczarewski, Tomasz Żwirski, Maciej Kmiołek

GÓRNICZY SYSTEM INFORMATYCZNY W BOT KWB "TURÓW" SA
Górnictwo i Geoinżynieria 31/2 (2007), 267-274   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (787kB)

Zbigniew Kasztelewicz, Kazimierz Kozioł

WYDAJNOŚĆ I CZAS PRACY KOPAREK WIELONACZYNIOWYCH W KOPALNIACH WĘGLA BRUNATNEGO W POLSCE
 Górnictwo i Geoinżynieria 31/2 (2007), 275-293  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (2 362kB)

Zbigniew Kasztelewicz, Kazimierz Kozioł, Jerzy Klich

REKULTYWACJA TERENÓW POEKSPLOATACYJNYCH W KOPALNIACH WĘGLA BRUNATNEGO W POLSCE
Górnictwo i Geoinżynieria 31/2 (2007), 295-307   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1 602kB)

Zbigniew Kasztelewicz, Kazimierz Kozioł, Jerzy Klich

WĘGIEL BRUNATNY — OPTYMALNA OFERTA ENERGETYCZNA DLA POLSKI W XXI WIEKU
Górnictwo i Geoinżynieria 31/2 (2007), 309-318   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (411kB)

Zbigniew Kasztelewicz, Kazimierz Kozioł, Wiesław Kozioł, Jerzy Klich

WĘGIEL BRUNATNY — PERSPEKTYWY ROZWOJU
Górnictwo i Geoinżynieria 31/2 (2007), 319-329   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (359kB)

Zbigniew Kasztelewicz, Arkadiusz Michalski, Zbigniew Jagodziński, Paweł Czaplicki

ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW POGÓRNICZYCH W KWB "KONIN" W KLECZEWIE SA
Górnictwo i Geoinżynieria 31/2 (2007), 331-338     Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (685kB)

Zbigniew Kasztelewicz, Ryszard Reizer, Jerzy Szymański, Jerzy Świderski

PRZEMIENNIKI CZĘSTOTLIWOŚCI W NAPĘDACH JAZDY GĄSIENICOWYCH MASZYN GÓRNICZYCH I WĘGLOWYCH PRZENOŚNIKÓW TAŚMOWYCH O REGULOWANEJ PRĘDKOŚCI TAŚMY
Górnictwo i Geoinżynieria 31/2 (2007), 339-354   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (658kB)

Konstantinos Kavouridis, Christos Roumpos, Mihail Galetakis

THE EFFECT OF POWER PLANT EFFICIENCY, LIGNITE QUALITY AND INORGANIC MATTER ON CO2 EMISSIONS AND COMPETITIVENESS OF GREEK LIGNITE
 Górnictwo i Geoinżynieria 31/2 (2007), 355-369  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1 111kB)

Wolfgang Ketzmer

LUSATIAN LIGNITE — MODERN, COMPETITIVE AND SUSTAINABLE LIGNITE MINING
Górnictwo i Geoinżynieria 31/2 (2007), 371-380     Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1 766kB)

Marcin Kołodziejczak

BEZPIECZNE I NIEZAWODNE METODY AKWIZYCJI I ARCHIWIZACJI DANYCH TELEMETRYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU WYDOBYWCZEGO BOT KWB "BEŁCHATÓW" SA
Górnictwo i Geoinżynieria 31/2 (2007), 381-385     Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (510kB)

Zdenĕk Kosňovský, Sławomir Sztejnbis

ZASTOSOWANIE NAJNOWSZYCH OSIĄGNIĘĆ TECHNIKI PRODUKCJI CZĘŚCI ZAMIENNYCH DLA GÓRNICTWA ODKRYWKOWEGO
Górnictwo i Geoinżynieria 31/2 (2007), 387-398     Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1 375kB)

Wiesław Kozioł, Edward Sośniak, Waldemar Jończyk, Łukasz Machniak

EKSPLOATACJA SKAŁ TRUDNO URABIALNYCH TOWARZYSZĄCYCH ZŁOŻU WĘGLA BRUNATNEGO "BEŁCHATÓW" Z MOŻLIWOŚCIĄ ICH PRZEMYSŁOWEGO WYKORZYSTANIA
Górnictwo i Geoinżynieria 31/2 (2007), 399-412     Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (948kB)

Krzysztof Krauze, Krzysztof Kotwica

UPROSZCZONA METODA OKREŚLANIA STANU TECHNICZNEGO CIĘŻKICH UDAROWYCH MŁOTÓW HYDRAULICZYCH WYKORZYSTYWANYCH DO PRAC POMOCNICZYCH W GÓRNICTWIE ODKRYWKOWYM
Górnictwo i Geoinżynieria 31/2 (2007), 413-425     Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1 336kB)

Zdzisław Kulczycki, Artur Sowa, Jerzy Picur

ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH DLA POTRZEB SPORZĄDZANIA DOKUMENTACJI MIERNICZO-GEOLOGICZNEJ ZAKŁADU GÓRNICZEGO
Górnictwo i Geoinżynieria 31/2 (2007), 427-435     Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (468kB)

Bernd Loose, Thomas Paetzold, Steffen Kroschk

CUTTING INVESTMENT COSTS BY USING A NEW SOLUTION OF SPEED CONTROLLED BELT CONVEYER WITH AVAILABLE MEDIUM VOLTAGE 6 KV-SLIPRING-MOTORS
Górnictwo i Geoinżynieria 31/2 (2007), 437-443     Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1 659kB)

Jan Macuda, Ludwik Zawisza

WYSTĘPOWANIE METANU W POKŁADACH WĘGLA BRUNATNEGO
Górnictwo i Geoinżynieria 31/2 (2007), 445-452     Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (443kB)

Wiesław Migdał

ROLA INFORMATYKI PRZEMYSŁOWEJ W PROCESIE ZINTEGROWANEJ INFORMATYZACJI PRZEDSIĘBIORSTWA NA PRZYKŁADZIE GÓRNICTWA ODKRYWKOWEGO
Górnictwo i Geoinżynieria 31/2 (2007), 453-460     Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (173kB)

Andrzej Miszczyk, Krzysztof Bruski, Kazimierz Darowicki

NOWOCZESNE SYSTEMOWE ROZWIĄZANIE OPTYMALIZACJI ZABEZPIECZEŃ ANTYKOROZYJNYCH W KOPALNIACH WĘGLA BRUNATNEGO
Górnictwo i Geoinżynieria 31/2 (2007), 461-464     Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (315kB)

Szymon Modrzejewski

ENERGIA ELEKTRYCZNA Z WĘGLA BRUNATNEGO W ŚWIETLE PROGRAMÓW CZYSTYCH TECHNOLOGII ENERGETYCZNYCH I CEN ORAZ KOSZTÓW WYTWARZANIA W LATACH 1995–2006
Górnictwo i Geoinżynieria 31/2 (2007), 465-476     Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (2 004kB)

Jacek Motyka, Mariusz Czop, Waldemar Jończyk, Zbigniew Stachowicz, Ilona Jończyk, Renata Martyniak

WPŁYW GŁĘBOKIEJ EKSPLOATACJI WĘGLA BRUNATNEGO NA ZMIANY ŚRODOWISKA WODNEGO W REJONIE KOPALNI "BEŁCHATÓW"
Górnictwo i Geoinżynieria 31/2 (2007), 477-487     Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (447kB)

Janusz Nowak

STRATEGICZNE KIERUNKI ROZWOJU TECHNOLOGII GÓRNICZYCH WĘGLA BRUNATNEGO
Górnictwo i Geoinżynieria 31/2 (2007), 489-500     Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (389kB)

Andrzej Patrycy

UWARUNKOWANIA ROZWOJU ELEKTROWNI OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM
Górnictwo i Geoinżynieria 31/2 (2007), 501-510     Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1 468kB)

Maciej Pawlik, Andrzej Oziemski

POPRAWA SPRAWNOŚCI BLOKÓW 370 MW OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM
Górnictwo i Geoinżynieria 31/2 (2007), 511-518     Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (716kB)

Tadeusz Ratajczak, Elżbieta Hycnar, Waldemar Jończyk, Anna Skórzak

KOMPLEKSOWE WYKORZYSTANIE KOPALIN TOWARZYSZĄCYCH A PROBLEMY REWITALIZACJI TERENÓW POGÓRNICZYCH NA PRZYKŁADZIE ZŁOŻA WĘGLA BRUNATNEGO "BEŁCHATÓW"
Górnictwo i Geoinżynieria 31/2 (2007), 519-532     Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (457kB)

Eugeniusz Rusiński, Marcin Kowalczyk, Jerzy Czmochowski

WYBRANE ZAGADNIENIA MODERNIZACJI POŁĄCZENIA WAŁU KOŁA CZERPAKOWEGO Z PRZEKŁADNIĄ PLANETARNĄ
Górnictwo i Geoinżynieria 31/2 (2007), 533-542     Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1 065kB)

Romuald Salata, Hanna Mrówczyńska

POTENCJALNE KIERUNKI PROEKOLOGICZNEGO WYKORZYSTANIA WĘGLA BRUNATNEGO Z KOPALNI BOT KWB "TURÓW" SA
Górnictwo i Geoinżynieria 31/2 (2007), 543-549     Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (473kB)

Tadeusz Smolnicki, Grzegorz Przybyłek, Mariusz Stańco

ZWIĘKSZENIE NOŚNOŚCI ŁOŻYSK WIELKOGABARYTOWYCH METODĄ KOREKCJI BIEŻNI
Górnictwo i Geoinżynieria 31/2 (2007), 551-557     Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (886kB)

Marek Sokolski

MODERNIZACJA UKŁADÓW NAPĘDOWYCH JAKO METODA ZMNIEJSZENIA ZAGROŻEŃ AKUSTYCZNYCH W MASZYNACH PODSTAWOWYCH — STUDIUM PRZYPADKU
Górnictwo i Geoinżynieria 31/2 (2007), 559-566     Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1 718kB)

Zbigniew Stachowicz, Jacek Szczepiński

OCENA WPŁYWU ODWADNIANIA PRZYSZŁEJ ODKRYWKI "PIASKI" KWB "KONIN" SA NA ŚRODOWISKO WODNE
Górnictwo i Geoinżynieria 31/2 (2007), 567-574     Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (650kB)

Krzysztof Stańczyk, Marek Bieniecki

MOŻLIWOŚCI REDUKCJI EMISJI CO2 I JEJ WPŁYW NA EFEKTYWNOŚĆ I KOSZTY WYTWARZANIA ENERGII Z WĘGLA
Górnictwo i Geoinżynieria 31/2 (2007), 575-586     Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (454kB)

Ivan Svoboda, Marie Vrbova, Vratislav Ondráček

SURFACE COAL MINING AND LAND RECLAMATION IN THE CZECH REPUBLIC
Górnictwo i Geoinżynieria 31/2 (2007), 587-594     Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (792kB)

Jerzy Świądrowski, Alina Rejman-Burzyńska, Eugeniusz Jędrysik

WĘGIEL BRUNATNY JAKO SUROWIEC DO PRODUKCJI PALIW PŁYNNYCH
Górnictwo i Geoinżynieria 31/2 (2007), 595-602     Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (699kB)

Antoni Tajduś, Józef Dubiński, Jan Rogut

GÓRNICTWO WĘGLOWE JAKO SIŁA NAPĘDOWA ROZWOJU ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII XXI WIEKU
Górnictwo i Geoinżynieria 31/2 (2007), 603-616     Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (925kB)

Ludwik Zawisza, Jan Macuda, Wiktor Gądek, Józef Nowak

WYKORZYSTANIE TESTU PRODUCTION LOGGING DLA OKREŚLENIA STREF DOPŁYWU WODY DO STUDNI WIELKOŚREDNICOWYCH
Górnictwo i Geoinżynieria 31/2 (2007), 617-626     Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1 580kB)

Erik Zimmermann, Christian Niemann-Delius

MICROWAVE BENEFICIATION OF BROWN COAL
Górnictwo i Geoinżynieria 31/2 (2007), 627-633     Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (503kB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie